Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Medical education

Локальний протокол «Організація медичної  допомоги недоношеним дітям при народженні»
Authors: Левченко Л.А., Батман Ю.А., Лінчевський Г.Л., Головко О.К., Міміношвілі Т.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Центральна міська клінічна лікарня № 3, м. Донецьк
"Medical and social problems of family" 2 (том 18) 2013
Date: 2013.07.25
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Імунна тромбоцитопенія в дітей
Authors: Дубей Л.Я., Трояновська О.О., Цимбалюк І.П., Дорош О.І, Дубей Н.В., Сапужак М.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр, м. Львів; ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
"Child`s Health" 4 (47) 2013
Date: 2013.07.09
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Гипопаратиреоз
Authors: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
"News of medicine and pharmacy" 10 (461) 2013
Date: 2013.07.03
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Medical education
Первичная недостаточность коры надпочечников
Authors: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
International journal of endocrinology 3 (51) 2013
Date: 2013.06.25
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education
Переливание крови у детей
Authors: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.1, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
"Child`s Health" 3 (46) 2013
Date: 2013.06.12
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Лечение артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста
Authors: Дядык А.И., Багрий А.Э., Щукина Е.В., Холопов Л.С., Цыба И.Н., Приколота О.А., Христуленко А.Л., Багрий Е.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 9 (460) 2013
Date: 2013.06.11
Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology, Therapy
Sections: Medical education
Навчання за кордоном як етап безперервного професійного розвитку лікарів
Authors: Богомаз В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Римаренко П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches, Medical education
Хронічна хвороба нирок
Authors: Іванов Д.Д., Пиріг Л.А., Іванова М.Д.
"Kidneys" 2 (04) 2013
Date: 2013.06.03
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Тромботична тромбоцитопенічна мікроангіопатія
Authors: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Kidneys" 2 (04) 2013
Date: 2013.06.03
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Уратна нефропатія та основні підходи до її лікування
Authors: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Kidneys" 2 (04) 2013
Date: 2013.06.03
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Ендемічний зоб (йододефіцитні захворювання)
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 8 (456) 2013
Date: 2013.05.31
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Medical education
Антиатерогенні ефекти блокатора рецепторів ангіотензину II олмесартану: механізми, вираженість та клінічна значимість
Authors: Коваль С.М., Рєзнік Л.А., Снігурська І.О., Мисниченко О.В. ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
"Hypertension" 2 (28) 2013
Date: 2013.05.13
Categories: Cardiology
Sections: Medical education
Острое повреждение почек
Authors: Дядык А.И., Багрий А.Э., Яровая Н.Ф., Щукина Е.В., Хоменко М.В., Христуленко А.Л., Стуликова Е.Л., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 7 (455) 2013
Date: 2013.05.13
Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology, Therapy
Sections: Medical education
Острый лейкоз у детей
Authors: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.! Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
"Child`s Health" 2 (45) 2013
Date: 2013.04.30
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Гипопаратиреоз
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
International journal of endocrinology 2 (50) 2013
Date: 2013.04.22
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Medical education
Гиперпаратиреоз: диагностика, клинические признаки и симптомы, современные подходы к лечению
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины
"News of medicine and pharmacy" 6 (450) 2013
Date: 2013.04.17
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Medical education
Постдипломная подготовка в формировании квалифицированных специалистов
Authors: Морозова Н.А., Квашенко В.П., Демина Т.Н., Могилевкина И.А., Морозова Н.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИ медицинских проблем семьи
"Medical and social problems of family" 1 (том 18) 2013
Date: 2013.04.15
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Medical education
Проблеми підготовки лікарів і покращення навчання студентів 6-го курсу шляхом розвитку творчості та удосконалення клінічного мислення з внутрішньої медицини
Authors: Денисюк В.І., Іванов В.П., Коцута Г.І., Колесник О.М., Денисюк О.В., Осядла Е.С., Шмалій В.І., Білонько О.Ф., Белоконна Н.С., Сизова М.П., Олійник О.В., Афанасюк О.І., Масловський В.Ю., Хребтій Г.І., Нюшко Т.Ю., Ковальчук О.В., Кафедра внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 5 (449) 2013
Date: 2013.04.05
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Medical education