Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 3 (54) 2014

Артериальная гипертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования
Authors: Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М., Яковлева И.М., Никонова В.В., Бессонова И.Н. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Досвід застосування цефіксиму в лікуванні інфекцій сечової системи у дітей
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Рудова О.І., Рубанова Є.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня ЗОР»
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Urology
Sections: Clinical researches
Возможность фитотерапевтического влияния на вегетативный и психоэмоциональный статус детей подросткового возраста с синдромом вегетативной дисфункции
Authors: Нагорная Н.В., Беломеря К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Муравская И.Ю. - Лицей-интернат «Эрудит», г. Донецк; Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ингаляционные формы амброксола в терапии секреторно-эвакуаторных нарушений респираторного тракта при острых бронхитах у детей
Authors: Овчаренко Л.С., Вертегел А.А., Андриенко Т.Г., Жихарева Н.В., Самохин И.В., Ткаченко В.Ю. - ГУ «Запорожская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Порівняльна оцінка стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах, забруднених різними за характером ксенобіотиками
Authors: Лучак М.В., Гнатейко О.З., Кеч Н.Р., Чайковська Г.С. - Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Функціональний стан та метаболічні порушення печінки в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням
Authors: Крючко Т.О., Пилипенко О.А., Несіна І.М. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Клінічно-ендоскопічні прояви виразкової хвороби в дітей залежно від інфікованості Helicobacter pylori
Authors: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Гінгуляк М.Г., Попелюк Н.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Клінічна ефективність вітчизняного препарату урсодеоксихолієвої кислоти в комплексному лікуванні гіпербілірубінемій у недоношених немовлят
Authors: Добрянський Д.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Бонецька Л.В., Носова І.О., Орел К.В., Тєлєгіна Т.В., Безпалько О.В., Дубровна Ю.Ю., Процик С.В., Децик О.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вегетативна дисфункція та спосіб її корекції у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією
Authors: Нальотов А.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості початку статевого дозрівання дітей із сімей з радіаційно обтяженим анамнезом батька. Нейрогормональні механізми
Authors: Плехова О.І., Левенець С.О., Бориско Г.О., Костенко Т.П., Кашіна-Ярмак В.Л., Перевозчиков В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ультразвукова щільність нирок у здорових та дітей із пієлонефритом
Authors: Вакуленко Л.І., Кондратьєв В.О., Вакуленко А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Андрейченко І.І. - КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Ступенчатая терапия внебольничной пневмонии у детей
Authors: Каримджанов И.А., Исканова Г.Х., Исраилова Н.А. - Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Роль TLR4, NLRC1/NOD1 та NF-κB у розвитку запалення слизової оболонки шлунка при хелікобактерній інфекції у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Антибактериальная терапия при острых бактериальных заболеваниях органов дыхания у детей
Authors: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Наследственная непереносимость фруктозы
Authors: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дудчак А.П., Коваль А.П. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького; Кафедра педиатрии Учебно-научного института последипломного образования, г. Донецк
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Состояние моторики толстой кишки и тонуса кишечной стенки при хроническом неязвенном колите у детей
Authors: Белоусова О.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Антисекреторная терапия диарей у детей
Authors: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического поиска (часть I)
Authors: Безкаравайный Б.А., Волошин А.Н., Яковенко Н.А., Суманов С.В. - Луганский государственный медицинский университет; Городская детская больница № 4, г. Луганск
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Размышления педиатра над патогенетической обоснованностью фитотерапии у детей с ОРВИ
Authors: Нагорная Н.В., Коваль А.П., Дудчак А.П., Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Кардиальные причины боли в груди у детей
Authors: Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Дубовая А.В., Паршин С.А., Коваль А.П., Узун Е.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Висцеральный лейшманиоз Клинический случай
Authors: Богадельников И.В., Лагунова Н.В., Лукьянец Л.В., Сюрина А.Н., Крюгер Е.А. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лаймская болезнь. Педиатрические аспекты (II часть)
Authors: Маврутенков В.В. - Кафедра инфекционных болезней ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики ротавірусної інфекції у дітей
Authors: Незгода І.І., Науменко О.М., Бук Я., Князева В.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Кишкові кольки у немовлят: принципи харчової корекції та лікування
Authors: Яцула М.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 2. Роль IL-1F1 (IL-1a) и IL-1F2 (IL-1β)
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Вакцинація груп ризику
Authors: Волоха А.П. - НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
The vegetative dysfunction and its correction in children with chronical gastroduodenal pathology
Authors: A.V. Nalyotov - Donetsk National Medical University named after M.Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Fever of unknown origin in children: optimization of diagnostic search (part i)
Authors: Bezkaravainyi B.A., Voloshin A.N., Iakovenko N.A., Sumanov S.V. - Lugansk state medical university, children’s municipal hospital № 4, Lugansk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Hypertension in adolescents – factors of stabilization and progression
Authors: N.M.Korenev, L.F. Bogmat, E.N. Nosova, I.M. Yakovleva, V.V. Nikonova, I.N.Bessonova - State institution "Institute of Children and Adolescents Health Care NAMS Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Hereditary fructose intolerance
Authors: Nagorna N.V., Bordyugova O.V.,Dudchak O.P., Koval O.P. - Donetsk National Medical University n.a. M. Gorky Pediatrics department of Scientific-Research Institute of Postgraduate Education Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Onset of pubertyfeatures for children born to fathers burdened with radiation anamnesis. Neurohormonal mechanisms
Authors: Plekhova O.I., Levenets’ S.O., Boriskog.O., Kostenkot.P.,Kashina-Yarmakv.L., Perevozchikovv.V. - State Institution "Institute of Children and AdolescentsHealth Care of National Academyof Medical Sciencesof Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The cardiac causes of the chest pain of children
Authors: Pshenichna O.V., Bordugova E.V., Konopcko N.N., Dubova G.V., Parshyn S.O., Koval O.P., UzunK.S. - Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Sequential therapy of community acquired pneumonia in children
Authors: Karimdzhanov I.A., Iskanova G.H., Israilova N.A. - Tashkent Medical Academy (Uzbekistan)
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical and endoscopic manifestations of peptic ulcer by children depending on Helicobacter pylori infection
Authors: Sorokman T. V., Sokolnyk S. V., Gingulyak M. G., Popeluk N. O. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The comparative evaluation of the state of hepatobiliary system in children who live in the ecologically unfavourable districts polluted with different types of xenobiotics
Authors: M. Luchak, O. Hnateiko, N. Kech, H. Chaykovska - Institute of Hereditary Pathology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Lviv.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Lyme diseases (II part)
Authors: V.V. Mavrutenkov - Department of infectious diseases of SI “Dnepropetrovsk medical academy of Healthcare Ministry of Ukraine”
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ultrasonic density of kidneys at healthy and children with pyelonephritis
Authors: Vakulenko L.I., Kondratiyev V.A., Vakulenko A.V. - SI« Dnepropetrovsk medical academy of MH of Ukraine»; Andreychenko I.I. - CE «Dnepropetrovsk regional children''s clinical hospital», Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Large intestinal motility and tone of the intestinal walls in chronic non-ulcerative colitis in children
Authors: O. Yu. Belousova - Kharkov Post-graduate Medical Academy, The Department of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition Ukraine,
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Modern approaches to the diagnosis of rotavirus infection in children
Authors: І.I. Nezgoda, O. M. Naumenko, A. Book, V. I. Knyzeva - Vinnitsa National Medical University Pirogov
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical case. Visceral leishmaniasis
Authors: Bogadelnikov I.V., Lagunova N.V., Lukyanets L.V., Syurina N.A., Kryuger E.A. - Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Functional status and metabolic disorders of liver in children with nonalcoholic fatty liver disease and obesity
Authors: T.O. Kryuchko, O.A. Pylypenko, I.M. Nesina - Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava, Ukraine,
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Role TLR4, NLRC1/NOD1 AND NF-kB in inflammation gastric mucosa helicobacter pylori infection in children
Authors: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches