Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Артериальная гипертензия» 3 (53) 2017

Шановні читачі!
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: От первого лица
Астенічний синдром і його корекція в структурі тривожно-депресивних розладів
Авторы: Юзвишина О.В., Свістільнік Р.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ризик і предиктори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на системну склеродермію
Авторы: Курята О.В.(1), Лисунець Т.К.(2), Семенов В.В.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Стан когнітивних функцій і їх зв’язок із субклінічними структурними змінами сонної артерії та частотою гіпертонічних кризів у хворих на артеріальну гіпертензію
Авторы: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О., Яценко О.В.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Эффективная кардио- и вазопротекция шестимесячной комбинированной терапии индапамидом с амлодипином и блокатором РААС у больных с эссенциальной гипертонией высокого риска
Авторы: Хафизова Л.Ш., Низамов У.И., Хамидуллаева Г.А. Республиканский специализированный центр кардиологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Дата: 2017.07.21
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз
Авторы: Cкибчик В.А.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла
Авторы: Стрільчук Л.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Оцінка деформації лівих відділів серця у хворих із гіпертонічною хворобою методом спекл-трекінгехокардіографії
Авторы: Гіреш Й.Й.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Cтруктурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу у пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією
Авторы: Живило І.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії I стадії
Авторы: Хіміон Л.В., Тимощук Л.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.07.24
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста