Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 14, №8, 2018

Вміст греліну та лептину в плазмі крові в дітей та підлітків із дисфункцією гіпоталамуса
Авторы: Большова О.В., Маліновська Т.М.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Психологічний стан дітей, хворих на синдром біологічно неактивного гормона росту
Авторы: Спринчук Н.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив гіпотиреозу в чоловіків на андрогенну функцію
Авторы: Крицький Т.І.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Роль щитоподібної залози при метаболічному синдромі та в поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу
Авторы: Чмир Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Частота і структура основних чинників ризику у жінок із постменопаузним остеопорозом
Авторы: Паньків І.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Дисекція лімфатичних вузлів за диференційованого раку щитоподібної залози: огляд сучасних тенденцій
Авторы: Смоляр В.А.(1), Товкай О.А.(1), Паламарчук В.О.(1), Хоперія В.Г.(2)
1 - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
2 - ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особенности ведения больных со злокачественными опухолями мозгового слоя надпочечных желез
Авторы: Кваченюк А.Н., Кваченюк Д.А.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Перспективы использования ресвератрола для лечения сахарного диабета и его осложнений
Авторы: Соколова Л.К., Пушкарев В.М.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2019.02.11
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Контроль стану кровообігу нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет
Авторы: Гульчій М.В.(1) , Назарчук С.С.(2), Дунаєвський В.І.(3), Котовський В.Й.(2), Тимофеєв В.І.(2)
1 - Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ, Україна
2 - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
3 - Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна

Дата: 2019.02.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Гострий тромбоз стента при інфаркті міокарда, ускладненому кардіогенним шоком, за наявності цукрового діабету 2-го типу
Авторы: Кияк Ю.Г., Лабінська О.Є., Галькевич М.П., Барнетт О.Ю., Кияк Г.Ю., Ковалишин В.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2019.02.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Ураження ендотелію і методи корекції у клінічній практиці: роль лазерної допплерівської флоуметрії (огляд літератури)
Авторы: Динник О.Б.(1), Марунчин Н.А.(1), Мостовий С.Є.(2)
1 - ТОВ «Інститут еластографії», м. Київ, Україна
2 - Медичний центр «Doctor Vera», м. Київ, Україна

Дата: 2019.02.12
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста