Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 7 (79) 2016

Від редактора
Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на фертильність і виношування вагітності
Авторы: Коритко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Новости практической эндокринологии по итогам конгресса Европейского эндокринологического общества 2016
Авторы: Бобрик М.И., Сидорова И.В.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
МЛ «ДІЛА», г. Киев, Украина

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
В унисон с мировыми тенденциями: клинические аспекты применения лираглутида в комбинации с инсулином у пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы и клинические наблюдения)
Авторы: Корпачева-Зиныч О.В., Кушнарева Н.Н., Ковальчук А.В., Прибила О.В., Шишкань-Шишова К.А., Гурина Н.М., Корпачев В.В.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Вміст вітаміну D і стан кісткового метаболізму при синдромі тиреотоксикозу (огляд літератури)
Авторы: Паньків І.В.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Автоімунний полігландулярний синдром (спостереження з практики)
Авторы: Гуріна Н.І., Прудиус П.Г., Власенко М.В.
Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Морфометрические и биохимические кластеры метаболического синдрома у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на разных стадиях диабетической ретинопатии
Авторы: Сердюк В.Н.(1), Ищенко В.А.(2)
(1) — Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, г. Днепр, Украина
(2) — Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница, г. Днепр, Украина

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Влияние комбинированной терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень фракталкина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа
Авторы: Журавлева Л.В., Лопина Н.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Епідеміологія та клініко-морфологічні особливості раку щитоподібної залози в осіб, які проживають у Вінницькій області
Авторы: Паламарчук А.В.(1), Власенко М.В.(1), Прудиус П.Г.(2), Коломієць В.М.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Рання діагностика гіпотиреозу як фактора прогресування остеоартрозу та коморбідних процесів, особливості фітокорекції
Авторы: Волошина Л.О.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2016.12.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования