Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 5 (68) 2015

Отруєння талієм та його сполуками
Authors: Арустамян О.М., Ткачишин В.С. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Організація надання медико-санітарної допомоги населенню в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру
Authors: Кочін І.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра цивільного захисту та медицини катастроф; Хандога Е.В. - Василівський міжрайонний ВП ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Особенности нутритивной поддержки при критических состояниях, обусловленных острой церебральной недостаточностью
Authors: Черний В.И., Куглер С.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Инфузионно-трансфузионная терапия (посттрансфузионные осложнения, синдром гомологической крови) Лекция для врачей-интернов
Authors: Яковлева Э.Б., Говоруха И.Т., Железная А.А., Джоджуа Т.В. - Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Новые возможности парентерального питания у больных сахарным диабетом
Authors: Шлапак И.П., Недашковский С.М., Галушко О.А. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Особенности биопотенциалов сердца у больных в остром периоде инфаркта миокарда
Authors: Белая И.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вибір емпіричної антибіотикотерапії у хворих з гострим панкреатитом
Authors: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Підгірний Б.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Эффективность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) в терапии острого панкреатита
Authors: Винник Ю.С., Миллер С.В., Теплякова О.В., Цедрик Н.И., Онзуль Е.В. - Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Влияние старта тромбопрофилактики на частоту тромботических и геморрагических осложнений
Authors: Козина О.С., Клигуненко О.М. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Цитопротекція міокарда в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця
Authors: Нетяженко В.З., Нетяженко Н.В., Мальчевська Т.Й. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Антагонист глутаматных NMDA-рецепторов (амантадина сульфат) в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы
Authors: Черний В.И., Андронова И.А., Городник Г.А., Назаренко К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Сучасні аспекти лікування ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет
Authors: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особливості впливу лідокаїну, ропівакаїну та бупівакаїну, введених епідурально, на ритм та провідність серця
Authors: Світлик Ю.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Періопераційна оцінка стану гемодинаміки та рівня болю у молодих пацієнтів при травматологічних операціях
Authors: Богуславська Н.М. - Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією
Authors: Хижняк А.А., Михневич К.Г., Баусов Є.О., Дубівська С.С. - Харківський національний медичний університет
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Маркери стресу та стан регуляторних систем при аденотомії у дітей
Authors: Пушкар М.Б., Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches