Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 1 (60) 2015

Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Євтушенко О.М., Маєвська Є.А., Бабак В.В. - Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Функціональне значення однонуклеотидного поліморфізму (RS11204981) в гені філагрину (FLG) для лікування бронхіальної астми у дітей з атопічним дерматитом
Authors: Волосовець О.П., Досенко В.Є., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність лікування респіраторних вірусних захворювань у дітей із використанням бактеріальних лізатів
Authors: Абатуров О.Є. - Дніпропетровська медична академія; Токарева Н.М. - Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Asthenia in Children with Chronic Viral Hepatitis
Authors: Lembryk I.S. — State Higher Educational Institution «Ivano-Frankivsk National Medical University», Department of Pediatrics, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності
Authors: Охотнікова О.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Гладуш Ю.І., Бондаренко Л.В. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Мелліна К.В., Федушка Г.М., Підвишенна Т.В., Боровик Ю.Р. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Українська Т.Л., Підгірна Н.В., Шестакова О.С., Зарудна О.Ф., Грищенко О.М. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності різних способів профілактики залізодефіцитних станів у дітей грудного віку
Authors: Бєлих Н.А., Плугатаренко Н.А., Бохан М.В., Доброхотова Г.В. - ДЗ «Луганський державний медичний університет», Управління охорони здоров’я Луганської міської ради; Луганська міська дитяча лікарня № 1; Луганська міська дитяча лікарня № 2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Досвід застосування імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні хронічного тонзиліту в дітей
Authors: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Лисовець О.В., Марушко Є.Ю. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Дитяча клінічна лікарня № 5, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Прогнозування індивідуального ризику розвитку бронхіальної обструкції при гострих бронхітах у дітей раннього віку
Authors: Абатуров О.Є., Русакова О.О. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність вазотропної терапії у дітей із нейроциркуляторною дистонією за гіпертензивним типом
Authors: Шлімкевич І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра педіатрії
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ставлення медичних працівників до імунопрофілактики й ефективність проведення ними санітарно-просвітницької роботи з питань активної імунізації серед населення
Authors: Абатуров О.Є., Сєдунова О.В., Агафонова О.О. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Спектр сенсибілізації у дітей раннього віку із IgE-залежним механізмом захворювань в умовах великого промислового регіону
Authors: Волосовець О.П. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Врублевська С.В. - Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Газовая колика и флатуленция в детском возрасте: причины возникновения и методы коррекции
Authors: Белоусова О.Ю. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Муколитическая терапия при респираторных заболеваниях у детей
Authors: Больбот Ю.К. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль пробіотиків в оптимізації етіотропної терапії гострого бактеріального риносинуситу
Authors: Попович В.І. — Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування
Authors: Марушко Ю.В., Московенко О.Д. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Топическая терапия острого фарингита у детей
Authors: Больбот Ю.К. — Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Диагностика, клиника, лечение и прогноз при коарктации аорты у детей
Authors: Калашникова Е.А., Никитина Н.А., Галич С.Р. - Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Терапія при бронхолегеневих захворюваннях, що супроводжуються підвищеною секрецією в’язкого мокротиння й порушенням транспорту слизу
Authors: Марушко Ю.В., Грачова М.Г. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лістеріоз у дітей
Authors: Крючко Т.О. — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Результаты мониторинга осложнений вакцинации БЦЖ
Authors: Лепшина С.М. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Скрипка Л.В. — Государственное учреждение «Донецкий областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы в Украине»; Тищенко Е.В., Скрипка Н.С., Юровская Е.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Внутричерепная родовая травма новорожденных
Authors: Шевцова Т.И. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка
Authors: Ильченко С.И., Коренюк Е.С., Самойленко И.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Иванченко В.И. — ГУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОР»; Паламарчук Н.Ю. — Днепропетровский детский дом-интернат
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 1)
Authors: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И., Чернышова О.Е. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Structural organization of factors innate immunity in inflammation gastric mucosa in h.pylori-infections in children
Authors: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Estimation of different methods of prevention of iron deficiency in infants
Authors: N.А. Belykh, N.А. Pluhatarenko, М.V. Bokhan, А.V. Dobrokhotova - Lugansk State Medical University, Ukraine, Luhansk Department of Health, Ukraine, Luhansk children''s hospital №1, Ukraine, Luhansk children''s hospital №2, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
A medical case of louis-bar syndrome in conjunction with epilepsy in adolescence
Authors: Ilchenko S.I., Koreniuk O.S., Samoylenko I.G., Ivanchenko V.I., Palamarchuk N.U. - Dnepropetrovsk Medical Academy, Dnepropetrovsk children Hospital №2, Dnepropetrovsk orphanage
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Pediatrician''s attitude to immunoprophylaxis and their influence on the level of coverage with vaccination among children
Authors: Abaturov A.E., Siedunova O.V., Agafonova E.A. - State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Pablic Health of Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Prediction of the individual risk of bronchial obstruction during acute bronchitis at infants
Authors: Abaturov A.E., Rusakova Е.A. - State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Single-nucleotide polymorphism (rs11204981) in filaggrin gene (FLG) and its functional meaning for asthma among children with eczema
Authors: Pavlyk O., Iemets O., Stroy D., Volosovets O., Krivopustov S., Dosenko V. - O. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Diagnosis, clinical manifestations, treatment and prognosis for children with coarctation of the aorta
Authors: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O., Galich S.R. - Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Gastrointestinal food allergy in the children as the up-to-date issue
Authors: Okhotnikova O.M., Gladush Y.I., Fedushka H.M., Pidvyshenna T.V., Borovik Y.R., Bondarenko L.V., Ukrainska T.L., Pidgirna N.V., Shestakova O.S., Zarudna O.F., Gritshenko O.M. - P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Monitoring results of bcg vaccination complications
Authors: Lyepshina S.M. - M. Gorky Donetsk National Medical University; Skripka L.V. - State Institution "Donetsk Regional Laboratory Center; Tyshchenko Ye.V, Skripka N.S., Yurovskaya Ye.I. - M. Gorky Donetsk National Medical University; State Sanitary-Epidemiological Service in Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Efficiency vazotropnovi therapy in children with neurocyrcolatory dystonia of hypertensive type
Authors: Shlimkevych I.V. - SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", Department of Pediatrics, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches