Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Otorhinolaryngology

Authors: Niels MYGIND, Department of Medicine, Vejle Hospital, Vejle, Denmark, Morgan ANDERSSON, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital, Lund, Sweden
"News of medicine and pharmacy" 11(247) 2008
Date: 2008.10.28
Categories: Allergology, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.М. КАСПРУК, к.м.н., зав. курсом клінічної імунології та алергології кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології Буковинського державного медичного університету
"News of medicine and pharmacy" 9(244) 2008
Date: 2008.10.13
Categories: Allergology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: М.Р. БОГОМИЛЬСКИЙ, зав. кафедрой болезней уха, горла и носа педиатрического факультета ГОУ ВПО РГМУ, член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, Т.И. ГАРАЩЕНКО, главный детский оториноларинголог Комитета здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор, Л.А. БАБАКИНА, врач-исследователь
"News of medicine and pharmacy" Аллергология и пульмонология (246) 2008 (тематический номер)
Date: 2008.10.08
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: Е.М. ДИТЯТКОВСКАЯ, Городской аллергологический центр, ГКБ № 7, г. Днепропетровск
"News of medicine and pharmacy" Аллергология и пульмонология (246) 2008 (тематический номер)
Date: 2008.10.08
Categories: Allergology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: Е.И. ЮЛИШ, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, А.С. СЕНАТОРОВА, Харьковский национальный медицинский университет
"News of medicine and pharmacy" Антимикробная и противовирусная терапия (236) 2008 (тематический номер)
Date: 2008.09.12
Categories: Pediatrics/Neonatology, Antibacterial therapy, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Е.И. ЮЛИШ, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, А.П. ВОЛОСОВЕЦ, С.П. КРИВОПУСТОВ, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца
"News of medicine and pharmacy" Антимикробная и противовирусная терапия (236) 2008 (тематический номер)
Date: 2008.09.11
Categories: Pediatrics/Neonatology, Antibacterial therapy, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Р.А. АБИЗОВ, Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА, О.Ю. РОМАСЬ. Кафедра оториноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика
"News of medicine and pharmacy" 4(235) 2008
Date: 2008.09.02
Categories: Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Д.М. БАЙРАК, врач-отоларинголог, г. Мариуполь
"News of medicine and pharmacy" 2(233) 2008
Date: 2008.08.26
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Л.В. ПИПА, д.м.н., завідувач кафедри дитячих хвороб Хмельницького факультету післядипломної освіти лікарів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
"News of medicine and pharmacy" 2(233) 2008
Date: 2008.08.22
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Therapy, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Н.В. Банадига, д.м.н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
"Child`s Health" 1(10) 2008
Date: 2008.08.20
Categories: Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: Е.И. Юлиш, Л.С. Коринева, С.Я. Ярошенко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Child`s Health" 1(10) 2008
Date: 2008.08.20
Categories: Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Authors: Т.П. БИНДА, О.І. СМІЯН, Медичний інститут Сумського державного університету
"News of medicine and pharmacy" 1(232) 2008
Date: 2008.08.20
Categories: Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches