Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Медицина неотложных состояний» 7 (86) 2017

Особливості респіраторної терапії при внутрішньочеревній гіпертензії
Авторы: Туркевич О.М., Підгірний Я.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2017.12.20
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Аналіз результатів дослідження центральної гемодинаміки та периферичного капілярного кровообігу при різних режимах інтраопераційного рідинного забезпечення
Авторы: Курсов С.В.(1), Лизогуб К.І.(2), Лизогуб М.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.12.20
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Целевой температурный менеджмент в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы
Авторы: Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины, г. Днепр, Украина

Дата: 2017.12.20
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Аналіз ускладнень перебігу гострого інсульту у хворих на цукровий діабет
Авторы: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Стан систолічної функції та діастолічного наповнення міокарда у хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка на фоні Q-інфаркту міокарда лівого шлуночка протягом 6 місяців спостереження
Авторы: Целуйко В.Й.(1), Лозова Т.А.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Сумська міська клінічна лікарня № 1, м. Суми, Україна

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Епідуральна інфільтрація глюкокортикоїдів та місцевих анестетиків при лікуванні неспецифічного болю в спині
Авторы: Волкова Ю.В.(1), Чаплинський Р.П.(2), Бабалян Ю.О.(2), Калашніков М.С.(2), Омельченко-Селюкова А.В.(1)
1 Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
2 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», Центр лікування болю, м. Харків, Україна

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Морфолиний 3-метил-1,2,4-триазолин-5 тиоацетат в комплексной коррекции когнитивных нарушений у больных острым инфарктом миокарда
Авторы: Строенко Е.С.(1), Хижняк А.А.(1), Никонов В.В.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Состояние кислородного бюджета у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде
Авторы: Хартанович М.В.(1), Тодуров Б.М.(1), Хижняк А.А.(2), Волкова Ю.В.(2)
(1) — ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина
(2) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Удосконалення діагностики та інтенсивної терапії церебральної дисфункції у хворих з ішемічним інсультом
Авторы: Голдовський Б.М., Серіков К.В., Поталов С.О., Сідь Є.В., Філімонова І.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Мультидисциплинарный подход в интенсивной терапии массивной акушерской кровопотери: клинический случай
Авторы: Сединкин В.А.(1), Докунина А.М.(2), Дроздова В.О.(2), Максимова Е.В.(2), Палега М.Н.(2), Кизуб Э.А.(2)
(1) — Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Коммунальное учреждение «Днепропетровский областной перинатальный центр со стационаром» ДОС», г. Днепр, Украина

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Профессор Рудольф Фрай — основоположник немецкой анестезиологии (к 100-летию со дня рождения)
Авторы: Суслов В.В.(1), Тарабрин О.А.(2)
(1) — ГУ «Институт урологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
(2) — Одесский государственный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Дата: 2017.12.21
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Страницы памяти