Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный неврологический журнал №1 (95), 2018

Уважаемые читатели!
Авторы: Евтушенко С.
Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: От первого лица
Відновлення функції сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті
Авторы: Цимбалюк В.І.(1), Петрів Т.І.(2), Васильєв Р.Г.(3, 4), Медведєв В.В.(1), Молотковець В.Ю.(1), Татарчук М.М.(2), Драгунцова Н.Г.(2)
(1) — Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
(4) — Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, медична компанія ilaya®, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Методи оцінки функції руки при неврологічній патології. Огляд літератури
Авторы: Козявкін В.І., Качмар О.О., Гасюк М.Б., Матюшенко О.А., Кушнір А.Д.
Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україна

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Клінічна характеристика нового сироваткового біомаркера як потенційного продукту розпаду білка ендогенного ретровірусу людини у хворих на розсіяний склероз
Авторы: Негрич Н.О.(1), Негрич Т.І.(1), Паєнок А.В.(1), Волошина Н.П.(2), Мироновський С.Л.(3), Кіт Ю.Я.(3), Стойка Р.С.(3)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України, м. Харків, Україна
(3) — Інститут біології клітини НАН України, м. Львів, Україна

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Комбинированная терапия препаратами Корвитин и Аксотилин в лечении больных с ишемическим инсультом
Авторы: Мищенко Т.С., Дмитриева Е.В.
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність, безпека та переносимість комбінації електролітів і цитиколіну (Нейроцитин®) у комплексному лікуванні пацієнтів із гострим ішемічним інсультом
Авторы: Гриб В.А., Тітов І.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Применение В-витаминных комплексов в терапии неспецифической боли в спине
Авторы: Романенко В.И.
Институт семейной медицины, г. Киев, Украина

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Применение амантадина при болезни Паркинсона, паркинсонизме и осложнениях терапии леводопой
Авторы: Карабань И.Н.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Системный обзор международных исследований по применению Алфлутопа в комплексной фармакотерапии болевого синдрома в области спины
Авторы: Опрышко В.И., Носивец Д.С.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Ураження нервової системи у передчасно народжених дітей з екстремально низькою масою тіла (клінічні і магнітно-резонансно-томографічні зіставлення)
Авторы: Мартиненко Я.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня», м. Херсон, Україна
Медичний центр фізичної терапії та медицини болю «Innovo», м. Львів, Україна

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Диференціальна діагностика фенілкетонурії і порушень обміну птеринів у хворих із гіперфенілаланінемією
Авторы: Пічкур Н.О.
Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования