Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 2 (61) 2015

Вітамінно-мінеральна забезпеченість дітей за сучасних умов
Authors: Марушко Ю.В. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості клітинної ланки імунітету в дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції.
Authors: Майданник В.Г.(1), Сміян-Горбунова К.О.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ,
(2) — Сумський державний університет, кафедра педіатрії післядипломної освіти

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Патология сердечно-сосудистой системы у детей с синдромом Шерешевского — Тернера
Authors: Абатуров А.Е., Петренко Л.Л., Агафонова Е.А. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины; Абатурова Н.И. — КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница» ДОС
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ендоскопічні ознаки виразкової хвороби в дітей, ускладненої шлунково-кишковою кровотечею
Authors: Сокольник С.О. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності препаратів інтерферону в лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, які часто хворіють.
Authors: Беш Л.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський міський дитячий алергологічний центр

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Лечение хронического фарингита в фазе обострения: клинико-иммунологические и микробиологические аспекты.
Authors: Заболотный Д.И., Мельников О.Ф., Пшеничкина В.Д., Вольская О.Г.
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины», г. Киев

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у шкільному віці
Authors: Колоскова О.К., Білоус Т.М., Білик Г.А. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Иммунорегулирующий потенциал омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: использование для профилактики частой инфекционной заболеваемости у детей
Authors: Овчаренко Л.С., Вертегел А.А., Андриенко Т.Г., Жихарева Н.В., Самохин И.В., Кряжев А.В. — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Сучасні підходи до вибору базисної терапії легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей
Authors: Недельська C.М., Кузнєцова О.Д., Раскіна К.В. — Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Характер запалення дихальних шляхів за фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дітей шкільного віку
Authors: Ортеменка Є.П. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вплив базисної фармакотерапії на стан мозкової гемодинаміки у хворих на бронхіальну астму дітей
Authors: Акулова О.Ю., Недельська С.М. — Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Влияние персистирующих внутриклеточных инфекций на процессы ремоделирования дыхательных путей при бронхиальной астме у детей.
Authors: Чернышева О.Е. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Показники розвитку дітей шкільного віку, які проживають в умовах йодного дефіциту
Authors: Сорокман Т.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Характеристика дебюту та еволюції симптоматики ювенільного ревматоїдного артриту на першому році розвитку.
Authors: Лебець І.С.(1), Панько Н.О.(2), Матвієнко О.В.(1), Зайцева Є.М.(1), Шевченко Н.С.(1)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
(2) — Харьківский національний університет імені В.Н. Каразіна

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Патогенетическое обоснование выбора муколитических средств полинаправленного действия при лечении заболеваний органов дыхания у детей.
Authors: Чернышева О.Е. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Профілактичні та лікувальні заходи при пелюшковому дерматиті в дітей.
Authors: Марушко Ю.В. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Применение топических средств комбинированного действия в лечении воспалительных заболеваний полости рта и глотки.
Authors: Балычевцева И.В. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вибуркол: биорегуляционный подход при заболеваниях в детском возрасте
Authors: Попович С.В. — Украинская академия биологической медицины, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Властивості B.subtilis та їх застосування в клінічній практиці.
Authors: Марушко Ю.В., Грачова М.Г., Марушко Є.Ю. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Основные аспекты изучения факторов риска развития заболеваний респираторного тракта у детей раннего и дошкольного возраста
Authors: Шумная Т.Е., Мазур В.И., Кляцкая Л.И., Соловьева С.В. — Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Насущные вопросы рациональной антибиотикотерапии воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей в детской практике
Authors: Охотникова Е.Н., Поночевная Е.В., Шарикадзе Е.В., Усова Е.И. — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Тоцилізумаб у лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту.
Authors: Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Марушко Є.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Полная некорригированная транспозиция магистральных сосудов: ранняя неонатальная и постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз.
Authors: Калашникова Е.А., Никитина Н.А. — Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Серцеві шуми в дітей.
Authors: Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Ковальчук О.Л., Шевцова Т.І., Купкіна А.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Місце недиференційованої дисплазії сполучної тканини в патології дитячого віку (огляд літератури)
Authors: Лук’яненко Н.С., Петріца Н.А. — ДУ «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», відділення епідеміології вродженої і спадкової патології, м. Львів; Кенс К.А. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра дитячої хірургії
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Эпифизарный гормон мелатонин и хроническая болезнь почек (обзор литературы и собственные исследования)
Authors: Каладзе Н.Н., Слободян Е.И., Говдалюк А.Л. — Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай
Authors: Курочкин М.Ю., Давыдова А.Г. — Запорожский государственный медицинский университет; Капуста В.Н. — Запорожская городская детская многопрофильная больница № 5; Лятуринская О.В. — Запорожский государственный медицинский университет; Скалозубов М.А., Харитонов В.И., Бахтина Е.В., Жмыхова С.А. — Запорожская городская детская многопрофильная больница № 5; Городкова Ю.В. — Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Кольцевидная поджелудочная железа, ассоциированная с TORCH-инфекцией
Authors: Веселый С.В., Климанский Р.П., Латышов К.В. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (Часть 2)
Authors: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Чернышова О.Е. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Epiphyseal hormone melatonin and chronic kidney disease (review of literature and our own research)
Authors: Kaladze NN, Slobodian EI, Govdalyuk AL — Crimea State Medical University named after S.I.Georgievskogo, Simferopol
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Cardiovascular disease of children with turner''s syndrome.
Authors: Abaturov A.E.(1), Petrenko L.L.(1), Agafonova E.A.(1), Abaturova N.I.(2)
(1) — SI " Dnepropetrovsk Medical Academy, Ministry of Health of Ukraine"
(2) — CI "Dnepropetrovsk regional Children''s Clinical Hospital "DRC"

