Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Нistory of medicine

Authors: Елена Маркова, ведущий научный сотрудник НИИ неврологии РАМН
International neurological journal 3(7) 2006
Date: 2008.04.24
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Authors: Andrew LAMER, Центр неврологии и нейрохирургии Уолтона, Ливерпуль, Великобритания
International neurological journal 5(9) 2006
Date: 2008.04.07
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Authors: С.К. Евтушенко, В.Н. Ефименко, А.А. Омельяненко, Донецкий медицинский университет им. М. Горького
International neurological journal 5(9) 2006
Date: 2008.04.04
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Authors: Е.А. Мяловицкая, д.м.н., доцент, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
International neurological journal 6(10) 2006
Date: 2008.03.11
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Authors: Й.І. Пічкар, Ужгородський національний університет; О.М. Крафчик, Обласна клінічна лікарня, м. Ужгород
International journal of endocrinology 2(4) 2006
Date: 2008.02.12
Categories: Endocrinology
Sections: Нistory of medicine
Authors: О.В. ЛІГОНЕНКО, завідувач кафедри загальної хірургії, професор, голова Асоціації хірургів Полтавщини, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
"News of medicine and pharmacy" 8(212) 2007
Date: 2007.12.18
Sections: Нistory of medicine
Authors: А.А. ШЕВЧЕНКО, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии КМАПО им. П.Л. Шупика, к.м.н., лауреат Международной премии им. А. Швейцера
"Emergency medicine" 1(2) 2006
Date: 2007.12.13
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Нistory of medicine, Medicine. Doctors. Society
Authors: В.И. ПОМЕРАНЦЕВ, И.Ф. ВОЛЬНЫЙ, Ю.В. ПЕШКО, Станция скорой и неотложной медицинской помощи, г. Луганск
"Emergency medicine" 1(8) 2007
Date: 2007.11.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Нistory of medicine
Authors: І.М. ШУЛІПЕНКО, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
"Internal medicine" 1(1) 2007
Date: 2007.10.18
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Нistory of medicine
Authors: В.Ф. МОСКАЛЕНКО, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор
"Internal medicine" 1(1) 2007
Date: 2007.10.18
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Нistory of medicine