Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Endocrinology

Authors: Ю.С. МИЛОВАНОВ, М.В. ШЕСТАКОВА, С.В. МОИСЕЕВ, Н.А. МУХИН, ММА им. И.М. Сеченова, Эндокринологический научный центр РАМН, г. Москва
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Nephrology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: А.П. ДОРОГОЙ, д.м.н. Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.Б. ЗЕЛІНСЬКА, Н.Г. РУДЕНКО, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 3(9) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. КАТЕРЕНЧУК, к.м.н., кафедра ендокринології Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава; О.П. БЕРЕГОВА, лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: П.Н. БОДНАР, д.м.н., профессор заведующий кафедрой эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца; Г.П. МИХАЛЬЧИШИН, к.м.н., доцент, кафедра эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.03
Categories: Endocrinology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: М.Д. ТРОНЬКО, член-кореспондент НАН та АМН України, д.м.н., професор, керівник відділу патофізіології ендокринної системи; Г.А. ЗАМОТАЄВА, к.б.н., ст.н.с., завідуюча лабораторією ендокринної регуляції імуногенезу; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Specialist manual
Authors: Л.С. ОВЧАРЕНКО, А.А. ВЕРТЕГЕЛ, Т.Г. АНДРИЕНКО, Запорожская медицинская академия последипломного образования
"Child`s Health" 3(6) 2007
Date: 2007.10.02
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: А.П. Волосовец, главный детский кардиоревматолог МЗ Украины, д.м.н., професор; С.П. Кривопустов, д.м.н., професор; И.М. Криворук, к.м.н.; Е.Ф. Черний, к.м.н., доцент; Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
"Child`s Health" 1(1) 2006
Date: 2007.08.21
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.Н. Каладзе, Е.М. Соболева, Крымский государственный университет им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь
"Child`s Health" 1(1) 2006
Date: 2007.08.21
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology, Pulmonology
Sections: Clinical researches