Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (47) 2016

Телмісартан і фіксована комбінація «S-амлодипін/аторвастатин» у лікуванні гіпертонічної хвороби: досвід та перспективи клінічного використання
Авторы: Міщенко Л.А., Свіщенко Є.П., Боженко Г.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Артериальная гипертензия: 35-летняя динамика распространенности и эффективности ее контроля на популяционном уровне среди мужчин, проживающих в городе
Авторы: Кваша Е.А., Горбась И.М., Смирнова И.П., Срибная О.В. - ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМНУ», г. Киев, Украина
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Роль длительности артериальной гипертензии и возраста в развитии когнитивных нарушений у больных гипертонической болезнью
Авторы: Доценко Н.Я., Герасименко Л.В., Боев С.С., Шехунова И.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Швидкість розповсюдження пульсової хвилі у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від категорії кардіоваскулярного ризику
Авторы: Колесник Е.Л., Дзяк Г.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Дніпро, Україна
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Медицинские форумы
Поширеність синдрому обструктивного апное сну та пружно-еластичні властивості артерій у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією
Авторы: Крушинська Н.А., Сіренко Ю.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Медицинские форумы
Аналіз клінічних, генетичних і гендерних детермінант неефективного лікування в пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Авторы: Тихонова С.А., Пісковацька В.П. - Одеський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2, м. Одеса, Україна
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Медицинские форумы
Вплив соціальних медіа на профілактику артеріальної гіпертензії
Авторы: Пушина О.С. - Запорізький державний медичний університет МОЗ України, кафедра організації охорони здоров’я, соціальної медицини та ЛТЕ, м. Запоріжжя, Україна
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Медицинские форумы
Фізична реабілітація студентів першого курсу з артеріальною гіпертензією в умовах вищого навчального закладу
Авторы: Федченко А.В., Пацера М.В., Іванько О.Г. - ДЗ «Запорізький державний медичний університет МОЗ України», кафедра пропедевтики дитячих хвороб, м. Запоріжжя, Україна
Дата: 2016.08.19
Рубрики: Кардиология
Разделы: Медицинские форумы