Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 11, №3, 2021

Back to issue

Abstracts of the IV Scientific symposium with international participation “Musculoskeletal diseases and age” dedicated to the memory of V.V. Povoroznyuk (October 21–22, 2021, Kyiv, on-line)

Ультразвукова денситометрія в практиці сімейного лікаря

Стан кісткової тканини та забезпеченість вітаміном D у дітей з хворобою Вільсона

Фактори ризику зниження мінеральної щільності кісткової тканини та розвитку синдесмофітів у чоловіків з анкілозуючим спондилітом: ретроспективний аналіз

Мінеральна щільність субхондральної кісткової тканини в жінок з остеоартритом колінних суглобів

Визначення якості життя у пацiєнтів з саркопенією: валідація української версії опитувальника SarQoL

Вивчення тілобудови та фізичної активності у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом

Структурно-функціональний стан кісткової тканини в чоловіків і жінок із гіперурикемією та подагрою

Дозозалежний вплив кальцію та вітаміну D3 на показники мінерального обміну щурів (експериментальне дослідження)

Поєднане застосування вітамінів D та ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue