Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» 4(19) 2009

Авторы: Николаева О.В., Ермолаев М.Н., Губина-Вакулик Г.И., Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2009.09.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Остапенко В.П., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Дата: 2009.09.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Богомильский М.Р., Гаращенко Т.И., Шишмарева Е.В., Кафедра болезней уха, горла и носа педиатрического факультета ГОУ ВПО РГМУ, Россия
Дата: 2009.09.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Сенаторова Г.С., Харківський національний медичний університет; Шульга Н.В., Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Харків
Дата: 2009.09.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Шумна Т.Є., Запорізький державний медичний університет
Дата: 2009.09.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Евтушенко С.К., Сохань Д.А., Евтушенко Л.Ф., Евтушенко И.С., Савченко Е.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации
Дата: 2009.09.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Нагорна Н.В., Дубова Г.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Осадчук З.В., Гнатейко О.З., Акопян Г.Р., Маркевич Н.В., Державна установа «Інститут спадкової патології АМН України», м. Львів
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Влахов А.К., Притуло Л.Ф., Шаевский Д.В., Пейливанов Ф.П., Мальцев О.В., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дубовая А.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Няньковський С.Л., д.м.н., професор, Добрянський Д.О., д.м.н., професор, Івахненко О.С., к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Зайков С.В., Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Острополец С.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Герасименко О.М., Агафонова О.О., Височина I.Л., Кривуша О.Л., Петренко Л.Л., Гіріна І.О., Абатуров О.Є., Дніпропетровська державна медична академія
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Гайналь М.О., Івано-Франківський національний медичний університет; Мороз М.Д., Рабій Є.І., Боюк М.В., Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Богадельников И.В., Здырко Е.В., Бездольная Т.Н., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Абатуров А.Е., Высочина И.Л., Чепа А.В., Днепропетровская государственная медицинская академия; Чепа В.Г., КУ «Днепропетровская городская больница № 14»
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Надрага О.Б., Дашо М.Б., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Мойсеєва Г.В., Задорожна В.І., Новик Л.В., Павленко К.В., ДП «Центр імунобіологічних препаратів» МОЗ України; Маричев І.Л., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» АМН України; Бєлих Н.А., Головне управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації; Пеньковська Н.О., Кримська республіканська санітарно-епідеміологічна станція; Біломеря Т.А., Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція; Коваль А.А., Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Левченко Л.А., Павлюченко В.В., Подоляка В.Л., Устинова Я.Е., Подоляка Д.В., Самойленко Е.Б., Мухина Н.И., Звягинцева В.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Центральная городская клиническая больница № 3, г. Донецк
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Рига Е.А., Бойченко А.Д., Сенаторова А.В., Харьковский национальный медицинский университет; Калиновская О.И., Меркулов В.В., Областная клиническая больница, г. Харьков
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Буряк О.Г., Буковинський державний медичний університет; Ященко Ю.Б., Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Куля О.О., Беш Л.В., Ткаченко С.К., Курак О.І., Кафедра факультетської та госпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Луцький клінічний пологовий будинок
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2009.09.25
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Одинец Ю.В., Поддубная И.Н., Панфилова Е.А., Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2009.09.28
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Белоусова О.Ю., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Дата: 2009.09.28
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Зубаренко А.В., Стоева Т.В., Одесский государственный медицинский университет
Дата: 2009.09.28
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Третьякова О.С., Заднипряный И.В., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Дата: 2009.09.28
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Вертегел А.О., Овчаренко Л.С., Кафедра педіатрії Запорізької медичної академії післядипломної освіти
Дата: 2009.09.28
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Авторы: Абатуров А.Е., Днепропетровская государственная медицинская академия
Дата: 2009.09.28
Рубрики: Педиатрия/Неонатология