Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал "Гастроэнтерология" 1 (47) 2013

Шановні колеги!
Дата: 2013.05.24
Разделы: От первого лица
Гастроентерологічна допомога населенню України: основні показники здоров’я та ресурсне забезпечення у 2011 р.
Авторы: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.05.24
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Гастроэнтерология, Терапия
Разделы: Клинические исследования
Епідеміологічні особливості запальних захворювань кишечника за даними ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ»
Авторы: Бойко Т.Й. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.05.24
Рубрики: Гастроэнтерология, Эпидемиология
Разделы: Клинические исследования
Імуноморфологічні особливості змін локального імунного гомеостазу слизової оболонки шлунка при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після ерадикаційної терапії
Авторы: Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Дніпропетровської обласної ради»
Дата: 2013.05.24
Рубрики: Гастроэнтерология, Педиатрия/Неонатология, Эпидемиология
Разделы: Клинические исследования
Хронічний ендотоксикоз та його корекція у хворих на ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з гіпертиреозом
Авторы: Біловол О.М., Залюбовська О.І. - ДУ «Інститут терапії НАМН України», м. Харків, КЗ «Харківський національний медичний університет МОЗ України»
Дата: 2013.05.24
Рубрики: Гастроэнтерология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Гастроінтестинальні ускладнення залежно від селективності нестероїдного протизапального препарату
Авторы: Дзяк Г.В., Степанов Ю.М., Кушніренко І.В. - Дніпропетровська державна медична академія, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.05.24
Рубрики: Ревматология, Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Динамика содержания ЦОГ-2 в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне медикаментозной коррекции НПВП-гастропатий
Авторы: Степанов Ю.М., Бреславец Ю.С. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Дата: 2013.05.24
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Активность адипокинов и воспаления в развитии эзофагита у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с избыточной массой тела
Авторы: Фадеенко Г.Д., Соломенцева Т.А., Кушнир И.Э., Чернова В.М. - ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Сучасні можливості застосування препаратів вісмуту у хворих із гастродуоденальною патологією
Авторы: Харченко Н.В., Лопух І.Я., Коруля І.А., Баранніков К.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Влияние генетического полиморфизма на формирование неалкогольной жировой болезни печени
Авторы: Бабак О.Я., Колесникова Е.В., Шуть И.В., Куринная Е.Г., Сытник К.А. - ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Клінічний досвід комплексного застосування противірусної терапії, природних та преформованих фізичних чинників у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Авторы: Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В., Шевченко Н.О. - ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология, Инфекционные заболевания
Разделы: Клинические исследования
Современные достижения европейской панкреатологии
Авторы: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Авторы: Христич Т.М., Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гонцарюк Д.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология, Пульмонология
Разделы: Клинические исследования
Fibrotic Transformation of the Rat Pancreas as Response to the Nitric Oxide Deficiency
Авторы: Shevchenko B.F., Babiy A.M., Oshmyanska N.Y., Makarchuk V.A. - State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Изменения экспрессии MUC2, MUC3, MUC4, TFF3 в слизистой оболочке толстого кишечника у больных неспецифическим язвенным колитом
Авторы: Дорофеев А.Э., Василенко И.В., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология
Разделы: Клинические исследования
Особливості вегетативної регуляції у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Авторы: Майкова Т.В., Зигало Е.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Дата: 2013.05.27
Рубрики: Гастроэнтерология, Неврология
Разделы: Клинические исследования