Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Allergology

Застосування вітаміну D у комплексній терапії дітей з алергічними захворюваннями та його кількісна динаміка у крові в різні періоди хвороби
Authors: Тяжка О.В., Сельська З.В. - НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Центральна дитяча поліклініка Деснянського району м. Києва
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Новий погляд на механізми індукції ремісії алергічних захворювань при лікуванні алергенами
Authors: Недельська С.М., Ярцева Д.О., Марчук Н.М., Даценко О.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ефективність застосування препарату L-цет у дітей із сезонним алергічним ринітом
Authors: Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р., Кондратенкова Т.В. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», відділення захворювань органів дихання у дітей, м. Київ
"Child`s Health" 8 (51) 2013
Date: 2014.01.13
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Гематологические лейкоцитарные индексы у больных химиорезистентным туберкулезом легких в зависимости от клинической формы
Authors: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Ассоциация фтизиатров и пульмонологов Запорожской области
"News of medicine and pharmacy" Аллергология и пульмонология (480) 2013 (тематический номер)
Date: 2013.11.26
Categories: Allergology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Ефективність застосування пробіотичної терапії у дітей раннього віку з харчовою алергією
Authors: Івахненко О.С. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"Child`s Health" 6 (49) 2013
Date: 2013.10.28
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Authors: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Allergology, Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Синдром хронической усталости: клиника, диагностика, лечение
Authors: Зайков С.В. - д.м.н., профессор; Богомолов А.Е. - к.м.н., ассистент; Бондарчук О.Б. - к.м.н., доцент Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 16 (467) 2013
Date: 2013.10.21
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Infectious diseases, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
Особенности вакцинации детей, страдающих аллергическими заболеваниями
Authors: Зайков С.В., д.м.н., профессор, Катилов А.В., к.м.н., Кириченко Л.Н., к.м.н. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 15 (466) 2013
Date: 2013.09.25
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Specialist manual
Современные подходы к лабораторной диагностике аллергических заболеваний
Authors: Зайков С.В., д.м.н., профессор, Богомолов А.Е., к.м.н. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 14 (465) 2013
Date: 2013.09.11
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology
Sections: Specialist manual
Медико-соціальна реабілітація дітей, хворих на бронхіальну астму, в умовах поліклініки
Authors: Уська В.Р. - Кафедра педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
"Child`s Health" 5 (48) 2013
Date: 2013.09.09
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology
Sections: Clinical researches
Нужна ли Украине аллергологическая служба?
Authors: Пухлик Б.М., профессор, президент Ассоциации аллергологов Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники 2013 года
"News of medicine and pharmacy" 13 (464) 2013
Date: 2013.08.22
Categories: Allergology
Sections: Medicine. Doctors. Society
Ефективність левоцетиризину при алергічному риніті в дітей
Authors: Няньковський С.Л., Герасимов С.В., Секретар Л.Б., Возняк А.В., Садова О.Р., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Громик Н.Є., Комунальна поліклініка № 4, м. Львів
"Child`s Health" 3 (46) 2013
Date: 2013.06.12
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Role of filaggrin in pediatric allergology
Authors: Volosovets O.P., Kryvopustov S.P., Pavlyk O.V., O.O. Bogomolets National Medical University
"Child`s Health" 2 (45) 2013
Date: 2013.05.08
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль филаггрина в аллергологии детского возраста
Authors: Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Павлик Е.В., Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
"Child`s Health" 2 (45) 2013
Date: 2013.05.07
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual