Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 2 (66) 2015

Від редактора
Дата: 2015.06.15
Разделы: От первого лица
Йодный дефицит: где мы теперь? (Эффективность белорусской стратегии ликвидации йодного дефицита: 15-летний опыт)
Авторы: Мохорт Т.В. — Белорусский государственный медицинский университет; Коломиец Н.Д. — Белорусская академия последипломного образования; Петренко С.В. — Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; Федоренко Е.В. — Республиканский научно-практический центр гигиены; Мохорт Е.Г. — Белорусский государственный медицинский университет
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Авторы: Юзвенко Т.Ю. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Авторы: Савченко І.П. — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Визначення альбумінурії як складової скринінгу цукрового діабету 2-го типу
Авторы: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, хворих на хронічний гнійний гайморит
Авторы: Мазур О.О., Пашковська Н.В., Левицька С.А., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І., Сапунков О.Д. – Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Зв’язок однонуклеотидних поліморфізмів гена VDR з рівнем остеоасоційованих гормонів при постменопаузальному остеопорозі
Авторы: Зябліцев Д.С. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Эффективность использования альфа-липоевой кислоты при диабетической нейропатии
Авторы: Панькив В.И. — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Эффективность и безопасность метформина и пиоглитазона у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа
Авторы: Шаенко З.А., Расин М.С. - Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Ефективність використання інгібіторів α-глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння
Авторы: Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Мазур Л.П., Савченко І.П. — Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика
Авторы: Зафт В.Б. — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Клімова Ж.О., Зафт А.А., Галицька В.В., Бойко І.В. - ТОВ «Сінево Україна», м. Київ
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Покрокова індивідуальна інтенсифікація терапії цукрового діабету 2-го типу. Який подальший вибір після метформіну? (огляд літератури)
Авторы: Паньків І.В. — Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Порушення гомеостазу глюкози при ішемічній хворобі серця: зміна поглядів за 40 років
Авторы: Радченко О.М., Королюк О.Я. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Дата: 2015.06.15
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы
Авторы: Киселева И.А., Каминский А.В. - ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
Дата: 2015.06.16
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Спектр клініко-патогенетичних варіантів первинного гіперальдостеронізму
Авторы: Щекатурова Л.В. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2015.06.16
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Економічна ефективність неонатального скринінгу на вроджену дисфункцію кори надниркових залоз в Україні
Авторы: Зелінська Н.Б. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ; Погадаєва Н.Л. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», м. Київ; Глоба Є.В., Шевченко І.Ю. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Дата: 2015.06.16
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога
Авторы: Ризничук М.О., Пішак В.П. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дата: 2015.06.16
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников в детской гинекологии
Авторы: Сергиенко М.Ю., Яковлева Э.Б., Мироненко Д.М. — Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Дата: 2015.06.16
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Diagnostics and treatment of syndrome of polycystic ovaries in children’s gynaecology
Авторы: М.U.Sergienko, E.B.Yarovleva, D.M. Mironenko - Regional center of maternity and child protection, Donetsk, Ukraine
Дата: 2015.06.16
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста