Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 6 (61) 2014

Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину
Authors: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Вентилятор-асоційований трахеобронхіт: огляд літератури
Authors: Волощук Р.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики (короткий огляд)
Authors: Шейман Б.С. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України; Постернак Г.І., Бондаренко І.В., Волков В.М., Постернак Д.Г. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
ESPEN. Что нового?
Authors: Наталия Куприненко
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Коррекция гиповолемии у хирургических больных с использованием комбинированного раствора Гекотон® в комплексе инфузионной терапии
Authors: Гриценко С.Н., Корогод С.Н. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; Пуха И.П. - Запорожская областная клиническая больница
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Использование пропофола у детей, или немного новой информации об известном препарате
Authors: Дмитриев Д.В. - Винницкий национальный медицинский университет, курс анестезиологии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Мультимодальний підхід у періопераційному знеболенні дітей
Authors: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Эффективность препарата Ауротаз-Р (пиперациллин/тазобактам) при тяжелых нозокомиальных интраабдоминальных инфекциях в сравнении с карбапенемами
Authors: Михневич К.Г., Хижняк А.А., Баусов Е.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Місце β-адреноблокаторів у комплексній терапії персистуючої форми фібриляції передсердь
Authors: Голдовський Б.М., Сідь Є.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Оптимизация профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в оперативной онкопульмонологии
Authors: Черний В.И., Смирнова Н.Н., Егоров А.А., Егоров А.Н., Босько И.Л. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний и кардиохирургии Учебно-научного института последипломного образования; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, отделение анестезиологии и интенсивной терапии (без коек)
Categories: Medicine of emergency, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Особенности течения сердечной недостаточности при митральных пороках сердца
Authors: Жадан А.В., Зедгинидзе Э. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Досвід моніторингу внутрішньочерепного тиску з використанням екстракраніального тензодатчика
Authors: Ільчишин О.Я., Волощук Р.Р., Яськів Ю.О., Піган В.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Опыт применения препарата Пропофол-ново в нашей клинике
Authors: Бабак С.И., Крутой С.В., Злочевский А.Н. - КУ КОС «Киевская областная клиническая больница»; Пантес А.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Характер морфологических изменений в стенках бронхов, влияющий на риск возникновения послеоперационной несостоятельности культи бронха
Authors: Бойко В.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины; Смоляник К.Н. - Харьковский национальный медицинский университет; Козин Ю.И. - Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины; Наумова О.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Динаміка рівня соматостатину при хімічному нейролізисі у пацієнтів із колоректальним раком
Authors: Щур О.І. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency, Oncology
Sections: Clinical researches
Стратегічні напрямки інтенсивної терапії субкомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета
Authors: Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Новое в диагностике и лечении острых панкреатитов
Authors: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Черненко В.Г., Мосенцев Н.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Організація навчального процесу викладання дисципліни «Екстрена і невідкладна медична допомога» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії для студентів 5-го курсу
Authors: Підгірний Я.М., Іванюшко О.В., Матолінець Н.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Комплексна біохемілюмінесцентна оцінка церебропротекторної ефективності цереброгерму на моделі закритої черепно-мозкової травми
Authors: Лук’янчук В.Д., Поліщук Є.М. - Кафедра фармакології, ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Сейфулліна І.Й. - Кафедра загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Постернак Г.І. - Кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Кравець Д.С., Рисухіна Н.В. - Кафедра фармакології, ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Марцинко О.Є. - Кафедра загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches
Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз
Authors: Шальмін О.С., Ясінський Р.М. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області; Лукомська В.М. - КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер ЗОР»; Носач С.Г., Кучер Т.В. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області
Categories: Medicine of emergency, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Вплив імплантації електрокардіостимулятора на когнітивну дисфункцію пацієнтів із брадіаритміями
Authors: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особенности клинической картины острых отравлений некоторыми суррогатами алкоголя: кардиодепрессивный эффект
Authors: Никонов В.В., Курсов С.В., Иевлева В.И., Белашко С.А., Воронцов В.В., Кучерявченко В.В., Романенко В.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; КУЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини)
Authors: Ломей Я.І. - КЗ Сколівської районної ради «Сколівська ЦРЛ», Львівська область; Цюк І.І. - КЗ Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи», Сколівське районне відділення; Ломей Ю.Я. - КЗ Сколівської районної ради «Сколівська ЦРЛ», Львівська область
Categories: Medicine of emergency, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Кардіотонічні і вазопресорні препарати в практиці лікаря-анестезіолога
Authors: Гарбар М.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Оцінка нутритивного статусу й енергопотреби в дітей у критичних станах
Authors: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The role of b-blockers in the treatment of patients with atrial fibrillation
Authors: Goldovsky B.M., Sid’ E.V. - State Institute «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Inotropes and vasopressors in practise of anesthesiologist
Authors: Harbar M. - Lviv national medical university named after DanyloHalytsky
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Systemic inflammatory response syndrome peculiarities in patients with HIV/AIDS-associated tuberculosis
Authors: Shalmin О.S., Yasinskiy R.M., Lukomska V.M., Nosach S.G., Kucher Т.V.
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effect of cardic pacemaker implantation on cognitive dysfunction in patients with bradyarrhythmias
Authors: Stadnik S.N. - Military Medical Clinical Center, Lviv, Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Optimizing the prevention of venous thromboembolic complications in the operative ecopolitology
Authors: Mr. C.I., Smirnova N.N., Egorov A.A., Egorov, A.N., Bosco I.L.
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Multimodal approach to perioperative anesthesia in children
Authors: Mishchuk V.R., MD. PhD. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Assessment ofnutritional status andenergy needsof childrenin critical condition
Authors: V. R. Mishchuk. MD. PhD. - DanyloHalytskyLviv National Medical University
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Anesthetic Management of Cesarian Section
Authors: Pidhirnyy J. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Department of Anesthesiology and Intensive Care
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Dynamics of somatostatin in chemical neurolysis in patients with colorectal cancer
Authors: O.I. Schur - Medical Academy of Postgraduate Education. Kharkiv. Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches