Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» Том 13, №2, 2018

Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2)
Авторы: Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В., Кривопустов С.П., Заболотько В.М., Аряєв М.Л., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Крамарьов С.О., Петренко В.І., Левицький А.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., П’ятницький Ю.С., Шадрін О.Г., Муквіч О.М., Микичак І.В., Косовська Т.П., Лисак В.П., Сороколат Ю.В., Терещенко А.В., Банадига Н.В., Беш Л.В., Больбот Ю.К., Боярська Л.М., Волосянко А.Б., Гончарь М.О., Дудник В.М., Зубаренко О.В., Клименко Т.М., Колоскова О.К., Леженко Г.О., Овчаренко Л.С., Сенаторова А.С., Сміян О.І., Сорокман Т.В., Стоєва Т.В., Чернишова О.Є., Цодікова О.А., Бондаренко Т.В., Голяк М.В., Знак О.Р., Єфремова Н.М., Карчевич Т.Є., Лук’яненко О.В., Луньова А.В., Марченко Н.М., Михно С.Л., Писаренко С.Г., Покотілова Т.М., Рубанова Є.І., Сташко О.В., Шмалько Н.О., Щербинська К.М., Мозирська О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості порушень ліпідного спектра та компонентів системи згортання крові у дітей із коморбідними станами при ювенільному ідіопатичному артриті
Авторы: Богмат Л.Ф.(1, 2), Ніконова В.В.(1), Шевченко Н.С.(1, 2), Бессонова І.М.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні підходи до корекції метеоризму в дітей раннього віку
Авторы: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Радушинська Т.Ю., Марушко Р.В., Фисун В.М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність нефропротекторної терапії в дітей із хронічним пієлонефритом у катамнестичному спостереженні
Авторы: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Значение исследования фекального кальпротектина в диагностике хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей
Авторы: Ярошевская Т.В.(1), Скрябина Е.В.(1), Сапа Н.Б.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Состояние здоровья и показатели стресс-регулирующих систем у детей с кардиоревматологическими заболеваниями из зоны антитеррористической операции
Авторы: Лебец И.С.(1, 2), Толмачева С.Р.(1, 2), Кашкалда Д.А.(1), Никонова В.В.(1)
(1) — ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей за умов дисметаболізму щавлевої кислоти
Авторы: Стоєва Т.В., Решетіло Л.В., Рижикова Т.І., Прохорова С.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Врожденная цитомегаловирусная инфекция: рекомендации ICCRG и аспекты менеджмента, находящиеся на этапе клинических испытаний
Авторы: Логвинова О.Л.(1, 2), Помазуновская Е.П.(1, 2), Сокур О.С.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — КУЗ «Областная детская клиническая больница», г. Харьков, Украина

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Пероксисомные биогенные нарушения в спектре синдрома Цельвегера: диагностика, мониторинг и лечение согласно рекомендациям глобальной фундации пероксисомных заболеваний
Авторы: Гончарь М.А.(1), Муратов Г.Р.(1, 2), Логвинова О.Л.(1, 2), Пушкарь Е.М.(2), Помазуновская Е.П.(1, 2), Омельченко Е.В.(1), Шульга Н.В.(1, 2), Галдина И.М.(1, 2), Зубко А.С.(1), Стребуль Н.В.(1)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — КУЗ «Областная детская клиническая больница», г. Харьков, Украина

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Церебральна авторегуляція та цереброваскулярні ураження у передчасно народжених дітей: сучасні погляди на патогенез, діагностику і превентивні стратегії
Авторы: Куріліна Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні особливості ведення дітей із гастроінтестинальною формою харчової алергії
Авторы: Черниш Ю.Р., Охотнікова О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Подавление бактериальных факторов вирулентности как метод лечения бактериальных пневмоний
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Медикаментозное управление окислительно-восстановительным состоянием организма при заболеваниях органов дыхания (часть 1)
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.1
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Дата: 2018.05.24
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста