Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный неврологический журнал 7 (93) 2017

Порівняльний аналіз динаміки відновлення рухової функції паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань із використанням стовбурових клітин мезенхімального й нейрогенного фенотипу
Авторы: Цимбалюк В.І.(1–3), Медведєв В.В.(3), Сенчик Ю.Ю.(4), Драгунцова Н.Г.(2)
(1) — Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(4) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Дата: 2017.12.18
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Клинические проявления и лечебная тактика при неосложненных гемангиомах грудного отдела позвоночника
Авторы: Педаченко Ю.Е.(1, 2), Хао Ху(2)
1ГУ «Институт нейрохирургии имени акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», г. Киев, Украина
2Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Дата: 2017.12.18
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Прогностическое значение уровня IIA типа секретируемой фосфолипазы А2 в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта
Авторы: Медведкова С.А.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Дата: 2017.12.18
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Эффективность препарата Когнифен у больных с мозговым ишемическим полушарным инсультом в позднем восстановительном периоде
Авторы: Козелкин А.А., Новикова Л.В., Дронова А.А.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Дата: 2017.12.18
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Нейропатичні форми лізосомних хвороб накопичення в Україні
Авторы: Пічкур Н.О.(1, 2)
(1) — Центр орфанних захворювань, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Клинические исследования
Проблема безопасности ноотропной фармакотерапии в неврологической практике
Авторы: Бурчинский С.Г., Гончар А.Ю., Райченко Е.В.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Депресія та інсомнія: виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування
Авторы: Орос М.М., Орос С.В.(1), Смоланка В.І., Іваньо Т.В.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
(1) — Хустська районна лікарня, м. Хуст, Україна

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Біль у ділянці серця: погляд невролога
Авторы: Орос М.М., Грабар В.В.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів (ILAE 2017): шляхи впровадження в Україні
Авторы: Мар’єнко Л.Б.(1), Літовченко Т.А.(2), Дубенко А.Є.(3)
(1) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Harding-синдром — наследственная оптическая нейропатия Лебера и рассеянный склероз: клинический случай и обзор литературы
Авторы: Попова Е.В.(1, 2), Брюхов В.В.(3), Кротенкова М.В.(3)
(1) — ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», г. Москва, Россия
(2) — РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия
(3) — ФГБНУ «Научный центр неврологии», г. Москва, Россия

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста
Современное представление о терапии обострений рассеянного склероза
Авторы: Шкильнюк Г.Г., Богдан А.А., Бурова Н.Н., Катаева Г.В., Самойлова Н.А., Столяров И.Д.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия

Дата: 2017.12.19
Рубрики: Неврология
Разделы: Справочник специалиста