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Cardiac murmurs in children.
Authors: O.P. Volosovets, S.P. Kryvopustov, O.L. Kovalchuk, T.I. Shevtsova, A.V. Kupkina
O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Total transposition of the great vessels: early neonatal and postnatal  diagnostics, clinical manifestations, treatment and prognosis.
Authors: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O. — Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Gender features of bronchial asthma in school age children.
Authors: Koloskova O.K., Bilous T.M., Bilyk G.A. — Bukovinian State Medical University, Ministry of Health of Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Complicated pneumococcal pneumonia in a child: case report.
Authors: Kurochkin M.Yu., Davydova A.G., Kapusta V.N., Lyaturinskaya O.V., Skalozubov M.A., Kharitonov V.I., Bakhtina E.V., Zhmykhova S.A., Gorodkova Yu.V.
Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye City Pediatric Multidiscipline Hospital #5, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The onset  and evolution characters of juvenile rheumatoid arthritis symptomatology during in the first year of its  development.
Authors: Lebets I.S.(1), Panko N.O.(2), Matvienko A.V.(1), Zaytseva E. N.(1), Shevchenko N.S.(1)
(1) — SI "Institute for Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine"
(2) — V.Karazin Kharkiv National University

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
New approach of basic treatment choice in children with mild persistent bronchial asthma.
Authors: Nedelskaya S.N., Raskina E.V., Kuznetsova E.D. — Zaporozhye state medical university
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Professional quality students in credit system and analysis of efficiency credit system in the teaching of "PEDIATRICS"
Authors: Shlimkevych I.V. — SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", Department of Pediatrics, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Basic aspects study risk factors for diseases of the respiratory tract at children of early and preschool age.
Authors: Shumna T.E., Mazur V.I., Klyackaya L.I., Solovieva S.V. — Zaporozhye State Medical University, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Indicators of development of school age children, Living in conditions of iodine deficiency.
Authors: Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Type of airway inflammation in schoolage children with severe asthma phenotype.
Authors: Ye.P. Ortemenka — (prof. assistant of Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases)
The Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Annular pancreas associated with torch-infection.
Authors: Veseliy S.V., Klimanskiy R.P., Latyshov K.V.
Donetsk National Medical University named after M.Gorky, Krasnyi Lyman, Ukraine

Sections: Clinical researches
Location undifferentiated connective tissue dysplasia in diseases of childhood.
Authors: Lukyanenko N.S.(1), Petritsa N. A.(1), Kens K.A.(2) (1) — State Institutions «Institute of Hereditary Diseases of National Academy of Medical Sciences of Ukraine» (2) — Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Department of Pediatric Surgery.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Peculiarities of the cell immunity component in the children suffering from mono- and mixed-versions of rotavirus infection.
Authors: Maidannik V.G.(1), laugh-Gorbunov K.O.(2)
(1) — National Medical University Bogomolets
(2) — Sumsky State University

Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Endoscopic evidence of ulcer disease in children complicated gastrointestinal bleeding.
Authors: Sokolnyk S.O. — Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches