Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Медицина невідкладних станів" 5 (68) 2015

Отруєння талієм та його сполуками
Автори: Арустамян О.М., Ткачишин В.С. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Організація надання медико-санітарної допомоги населенню в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру
Автори: Кочін І.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра цивільного захисту та медицини катастроф; Хандога Е.В. - Василівський міжрайонний ВП ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности нутритивной поддержки при критических состояниях, обусловленных острой церебральной недостаточностью
Автори: Черний В.И., Куглер С.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Инфузионно-трансфузионная терапия (посттрансфузионные осложнения, синдром гомологической крови) Лекция для врачей-интернов
Автори: Яковлева Э.Б., Говоруха И.Т., Железная А.А., Джоджуа Т.В. - Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Новые возможности парентерального питания у больных сахарным диабетом
Автори: Шлапак И.П., Недашковский С.М., Галушко О.А. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности биопотенциалов сердца у больных в остром периоде инфаркта миокарда
Автори: Белая И.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір емпіричної антибіотикотерапії у хворих з гострим панкреатитом
Автори: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Підгірний Б.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) в терапии острого панкреатита
Автори: Винник Ю.С., Миллер С.В., Теплякова О.В., Цедрик Н.И., Онзуль Е.В. - Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние старта тромбопрофилактики на частоту тромботических и геморрагических осложнений
Автори: Козина О.С., Клигуненко О.М. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Цитопротекція міокарда в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця
Автори: Нетяженко В.З., Нетяженко Н.В., Мальчевська Т.Й. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Антагонист глутаматных NMDA-рецепторов (амантадина сульфат) в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы
Автори: Черний В.И., Андронова И.А., Городник Г.А., Назаренко К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Черний Т.В. - Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні аспекти лікування ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет
Автори: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості впливу лідокаїну, ропівакаїну та бупівакаїну, введених епідурально, на ритм та провідність серця
Автори: Світлик Ю.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційна оцінка стану гемодинаміки та рівня болю у молодих пацієнтів при травматологічних операціях
Автори: Богуславська Н.М. - Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією
Автори: Хижняк А.А., Михневич К.Г., Баусов Є.О., Дубівська С.С. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Маркери стресу та стан регуляторних систем при аденотомії у дітей
Автори: Пушкар М.Б., Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження