Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 15 (289) 2009

Authors: І.А. Зупанець, д.м.н.,професор, завідувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою; С.К. Шебеко, к.фарм.н., доцент, Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Authors: А.І. Ячник, ДУ «Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України»
Authors: С.Ф. Глузман, Ассоциация психиатров Украины
Authors: К.К. Осадчий, к.м.н., доцент, В.И. Подзолков, д.м.н., профессор Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Authors: Е.А. Егоров, И.A. Романенко Кафедра офтальмологии медицинского факультета ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Росздрава», г. Москва
Authors: М.Н. Долженко, д.м.н., профессор, Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
Authors: Е.А. Егоров, И.A. Романенко, Кафедра офтальмологии медицинского факультета ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет Росздрава», г. Москва
Authors: Л.В. Юдина, Ю.В. Рачко, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
Authors: І.Г. Палій, д.м.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Authors: Н.В. Савченко, О.В. Шумейко, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра фармакології та клінічної фармакології
Authors: М.Ю. Гиляров, В.А. Сулимов, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Authors: Е.И. Юлиш, д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтической педиатрии; Н.В. Нагорная, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии факультета интернатуры и последипломного образования; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Authors: Г.П. Победенная, д.м.н., зав. кафедрой внутренней медицины № 3 ЛугГМУ
Authors: Т.В. Проценко, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, ДонНМУ им. М. Горького
Authors: С.С. Острополец, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького