Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Medical education

Пути оптимизации преподавания психиатрии в высшем медицинском учебном заведении (на модели подготовки специалистов в интернатуре)
Authors: Кутько И.И. - д.м.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий научным отделом ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины»; Панченко О.А. - д.м.н., проф., заслуженный врач Украины, директор ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-­диагностический центр МЗ ­Украины»; Линев А.Н. - Харьковская областная психиатрическая больница № 1 (с. Стрелечье)
"News of medicine and pharmacy" 2 (562) 2016
Date: 2016.03.24
Sections: Medical education
Pulmonary hypertension in children patients in bronchopulmonary dysplasia
Authors: Senatorova G. S., Logvinova O. L., Lapshin V. F., Muratov G. G., Bashkirova N.V. - Kharkiv national medical University
"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015
Date: 2016.02.01
Sections: Medical education
Патогенез формування бронхолегеневої дисплазії
Authors: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Лапшин В.Ф., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В. - Харківський національний медичний університет
"News of medicine and pharmacy" 14 (552) 2015
Date: 2016.01.13
Sections: Medical education
Сучасні погляди на етіологію бронхолегеневої дисплазії
Authors: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Лапшин В.Ф., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В. - Харківський національний медичний університет
"News of medicine and pharmacy" 13 (548) 2015
Date: 2016.01.06
Sections: Medical education
Сурфактант (компоненти, синтез, функції)
Authors: Сенаторова Г.С., Логвінова О.Л., Лапшин В.Ф., Муратов Г.Р., Башкірова Н.В.
Харківський національний медичний університет

"News of medicine and pharmacy" 11 (544) 2015
Date: 2015.12.09
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Medical education
Сучасні технології виготовлення вакцин
Authors: Чернишова Л.І., Лапій Ф.І. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 6 (535) 2015
Date: 2015.06.12
Sections: Medical education
Про якість підготовки випускників медичних вишів
Authors: Ляшук П.М., Ляшук Р.П. — доценти Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
"News of medicine and pharmacy" 6 (535) 2015
Date: 2015.06.12
Sections: Medical education
Пацієнти з порушеннями обміну калію в практиці нефролога
Authors: Таран О.І. — Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика
"Kidneys" 1 (11) 2015
Date: 2015.06.02
Categories: Neurology
Sections: Medical education
Сечокам’яна хвороба, оновлення 2014 року
Authors: C. Tark (chair), T. Knoll (vice-chair), A. Petrik, K. Sarica, A. Skolarikos, M. Straub, C. Seitz
"Kidneys" 4 (10) 2014
Date: 2015.05.27
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Нефропатії при антифосфоліпідному синдромі
Authors: Таран О.І. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нефрології і нирково-замісної терапії
"Kidneys" 4 (10) 2014
Date: 2015.05.27
Categories: Nephrology
Sections: Medical education