Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Артеріальна гіпертензія" 3 (47) 2016

Телмісартан і фіксована комбінація «S-амлодипін/аторвастатин» у лікуванні гіпертонічної хвороби: досвід та перспективи клінічного використання
Автори: Міщенко Л.А., Свіщенко Є.П., Боженко Г.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Артериальная гипертензия: 35-летняя динамика распространенности и эффективности ее контроля на популяционном уровне среди мужчин, проживающих в городе
Автори: Кваша Е.А., Горбась И.М., Смирнова И.П., Срибная О.В. - ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМНУ», г. Киев, Украина
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль длительности артериальной гипертензии и возраста в развитии когнитивных нарушений у больных гипертонической болезнью
Автори: Доценко Н.Я., Герасименко Л.В., Боев С.С., Шехунова И.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Швидкість розповсюдження пульсової хвилі у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від категорії кардіоваскулярного ризику
Автори: Колесник Е.Л., Дзяк Г.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Дніпро, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Поширеність синдрому обструктивного апное сну та пружно-еластичні властивості артерій у хворих із резистентною артеріальною гіпертензією
Автори: Крушинська Н.А., Сіренко Ю.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Аналіз клінічних, генетичних і гендерних детермінант неефективного лікування в пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Автори: Тихонова С.А., Пісковацька В.П. - Одеський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 2, м. Одеса, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив соціальних медіа на профілактику артеріальної гіпертензії
Автори: Пушина О.С. - Запорізький державний медичний університет МОЗ України, кафедра організації охорони здоров’я, соціальної медицини та ЛТЕ, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Медичні форуми
Фізична реабілітація студентів першого курсу з артеріальною гіпертензією в умовах вищого навчального закладу
Автори: Федченко А.В., Пацера М.В., Іванько О.Г. - ДЗ «Запорізький державний медичний університет МОЗ України», кафедра пропедевтики дитячих хвороб, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Медичні форуми