Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Артеріальна гіпертензія" 3 (53) 2017

Астенічний синдром і його корекція в структурі тривожно-депресивних розладів
Автори: Юзвишина О.В., Свістільнік Р.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ризик і предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на системну склеродермію
Автори: Курята О.В.(1), Лисунець Т.К.(2), Семенов В.В.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан когнітивних функцій і їх зв’язок із субклінічними структурними змінами сонної артерії та частотою гіпертонічних кризів у хворих на артеріальну гіпертензію
Автори: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Яценко О.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективная кардио- и вазопротекция шестимесячной комбинированной терапии индапамидом с амлодипином и блокатором РААС у больных с эссенциальной гипертонией высокого риска
Автори: Хафизова Л.Ш., Низамов У.И., Хамидуллаева Г.А. Республиканский специализированный центр кардиологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз
Автори: Cкибчик В.А.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла
Автори: Стрільчук Л.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка деформації лівих відділів серця у хворих із гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінгехокардіографії
Автори: Гіреш Й.Й.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Cтруктурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу у пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією
Автори: Живило І.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії I стадії
Автори: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця