Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 15 (289) 2009

Authors: І.А. Зупанець, д.м.н.,професор, завідувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою; С.К. Шебеко, к.фарм.н., доцент, Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Authors: А.І. Ячник, ДУ «Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України»
Authors: С.Ф. Глузман, Ассоциация психиатров Украины
Authors: К.К. Осадчий, к.м.н., доцент, В.И. Подзолков, д.м.н., профессор Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Authors: Е.А. Егоров, И.A. Романенко Кафедра офтальмологии медицинского факультета ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Росздрава», г. Москва
Authors: М.Н. Долженко, д.м.н., профессор, Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
Authors: Е.А. Егоров, И.A. Романенко, Кафедра офтальмологии медицинского факультета ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Росздрава», г. Москва
Authors: Л.В. Юдина, Ю.В. Рачко, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
Authors: І.Г. Палій, д.м.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Authors: Н.В. Савченко, О.В. Шумейко, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра фармакології та клінічної фармакології
Authors: М.Ю. Гиляров, В.А. Сулимов, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Authors: Е.И. Юлиш, д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтической педиатрии; Н.В. Нагорная, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии факультета интернатуры и последипломного образования; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Authors: Г.П. Победенная, д.м.н., зав. кафедрой внутренней медицины № 3 ЛугГМУ
Authors: Т.В. Проценко, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, ДонНМУ им. М. Горького
Authors: С.С. Острополец, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького