Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» Том 12, №5, 2017

Морфофункціональні особливості міокарда лівого шлуночка та загальних сонних артерій у дітей, хворих на муковісцидоз
Авторы: Пашкова О.Є., Леженко Г.О.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність пробіотичної терапії гастроінтестинальної форми харчової алергії в дітей
Авторы: Охотнікова О.М., Черниш Ю.Р.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Дослідження центральної та периферичної гемодинаміки в дітей із септичним шоком за допомогою ехокардіографії та ультразвукової допплерографії
Авторы: Євтушенко В.В.(1), Крамарьов С.О.(1), Воронов О.О.(1), Євтушенко О.М.(2)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, м. Київ, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Цефалоспорининдуцированный билиарный сладж у детей
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Бабич В.Л.(1), Лыкова А.Э.(2), Козачковский А.Е.(3), Лыбенко Н.Н.(3)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская ЦРБ» ДОС», г. Днепр, Украина
(3) — КУ «Днепропетровская ГДКБ № 1» ДОС», г. Днепр, Украина

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Оцінка якості життя дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Авторы: Несіна І.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Оптимізація лікування дітей з інфекцією дихальних шляхів, які мають алергічний риніт
Авторы: Кривопустов С.П.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Стан гепатобіліарної системи та шляхи корекції порушень при лямбліозі в дітей
Авторы: Шадрін О.Г., Ковальчук А.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Сучасні дані щодо безпеки застосування ібупрофену в педіатричній практиці
Авторы: Марушко Ю.В., Вільянська О.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний 3. Разрабатываемые антибактериальные препараты
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Дата: 2017.09.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Клінічні прояви гастроінтестинальної форми харчової алергії у дітей і підходи до її діагностики
Авторы: Черниш Ю.Р., Охотнікова О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.09.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Анатомія, фізіологія, клінічні прояви та лікування перекруту яєчка в дітей (огляд літератури)
Авторы: Веселий С.В., Юдін О.І., Веселий М.Ю.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.09.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Клінічне спостереження дитини, хворої на муковісцидоз
Авторы: Клименко В.А.(1), Пасічник О.В.(2), Дробова Н.М.(1), Яновська К.О.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», м. Харків, Україна

Дата: 2017.09.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Досвід діагностики природженої аномалії артеріальної системи в дитини з бронхіальною обструкцією: клінічний випадок та інформаційна довідка
Авторы: Беш Л.В.(1, 2), Мацюра О.І.(1, 2), Яськів В.Б.(2), Коник М.В.(3), Петров В.Ф.(3), Дворчин Л.В.(2), Омельяненко О.В.(1), Малко О.В.(4), Пастернак О.В.(3)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальна міська дитяча клінічна лікарня м. Львова, м. Львів, Україна
(3) — Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна
(4) — Медичний центр «NOVO», м. Львів, Україна

Дата: 2017.09.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Нозоспецифические особенности редокс-процессов при острых респираторных вирусных инфекциях и хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Дата: 2017.09.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 4)
Авторы: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2017.09.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста