Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

In the first person

Authors: Г.Г. Шанько, Зав. кафедрой детской неврологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, Академик Белорусской АМН, заслуженный деятель науки, лауреат премии Национальной АН Беларуси, д.м.н., профессор, г. Минск, Беларусь
International neurological journal 3(19) 2008
Date: 2008.12.15
Categories: Neurology
Sections: In the first person