Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Clinical researches

Authors: Т.В. СОРОКМАН, Л.Г. ПАЛАМАР, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.10.31
Categories: Gastroenterology, Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Б.О. БЕЗКАРАВАЙНИЙ, Т.А. СІРОТЧЕНКО, Кафедра шпитальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Луганського державного медичного університету
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.10.31
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: О.С. ЧАБАН, М.М. ГУМЕНЮК, Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Дорожня клінічна лікарня № 1, ст. Київ
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.10.31
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Н.В. БАНАДИГА, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.10.31
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Л.С. ОВЧАРЕНКО, Н.В. ЖИХАРЕВА, Запорожская медицинская академия последипломного образования
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.10.31
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: В.А. РЕВЯКИНА, Е.Д. КУВШИНОВА, Т.И. ГАРАЩЕНКО, А.Г. СУРКОВ, Научный центр здоровья детей РАМН, Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
"Child`s Health" 2(5) 2007
Date: 2007.10.30
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: М.М. КОРЕНЄВ, Л.Ф. БОГМАТ, І.Д. САВВО, В.В. НІКОНОВА, О.М. НОСОВА, Т.В. ЄВДОКИМОВА, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків
"Child`s Health" 2(5) 2007
Date: 2007.10.29
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: М.М. КОРЕНЄВ, Л.Ф. БОГМАТ, І.Д. САВВО, В.В. НІКОНОВА, Е.М. НОСОВА, Т.В. ЄВДОКИМОВА, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків
"Child`s Health" 2(5) 2007
Date: 2007.10.29
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: В.И. КОЗЛОВСКИЙ, Е.В. МАКЕЕВА, С.C. ЧЕРНЯВСКАЯ , Витебский государственный медицинский университет, ТМО-3 г. Витебска, Беларусь
"Emergency medicine" 2(9) 2007
Date: 2007.10.25
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: М.М. КОРЕНЄВ, Л.Ф. БОГМАТ, І.Д. САВВО, В.В. НІКОНОВА, Е.М. НОСОВА, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м. Харків
"Child`s Health" 2(5) 2007
Date: 2007.10.25
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Т.П. БОРИСОВА, И.В. БАГДАСАРОВА, И.В. ВАСИЛЕНКО, Ю.Э. ЧИРКОВ, Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, Институт нефрологии АМН Украины, г. Киев
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.23
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: К.Д. ДУКА, Т.В. ЯРОШЕВСЬКА, Кафедра пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської державної медичної академії; О.О. НЕДАВА, Н.Б. САПА, Дніпропетровська дитяча клінічна міська лікарня № 2
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.23
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Е.В. ПРОХОРОВ, И.М. ОСТРОВСКИЙ, Н.А. АКИМОЧКИНА, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Т.В. ЛЕНАРТ, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.23
Categories: Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Authors: Н.Л. АРЯЕВ, Ю.Г. ЦИУНЧИК, Д.А. ВАРБАНЕЦ, Л.Л. ПОПЛАВСКАЯ, И.В. КУЗЬМЕНКО, Одесский государственный медицинский университет
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.23
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Т.И. ГАРАЩЕНКО, Л.И. ИЛЬЕНКО, М.В. ГАРАЩЕНКО, Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета РГМУ, кафедра педиатрии Московского факультета РГМУ, Россия
"Internal medicine" 1(1) 2007
Date: 2007.10.16
Categories: Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: В.И. АХАПКИНА, директор департамента экспериментальной и клинической фармакологии, зам. генерального директора ЗАО «Отечественные лекарства»; А.И. ФЕДИН, профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФУВ РГМУ; А.С. АВЕДИСОВА, профессор, руководитель отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского; Р.В. АХАПКИН, к.м.н, научный сотрудник отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского
"Internal medicine" 1(1) 2007
Date: 2007.10.16
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Clinical researches
Authors: В.И. БОНДАРЕВ, Р.В. БОНДАРЕВ, О.А. ОРЕХОВ, Луганский государственный медицинский университет
"Emergency medicine" 4(11) 2007
Date: 2007.10.09
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Authors: В.В. НИКОНОВ, И.Б. САВИЦКАЯ, А.Ю. ПАВЛЕНКО, Харьковская медицинская академия последипломного образования
"Emergency medicine" 4(11) 2007
Date: 2007.10.09
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches