Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Allergology

Кровохарканье: диагностические аспекты
Authors: Ходош Э.M. - доцент, член Европейского и председатель Харьковского респираторного сообщества; Крутько В.С. - д.м.н., профессор; Потейко П.И. - доцент, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьковская городская клиническая больница № 13
"News of medicine and pharmacy" Аллергология и пульмонология (492) 2014 (тематический номер)
Date: 2014.03.07
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Диагностика и лечение аллергических заболеваний губ
Authors: Зайков С.В. - д.м.н., профессор, Желиховская О.В., врач-стоматолог - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 1-2 (485-486) 2014
Date: 2014.02.10
Categories: Allergology
Sections: Specialist manual
Диагностика и лечение бронхиальной астмы. Часть 2
Authors: Дядык А.И., Ефременко В.А., Вишнивецкий И.И., Цыба И.Н., Бабанина Т.В., Щукина Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 1-2 (485-486) 2014
Date: 2014.02.10
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pulmonology
Sections: Medical education
Диагностика и лечение бронхиальной астмы. Сообщение 1
Authors: Дядык А.И., Ефременко В.А., Вишнивецкий И.И., Цыба И.Н., Бабанина Т.В., Щукина Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 20-22 (477, 483-484) 2013
Date: 2014.01.16
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pulmonology
Sections: Medical education
Актуальність вивчення показника якості життя в дітей з алергічними захворюваннями
Authors: Ткаченко О.Я. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», кафедра педіатрії № 2, м. Полтава
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.14
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Окислювальний стрес та антиоксидантний захист у дітей із різним ступенем контролю за бронхіальною астмою
Authors: Литвинець Л.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Застосування вітаміну D у комплексній терапії дітей з алергічними захворюваннями та його кількісна динаміка у крові в різні періоди хвороби
Authors: Тяжка О.В., Сельська З.В. - НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Центральна дитяча поліклініка Деснянського району м. Києва
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Новий погляд на механізми індукції ремісії алергічних захворювань при лікуванні алергенами
Authors: Недельська С.М., Ярцева Д.О., Марчук Н.М., Даценко О.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ефективність застосування препарату L-цет у дітей із сезонним алергічним ринітом
Authors: Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р., Кондратенкова Т.В. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», відділення захворювань органів дихання у дітей, м. Київ
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Гематологические лейкоцитарные индексы у больных химиорезистентным туберкулезом легких в зависимости от клинической формы
Authors: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Ассоциация фтизиатров и пульмонологов Запорожской области
"News of medicine and pharmacy" Аллергология и пульмонология (480) 2013 (тематический номер)
Date: 2013.11.26
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Ефективність застосування пробіотичної терапії у дітей раннього віку з харчовою алергією
Authors: Івахненко О.С. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"Child`s Health" 6 (49) 2013
Date: 2013.10.28
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Authors: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Allergology, Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Синдром хронической усталости: клиника, диагностика, лечение
Authors: Зайков С.В. - д.м.н., профессор; Богомолов А.Е. - к.м.н., ассистент; Бондарчук О.Б. - к.м.н., доцент Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 16 (467) 2013
Date: 2013.10.21
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Infectious diseases, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
Особенности вакцинации детей, страдающих аллергическими заболеваниями
Authors: Зайков С.В., д.м.н., профессор, Катилов А.В., к.м.н., Кириченко Л.Н., к.м.н. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 15 (466) 2013
Date: 2013.09.25
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Specialist manual
Современные подходы к лабораторной диагностике аллергических заболеваний
Authors: Зайков С.В., д.м.н., профессор, Богомолов А.Е., к.м.н. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 14 (465) 2013
Date: 2013.09.11
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology
Sections: Specialist manual