Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 5 (356) 2011

Authors: И.И. Вишнивецкий, к.м.н. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Authors: Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Authors: О.О. Попович, Л.В. Мороз, Ф.А. Чабанов Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра інфекційних хвороб
Authors: Р.Л. Ахметшин, врач-кардиолог, юрист, г. Донецк
Authors: Л.А. Покрышка, главный врач Луганской облбольницы № 2, заслуженный врач Украины, член Национального союза журналистов Украины, член Межрегионального союза писателей Украины
Authors: В.В. Фомин, д.м.н. Кафедра терапии и профболезней ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия
Authors: И.В. Дамулин Кафедра нервных болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Authors: А.Э. Дорофеев, д.м.н., профессор Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Authors: Т.О. Литинська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Authors: W.S. Lim, S.V. Baudouin, R.C. George, A.T. Hill, C. Jamieson, I. Le Jeune, J.T. Macfarlane, R.C. Read, H.J. Roberts, M.L. Levy, M. Wani, M.A. Woodhead, Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee
Authors: Ю.В. Думанський, д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України, ректор, завідувач кафедри онкології, променевих методів діагностики та лікування ДонНМУ ім. М. Горького, О.В. Синяченко, д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДонНМУ ім. М. Горького