Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Артеріальна гіпертензія" 2(22) 2012

Сравнительная эффективность Тиотриазолина и мельдония у больных стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса: результаты проспективного открытого сравнительного рандомизированного параллельного исследования
Автори: Сиренко Ю.Н., Радченко А.Д., Михеева К.В., Рековец О.Л., ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, Бабич П.Н., ГП «Государственный экспертный центр» Министерства здравоохранения Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка эффективности и безопасности  Берлиприла/Берлиприла плюс у пациентов  с артериальной гипертензией  в амбулаторной практике
Автори: Корж А.Н., Краснокутский С.В., Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра общей практики — семейной медицины. (Соавторами данной статьи являются 1796 врачей. Полный список - в конце материала).
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Диастолическая дисфункция ЛЖ у больных гипертонической болезнью: возможности коррекции с помощью валсартана
Автори: Свищенко Е.П., Матова Е.А., Мищенко Л.А., Национальный научный центр «Институт кардиологи им. академика Н.Д. Стражеско» АМН Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Блокаторы рецепторов 1-го типа ангиотензина II  и эректильная функция
Автори: Верткин А.Л., Вилковыский Ф.А., Скотников А.С., Звягинцева Е.И., Скотникова Е.В., Московский государственный медико-стоматологический университет , Россия
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією на амбулаторно-поліклінічному етапі (Результати 6-місячного спостереження)
Автори: Радченко Г.Д.1, Марцовенко І.М.2, Сіренко Ю.М.1, 1ННЦ «Інститут карідології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, 2Сумський кардіологічний диспансер
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості лікування артеріальної гіпертензії  у жінок із менопаузальним метаболічним  синдромом
Автори: Мітченко О.І., Романов В.Ю., Беляєва Т.В., Чулаєвська І.В., Логвиненко А.О., Ілюшина Г.Я., ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, відділ дисліпідемій, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Клінічні дослідження
Терапевтична ефективність ацетилсаліцилової  кислоти при серцево-судинних захворюваннях
Автори: Кушнір С.М., ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Метаболічний синдром та серцево-судинний ризик: сучасний погляд на проблему
Автори: Гідзинська І.М., Мороз Г.З., Ласиця Т.С., Безугла М.В., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів після трансплантації
Автори: Matthew R. WEIR, MD, Daniel J. SALZBERG, MD, Department of Medicine, University of Maryland, Baltimore, MD, USA
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Ниркова денервація — інтервенційна  терапія резистентної гіпертензії  Позиційна стаття Європейського товариства гіпертензії
Автори: Roland E. Schmiedera, Josep Redonb, Guido Grassic,k, Sverre E. Kjeldsend, Giuseppe Manciae, Krzysztof Narkiewiczf, Gianfranco Paratig, Luis Ruilopeh, Philippe van de Bornei, Costas Tsioufisj, a University Hospital Erlangen, Nephrology and Hypertension, Erlangen, Germany, b University of Valencia, Internal Medicine, Hypertension Unit, Valencia, Spain, c Clinica Medica, Ospedale S. Gerardo dei Tintori, Monza (Milan), Italy, d University of Oslo, Department of Cardiology at Ullevaal Hospital, Oslo, Norway, e University of Milano-Bicocca, Department of Medicine, S. Gerardo Hospital, Monza, Italy, f Medical University of Gdansk, Department of Hypertension and Diabetology, Gdansk, Poland, g Department of Cardiology, S. Luca Hospital, Istituto Auxologico Italiano & Department of Clinical Medicine and Prevention, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy, h University Autonoma & Hypertension Unit, Hospital 12 de Octubre, Madrid, Spain, i Department of Cardiology, Erasme Hospital, Brussels, Belgium, j University of Athens, First Cardiology Clinic, Hippokration Hospital, Athens, Greece, k Istituto di Ricerche a Carattere Ccientifico IRCCS Multimedica, Sesto san Giovanni (Milan), Italy
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Разговоры «про это»: проблема  сексуальной дисфункции в кардиологии» (часть I)
Автори: Радченко А.Д., ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Терапія
Розділи: Медична освіта