Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."Hypertension" 5 (31) 2013

Рациональная комбинированная терапия артериальной гипертензии: оптимизация профилактики цереброваскулярных нарушений
Authors: Корж А.Н., Говбах И.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Neurology
Sections: Clinical researches
Генетичні аспекти артеріальної гіпертензії у хворих на ішемічну хворобу серця
Authors: Целуйко В.Й., Яковлева Л.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Clinical researches
Разрыв миокарда — фатальное осложнение инфаркта?
Authors: Месьянинов А.Д., Олейник О.И., Кишкинова И.И., Борисова Л.Н. - Коммунальное учреждение «Северодонецкая городская многопрофильная больница»
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Anesthesiology and intensive therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Ренальная денервация при резистентной артериальной гипертензии
Authors: Сулимов В.А., Родионов А.В., Светанкова А.А., Денека И.Э. - Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова, Россия
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Neurology
Sections: Specialist manual
Важливе з конгресу Європейського товариства кардіологів (30.08–4.09.2013 р., м. Амстердам, Нідерланди)
Authors: Г.Д. Радченко - провідний науковий співробітник відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, д.м.н.
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical forums
Вплив сучасної гіполіпідемічної та антигіпертензивної терапії на ремоделювання сонних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію
Authors: Коваль С.М., Рєзнік Л.А., Юшко К.О. - ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Specialist manual
Некоторые аспекты применения дигидропиридиновых антагонистов кальция в лечении артериальной гипертензии. Часть 1
Authors: Радченко А.Д. ГУ - «ННЦ «Институт кардиологии имени акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Date: 2013.11.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical education