Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Артериальная гипертензия» 1 (33) 2014

Приверженность к лечению как ключевая предпосылка к снижению риска сердечно-сосудистых осложнений. Опыт применения фиксированной комбинации левовращающего амлодипина и аторвастатина у пациентов с артериальной гипертензией высокого риска
Авторы: Воронков Л.Г., Вайда Л.С., Паращенюк Л.П., Ляшенко А.В., Ткач Н.А. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско НАМН Украины»; ГУ «Дорожная поликлиника» объединения «Львівська залізниця»
Дата: 2014.03.05
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ремоделювання серця та зміни загальної гемодинаміки в підлітків з артеріальною гіпертензією
Авторы: Богмат Л.Ф., Ніконова В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Дата: 2014.03.05
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Кардиология, Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Пружно-еластичні властивості загальних сонних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію
Авторы: Дєдова В.О., Доценко М.Я., Боєв С.С., Шехунова І.О. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Дата: 2014.03.05
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Вплив гіпертонічної хвороби на нервово-психічний стан пацієнтів літнього та старечого віку
Авторы: Матвієць Л.Г. - НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, м. Київ
Дата: 2014.03.05
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Кардиология, Неврология
Разделы: Клинические исследования
Что такое рациональная комбинированная антигипертензивная терапия и остается ли таковой комбинация ингибитора АПФ и диуретика?
Авторы: Радченко А.Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины
Дата: 2014.03.06
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Кардиология
Разделы: Медицинское образование