Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал 5 (77) 2016

Від редактора
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови у женщин, больных сахарным диабетом 2-го типа, с ожирением
Авторы: Саенко Я.А., Зак К.П., Попова В.В., Семионова Т.А. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області
Авторы: Поворознюк В.В.(1), Синенький О.В.(2), Балацька Н.І.(1), Синенька М.Ю.(2) - (1) ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна; (2) Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив комбінованої терапії метформіном пролонгованої дії і глімепіридом на вуглеводний і жировий обмін у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Специфічність діабетичної кардіоміопатії за наявності коморбідних серцево-судинних захворювань: клініко-ультраструктурні дослідження
Авторы: Кияк Ю.Г., Кияк Г.Ю., Барнетт О.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Рівні аполіпопротеїнів А1 і В у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих із соматотропною недостатністю в динаміці терапії рекомбінантним гормоном росту
Авторы: Большова О.В., Ткачова Т.О., Вишневська О.А., Малиновська Т.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Нові методи лікування трофічних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет
Авторы: Болгарська С.В. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна; Пономаренко О.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Роль показників ліпідограми протягом вагітності в прогнозуванні ризику розвитку прееклампсії
Авторы: Венцківська І.Б., Аксьонова А.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе
Авторы: Луценко Л.А. - Киевский городской клинический эндокринологический центр, г. Киев, Украина
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від тяжкості клінічного перебігу
Авторы: Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Пашковська Н.В., Білоока І.О. - Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості формування окисного стресу у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від тривалості захворювання та статі
Авторы: Мокрій В.Я., Зябліцев С.В., Кришталь М.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Пролежні м’яких тканин у хворих на цукровий діабет 2-го типу: клінічні стратегії, показники інсулінорезистентності та аспекти комплексного лікування
Авторы: Вергун А.Р., Красний М.Р., Чуловський Я.Б.(1), Вергун О.М., Мощинська О.М.(1) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна; (1) Комунальна 4-та міська клінічна лікарня, м. Львів, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив призначення вітаміну D на рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази у хворих на гіпотиреоз автоімунного генезу
Авторы: Паньків І.В. - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Динаміка інвалідності хворих на гіпотиреоз у Вінницькій області за період 2013–2015 рр.
Авторы: Вернигородський В.С., Власенко М.В., Фетісова Н.М., Вернигородська М.В., Костенко І.М., Мельничук Л.П. - Інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Фредерик Бантинг и открытие инсулина (к 75-летию со дня трагической гибели)
Авторы: Резников А.Г. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина
Дата: 2016.10.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: История медицины