Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Anesthesiology and intensive therapy

Досвід використання бетаметазону для лікування пацієнтів у критичному стані
Authors: Павлов О.О., Кабаков Б.О., Тимченко М.Є. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
"News of medicine and pharmacy" 14 (465) 2013
Date: 2013.09.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy
Sections: Clinical researches
Травматическая болезнь
Authors: Калинкин О.Г. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
"Тrauma" Том 14, №3, 2013
Date: 2013.08.12
Categories: Traumatology and orthopedics, Anesthesiology and intensive therapy
Sections: Specialist manual
Локальний протокол «Організація медичної  допомоги недоношеним дітям при народженні»
Authors: Левченко Л.А., Батман Ю.А., Лінчевський Г.Л., Головко О.К., Міміношвілі Т.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Центральна міська клінічна лікарня № 3, м. Донецьк
"Medical and social problems of family" 2 (том 18) 2013
Date: 2013.07.25
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Использование опыта Европейского совета по реанимации (ERC) при подготовке медицинского персонала к оказанию экстренной помощи
Authors: Чурсин А.А. - Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Российская Федерация
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.06
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Організація надання виїзної неонатологічної допомоги фахівцями виїзної бригади відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених рівненської обласної дитячої лікарні
Authors: Думановський Г.В., Ушкевич О.А., Кулик М.О., Пашинський О.Л. - Рівненська обласна дитяча лікарня, комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.06
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії
Authors: Світлик Ю.О., Підгірний Я.М., Світлик Г.В., Максимов О.В., Либа З.Д., Гарбар М.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Authors: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Характеристика стану легеневого кровообігу  в недоношених новонароджених із різними типами респіраторної підтримки
Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Солошенко І.В. - Харківська академія післядипломної освіти, Харківський міський перинатальний центр
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
«Старые» и «новые» гидроксиэтилкрахмалы:   исследование эффективности и безопасности
Authors: Дмитриев Д.В., к.м.н., Курс анестезиологии и интенсивной терапии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Досвід застосування препарату ГіперХАЕС у клініці інтенсивної терапії
Authors: Глумчер Ф.С.1, Стрепетова О.В.1, Перебийніс М.В.2, 1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2 Клініка ТОВ «БОРИС», м. Київ
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Формирование ноцицептивной системы у новорожденного ребенка
Authors: Постернак Г.И., Ткачева М.Ю., Фетисов Н.Н., Манищенков С.Н., ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганская областная детская клиническая больница
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Досвід використання гідроксіетилкрохмалю другої генерації в комплексній терапії під час оперативних втручань на черевній порожнині з використанням нейроаксіальної анестезії
Authors: Шлапак І.П.1, Недашківський С.М.1, Сидоренко А.П.2, 1 НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, 2 КЗ КОР Київська обласна клінічна лікарня
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Донатори холіну в ранній реабілітаційній стратегії постраждалих із політравмою
Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Павленко А.Ю., Білецька М.О., Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Traumatology and orthopedics, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Регіонарний анестезіологічний супровід і спонтанне дихання при лапароскопічних втручаннях
Authors: Бишовець С.М., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.09
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Общие вопросы анестезиологии
Authors: Думанский Ю.В., чл.-корр. НАМН Украины, д.м.н., профессор Кабанова Н.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ДонНМУ им. М. Горького Верхулецкий И.Е., завкафедрой хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, д.м.н., профессор Синепупов Н.А., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Осипов А.Г., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Синепупов Д.Н., ассистент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького
"Emergency medicine" 1 (48) 2013
Date: 2013.03.18
Categories: Family medicine/Therapy, Traumatology and orthopedics, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery
Sections: Medical education
Профилактика регургитации и аспирации   при проведении экстренной общей анестезии
Authors: Левичев Э.А., Недашковский Э.В., Северный государственный медицинский институт, г. Архангельск, Городская больница скорой медицинской помощи № 2, ОАРИТ, г. Северодвинск
"Emergency medicine" 1 (48) 2013
Date: 2013.03.18
Categories: Family medicine/Therapy, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Сравнительная оценка эффективности послеоперационного обезболивания морфином и Акупаном в урологической практике
Authors: Пасечников С.П.1, Никитин О.Д.1, Малолетний Л.Н.2, 1 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 2 Александровская городская клиническая больница, г. Киев
"Emergency medicine" 1 (48) 2013
Date: 2013.03.18
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Urology
Sections: Clinical researches