Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Medical education

Гепаторенальний синдром
Authors: Таран О.І. — Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
"Kidneys" 3 (09) 2014
Date: 2015.05.27
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Інфекції сечових шляхів
Authors: Іванов Д.Д. — зав. кафедри нефрології і НЗТ НМАПО імені П.Л. Шупика; Іванова М.Д. — к.м.н., асистент кафедри патологічної анатомії НМУ ім. О.О. Богомольця; Домбровський Я.А. — зав. відділенням КЛ № 18, м. Київ
"Kidneys" 3 (09) 2014
Date: 2015.05.27
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Неотложные состояния в кардиологии: остановка сердца
Authors: Дядык А.И., Багрий А.Э., Приколота О.А. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 21-22 (523-524) 2014
Date: 2015.02.27
Sections: Medical education
Ентеробіоз
Authors: Бодня К.І., Бодня І.П. — Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб
"Actual Infectology" 2 (3) 2014
Date: 2015.02.06
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical education
Травматичний шок: патогенез, підходи до лікування
Authors: Климовицький В.Г. - д.м.н., професор, директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедри ­травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; Кравченко О.В. - к.м.н., доцент кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій ­Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 19 (517) 2014
Date: 2015.01.23
Sections: Medical education
Мочекаменная болезнь
Authors: C. Türk (chair), T. Knoll (vice-chair), A. Petrik, K. Sarica, A. Skolarikos, M. Straub, C. Seitz
"News of medicine and pharmacy" 18 (514) 2014
Date: 2015.01.22
Sections: Medical education
Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 17 (513) 2014
Date: 2015.01.15
Sections: Medical education
Гепаторенальний синдром
Authors: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
"News of medicine and pharmacy" 16 (510) 2014
Date: 2014.12.26
Sections: Medical education
Вакцинація груп ризику
Authors: Волоха А.П. - НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 13-14 (507-508) 2014
Date: 2014.09.09
Sections: Medical education
Сучасні технології виготовлення вакцин
Authors: Чернишова Л.І., Лапій Ф.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Child`s Health" 4 (55) 2014
Date: 2014.08.08
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Нужны ли споры на тему: лучше сартаны или ингибиторы АПФ? (часть 2)
Authors: Радченко А. Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины
"Hypertension" 3 (35) 2014
Date: 2014.07.01
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical education
Вакцинація груп ризику
Authors: Волоха А.П. - НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Child`s Health" 3 (54) 2014
Date: 2014.06.24
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Несприятливі події після імунізації
Authors: Чернишова Л.І., Волоха А.П., Лапій Ф.І. - НМАПО імені П.Л. Шупіка, м. Київ
"Child`s Health" 2 (53) 2014
Date: 2014.05.28
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Сучасні аспекти підготовки лікарів загальної практики у вищих медичних навчальних закладах
Authors: Михайловська Н.С. - Запорізький державний медичний університет, кафедра загальної практики — сімейної медицини
"Child`s Health" 2 (53) 2014
Date: 2014.05.28
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education