Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Медицинское образование

Імунна тромбоцитопенія в дітей
Авторы: Дубей Л.Я., Трояновська О.О., Цимбалюк І.П., Дорош О.І, Дубей Н.В., Сапужак М.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр, м. Львів; ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
Журнал «Здоровье ребенка» 4 (47) 2013
Дата: 2013.07.09
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Медицина неотложных состояний, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Медицинское образование
Гипопаратиреоз
Авторы: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Газета «Новости медицины и фармации» 10 (461) 2013
Дата: 2013.07.03
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Первичная недостаточность коры надпочечников
Авторы: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Международный эндокринологический журнал 3 (51) 2013
Дата: 2013.06.25
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинское образование
Переливание крови у детей
Авторы: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.1, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
Журнал «Здоровье ребенка» 3 (46) 2013
Дата: 2013.06.12
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Медицинское образование
Лечение артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста
Авторы: Дядык А.И., Багрий А.Э., Щукина Е.В., Холопов Л.С., Цыба И.Н., Приколота О.А., Христуленко А.Л., Багрий Е.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Газета «Новости медицины и фармации» 9 (460) 2013
Дата: 2013.06.11
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Нефрология, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Навчання за кордоном як етап безперервного професійного розвитку лікарів
Авторы: Богомаз В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Римаренко П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Журнал «Медицина неотложных состояний» 3 (50) 2013
Дата: 2013.06.06
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования, Медицинское образование
Хронічна хвороба нирок
Авторы: Іванов Д.Д., Пиріг Л.А., Іванова М.Д.
Журнал «Почки» 2 (04) 2013
Дата: 2013.06.03
Рубрики: Нефрология
Разделы: Медицинское образование
Тромботична тромбоцитопенічна мікроангіопатія
Авторы: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Журнал «Почки» 2 (04) 2013
Дата: 2013.06.03
Рубрики: Нефрология
Разделы: Медицинское образование
Уратна нефропатія та основні підходи до її лікування
Авторы: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Журнал «Почки» 2 (04) 2013
Дата: 2013.06.03
Рубрики: Нефрология
Разделы: Медицинское образование
Ендемічний зоб (йододефіцитні захворювання)
Авторы: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Газета «Новости медицины и фармации» 8 (456) 2013
Дата: 2013.05.31
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Антиатерогенні ефекти блокатора рецепторів ангіотензину II олмесартану: механізми, вираженість та клінічна значимість
Авторы: Коваль С.М., Рєзнік Л.А., Снігурська І.О., Мисниченко О.В. ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (28) 2013
Дата: 2013.05.13
Рубрики: Кардиология
Разделы: Медицинское образование
Острое повреждение почек
Авторы: Дядык А.И., Багрий А.Э., Яровая Н.Ф., Щукина Е.В., Хоменко М.В., Христуленко А.Л., Стуликова Е.Л., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Газета «Новости медицины и фармации» 7 (455) 2013
Дата: 2013.05.13
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Нефрология, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Острый лейкоз у детей
Авторы: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.! Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
Журнал «Здоровье ребенка» 2 (45) 2013
Дата: 2013.04.30
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Медицинское образование
Гипопаратиреоз
Авторы: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Международный эндокринологический журнал 2 (50) 2013
Дата: 2013.04.22
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Гиперпаратиреоз: диагностика, клинические признаки и симптомы, современные подходы к лечению
Авторы: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины
Газета «Новости медицины и фармации» 6 (450) 2013
Дата: 2013.04.17
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Эндокринология, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Постдипломная подготовка в формировании квалифицированных специалистов
Авторы: Морозова Н.А., Квашенко В.П., Демина Т.Н., Могилевкина И.А., Морозова Н.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИ медицинских проблем семьи
Журнал «Медико-социальные проблемы семьи» 1 (том 18) 2013
Дата: 2013.04.15
Рубрики: Акушерство и гинекология
Разделы: Медицинское образование
Проблеми підготовки лікарів і покращення навчання студентів 6-го курсу шляхом розвитку творчості та удосконалення клінічного мислення з внутрішньої медицини
Авторы: Денисюк В.І., Іванов В.П., Коцута Г.І., Колесник О.М., Денисюк О.В., Осядла Е.С., Шмалій В.І., Білонько О.Ф., Белоконна Н.С., Сизова М.П., Олійник О.В., Афанасюк О.І., Масловський В.Ю., Хребтій Г.І., Нюшко Т.Ю., Ковальчук О.В., Кафедра внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Газета «Новости медицины и фармации» 5 (449) 2013
Дата: 2013.04.05
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Терапия
Разделы: Медицинское образование
Черезкістковий остеосинтез при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату
Авторы: Климовицький В.Г., д.м.н., професор, директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Черниш В.Ю., д.м.н., професор кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Журнал «Травма» Том 14, №1, 2013
Дата: 2013.04.05
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Медицинское образование
Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) у детей
Авторы: Нагорная Н.В., Вильчевская Е.В., Дудчак А.П., Марченко Е.Н., Бордюгова Е.В., Коваль А.П. - ДонНМУ им. М. Горького
Журнал «Здоровье ребенка» 1 (44) 2013
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Медицинское образование