Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Травма» Том 18, №3, 2017

Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього
Авторы: Головач І.Ю.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Аналіз змін напружено-деформованого стану в суглобовій губі лопатки в умовах різних типів її пошкодження
Авторы: Лазарев І.А., Страфун С.С., Ломко В.М., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Вплив пошкодження хребта на перебіг травматичного процесу у постраждалих із поєднаною торакальною травмою
Авторы: Гур’єв С.О.(1), Сацик С.П.(1), Резніченко Ю.В.(2), Кушнір В.А.(1)
(1) — Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Клінічні аспекти застосування фіксатора типу «ендобатон» для лікування травм і деформацій опорно-рухового апарату в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя
Авторы: Ставицький О.Б.(1), Пастернак Д.В.(1,2), Карпушкін О.В.(1), Абрамович Е.О.(1), Ямковий І.А.(1), Позняк О.С.(1)
(1) — Обласна лікарня інтенсивного лікування, м. Маріуполь, Україна
(2) — Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Энтезопатии при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте
Авторы: Полесова Т.Р., Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гюльмамедова М.Ф.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Клінічні результати лікування переломів ліктьового відростка за методикою інтрамедулярного блокованого металоостеосинтезу
Авторы: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(2), Дацюк О.І.(1), Майко В.М.(2), Гребенюк Д.І.(1), Карпінська О.Д.(3)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Пошкодження хребта в постраждалих із політравмою в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Повідомлення 1
Авторы: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Палагнюк К.В.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Лiкування дiафiзарних переломiв плечової кістки за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя
Авторы: Ставицький О.Б.(1), Пастернак Д.В.(1, 2), Давиденко Д.Ю.(1), Лижин О.В.(1), Карпушкін О.В.(1)
(1) — Обласна лікарня інтенсивного лікування, м. Маріуполь, Україна
(2) — Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Анализ оперативного лечения лиц пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости методом накостного остеосинтеза пластиной
Авторы: Кальченко А.В., Бабалян В.А., Хвисюк А.Н., Гурбанова Т.С., Черепов Д.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Експериментальна модель ушкодження ахіллова сухожилля в лабораторних щурів
Авторы: Касатка О.В., Іванов Г.В., Істомін А.Г., Петренко Д.Є.
Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, Україна
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна
ДУ «Інситут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка» НАМН України, м. Харків, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Профілактика гнійних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на остеоартроз кульшового суглоба
Авторы: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Лютко О.Б., Сулима О.М., Осадчук Т.І., Заєць В.Б., Нізалов Т.В., Галузинський О.А., Козак Р.А., Черняк П.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.11
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Загальні принципи діагностики туберкульозного спондиліту
Авторы: Голка Г.Г., Веснін В.В., Фадєєв О.Г., Бурлака В.В., Олійник А.О., Гаркуша М.А.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Дата: 2017.07.12
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Клинический случай проведения симультанной ортопедо-урологической операции у пациентки с синхронным раком почки и плазмоцитомой бедренной кости
Авторы: Климовицкий В.Г.(1), Зуб В.А.(2), Власенко М.А.(1), Колотило А.Н.(2), Цысельский Р.К.(2), Солоницын Е.А.(1)
(1) — Донецкий НИИ травматологии и ортопедии, г. Лиман, Украина
(2) — Черниговский областной онкологический диспансер, г. Чернигов, Украина

Дата: 2017.07.12
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Сучасний стан лікування перипротезних переломів стегнової кістки
Авторы: Білінський П.І., Андрейчин В.А., Дроботун О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.12
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП
Авторы: Балычевцева И.В., Кривошеева В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.07.12
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Реконструктивно-восстановительная хирургия тазобедренного сустава. Роль и значение трудов профессора Н.И. Кулиша в ее развитии
Авторы: Корж Н.А., Танькут В.А., Филиппенко В.А., Жигун А.И., Танькут А.В., Бондаренко С.Е.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Дата: 2017.07.12
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: История медицины