Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 14, №6, 2018

Вміст есенціальних мікроелементів в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту
Авторы: Спринчук Н.А., Пахомова В.Г., Большова О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Персоніфікований підхід до періопераційного анестезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу
Авторы: Tarasenko S.O., Dubrov S.O., Tovkay O.O., Lishhynskyi P.O., Kvitka D.M., Kunatovskyi M.V.
Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Радіологічні методи в діагностиці порушень кавернозної гемодинаміки у чоловіків з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією
Авторы: Лучицький В.Є.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Динамика состояния сосудистой стенки при лечении больных артериальной гипертензией с ожирением и сахарным диабетом
Авторы: Шелест Б.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Частота серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від виду антигіперглікемізуючої терапії
Авторы: Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив рекомбінантного тиреотропного гормона людини та радіойодотерапії на функцію клітин вродженого імунітету у хворих на рак щитоподібної залози
Авторы: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А., Гулеватий С.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вміст вітаміну D, частота його недостатності й дефіциту в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників
Авторы: Паньків І.В.(1), Коритко О.О.(2)
1 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Чи потрібен діагноз «метаболічний синдром»?
Авторы: Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Підходи до корекції показників ліпідного спектра крові й функціонального стану печінки в осіб із дисфункцією гіпоталамуса
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования. Часть 1
Авторы: Рыкова О.В.
Лаборатория «Синево», г. Киев, Украина

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості впливу Стифімолу на показники вуглеводного, ліпідного обміну й рівень адипокінів крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією
Авторы: Зуєв К.О.(1), Ханько І.М.(2)
1 - Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «МЛ «ДІЛА», 20 років партнерства»
Авторы: Бобрик М.І.(1), Сідорова І.В.(2), Резніченко В.М.(3)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Медична лабораторія «ДІЛА», м. Київ, Україна
3 - ДЗ «Поліклініка № 2» ДУС, м. Київ, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинские форумы
Фактор диференціації росту 11: загальнобіологічні властивості, метаболічні ефекти та можлива патофізіологічна роль при артеріальній гіпертензії, ожирінні, цукровому діабеті та залежній від віку патології (огляд літератури)
Авторы: Коваль С.М., Милославський Д.К., Снігурська І.О., Божко В.В., Пенькова М.Ю., Щенявська О.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Колонізаційна резистентність слизової оболонки товстої кишки білих щурів з експериментальним гіпотиреозом
Авторы: Сидорчук Л.І., Сидорчук А.С.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.11.20
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста