Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014

Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом
Authors: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Поліморфізм гена CYP2c9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця
Authors: Малярчук І.В. - ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН»; Горовенко Н.Г. - НМАПО імені П.Л. Шупика; Крикунов О.А., Бабочкіна А.Р. - ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН», м. Київ, Україна
Categories: Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Екзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань
Authors: Крючина Є.А. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози імені В.С. Земскова, м. Київ, Україна
Categories: Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Hepatic Artery Thrombosis: Related Risk Factors after Liver Transplantation
Authors: Abbasov P.A. - Azerbaijan Medical University, Azerbaijan
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань
Authors: Сабадош Р.В. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Контузія легень у постраждалих із політравмою
Authors: Трутяк І.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита
Authors: Васильев А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Розподіл напружень у системі «фіксатор — кістка» при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами
Authors: Копчак А.В., Кріщук М.Г. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна
Categories: Surgery, Stomatology
Sections: Clinical researches
Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом
Authors: Кондратенко П.Г., Натрус Л.В., Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів
Authors: Леонов В.В., Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас - Сумський державний університет; Медичний інститут, м. Суми, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту
Authors: Матвійчук Б.О., Квіт А.Д. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра хірургії й ендоскопії ФПДО
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции
Authors: Стукало А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони
Authors: Делій В.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита
Authors: Ширшов И.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Клинико-экспериментальное обоснование применения прецизионного кишечного шва у больных с высокой степенью вероятности возникновения послеоперационных осложнений
Authors: Каминский И.В., Чемоданов Е.Б. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Паллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью
Authors: Денисенко В.Л. - УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница», г. Витебск, Республика Беларусь; Гаин Ю.М. - ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
Categories: Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте
Authors: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки
Authors: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ, Україна
Categories: Neurology, Surgery, Phthisiatry
Sections: Clinical researches
К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли
Authors: Оразов М.Р. - НИИ медицинских проблем семьи Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Obstetrics and gynecology, Surgery
Sections: Clinical researches
Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения
Authors: Кондратенко П.Г., Раденко Е.Е., Жариков С.О. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан
Authors: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Mасюк Ю.І., Присяжнюк В.В., Босий О.А. - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, м. Київ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Анализ факторов риска осложнений, индуцированных литотрипсией
Authors: Баринов Э.Ф., Кравченко А.Н., Твердохлеб Т.А., Балыкина А.О. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery, Urology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії
Authors: Дзюбановський І.Я., Романюк Т.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы)
Authors: Дубина С.А., Зенин О.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці
Authors: Десятерик В.І., Котов О.В., Шевченко Є.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», факультет післядипломної освіти, м. Кривий Ріг, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації
Authors: Василюк С.М., Ткачук О.С. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Острый аппендицит у беременных (научный обзор)
Authors: Хацко В.В., Греджев Ф.А., Пархоменко А.В., Потапов В.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual