Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 1 (60) 2015

Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Євтушенко О.М., Маєвська Є.А., Бабак В.В. - Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Функціональне значення однонуклеотидного поліморфізму (RS11204981) в гені філагрину (FLG) для лікування бронхіальної астми у дітей з атопічним дерматитом
Authors: Волосовець О.П., Досенко В.Є., Кривопустов С.П., Павлик О.В., Ємець О.В., Строй Д.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність лікування респіраторних вірусних захворювань у дітей із використанням бактеріальних лізатів
Authors: Абатуров О.Є. - Дніпропетровська медична академія; Токарева Н.М. - Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Asthenia in Children with Chronic Viral Hepatitis
Authors: Lembryk I.S. — State Higher Educational Institution «Ivano-Frankivsk National Medical University», Department of Pediatrics, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності
Authors: Охотнікова О.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Гладуш Ю.І., Бондаренко Л.В. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Мелліна К.В., Федушка Г.М., Підвишенна Т.В., Боровик Ю.Р. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Українська Т.Л., Підгірна Н.В., Шестакова О.С., Зарудна О.Ф., Грищенко О.М. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності різних способів профілактики залізодефіцитних станів у дітей грудного віку
Authors: Бєлих Н.А., Плугатаренко Н.А., Бохан М.В., Доброхотова Г.В. - ДЗ «Луганський державний медичний університет», Управління охорони здоров’я Луганської міської ради; Луганська міська дитяча лікарня № 1; Луганська міська дитяча лікарня № 2
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Досвід застосування імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні хронічного тонзиліту в дітей
Authors: Марушко Ю.В., Гищак Т.В., Лисовець О.В., Марушко Є.Ю. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Дитяча клінічна лікарня № 5, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Прогнозування індивідуального ризику розвитку бронхіальної обструкції при гострих бронхітах у дітей раннього віку
Authors: Абатуров О.Є., Русакова О.О. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ефективність вазотропної терапії у дітей із нейроциркуляторною дистонією за гіпертензивним типом
Authors: Шлімкевич І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра педіатрії
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ставлення медичних працівників до імунопрофілактики й ефективність проведення ними санітарно-просвітницької роботи з питань активної імунізації серед населення
Authors: Абатуров О.Є., Сєдунова О.В., Агафонова О.О. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Спектр сенсибілізації у дітей раннього віку із IgE-залежним механізмом захворювань в умовах великого промислового регіону
Authors: Волосовець О.П. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Врублевська С.В. - Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Газовая колика и флатуленция в детском возрасте: причины возникновения и методы коррекции
Authors: Белоусова О.Ю. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Муколитическая терапия при респираторных заболеваниях у детей
Authors: Больбот Ю.К. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль пробіотиків в оптимізації етіотропної терапії гострого бактеріального риносинуситу
Authors: Попович В.І. — Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сухий кашель у дітей: причини, особливості перебігу респіраторних захворювань та лікування
Authors: Марушко Ю.В., Московенко О.Д. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Топическая терапия острого фарингита у детей
Authors: Больбот Ю.К. — Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Диагностика, клиника, лечение и прогноз при коарктации аорты у детей
Authors: Калашникова Е.А., Никитина Н.А., Галич С.Р. - Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Терапія при бронхолегеневих захворюваннях, що супроводжуються підвищеною секрецією в’язкого мокротиння й порушенням транспорту слизу
Authors: Марушко Ю.В., Грачова М.Г. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лістеріоз у дітей
Authors: Крючко Т.О. — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Результаты мониторинга осложнений вакцинации БЦЖ
Authors: Лепшина С.М. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Скрипка Л.В. — Государственное учреждение «Донецкий областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы в Украине»; Тищенко Е.В., Скрипка Н.С., Юровская Е.И. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Внутричерепная родовая травма новорожденных
Authors: Шевцова Т.И. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клинический случай синдрома Луи-Бар в сочетании с эпилепсией у подростка
Authors: Ильченко С.И., Коренюк Е.С., Самойленко И.Г. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Иванченко В.И. — ГУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОР»; Паламарчук Н.Ю. — Днепропетровский детский дом-интернат
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 1)
Authors: Абатуров А.Е. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И., Чернышова О.Е. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Structural organization of factors innate immunity in inflammation gastric mucosa in h.pylori-infections in children
Authors: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Estimation of different methods of prevention of iron deficiency in infants
Authors: N.А. Belykh, N.А. Pluhatarenko, М.V. Bokhan, А.V. Dobrokhotova - Lugansk State Medical University, Ukraine, Luhansk Department of Health, Ukraine, Luhansk children''s hospital №1, Ukraine, Luhansk children''s hospital №2, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
A medical case of louis-bar syndrome in conjunction with epilepsy in adolescence
Authors: Ilchenko S.I., Koreniuk O.S., Samoylenko I.G., Ivanchenko V.I., Palamarchuk N.U. - Dnepropetrovsk Medical Academy, Dnepropetrovsk children Hospital №2, Dnepropetrovsk orphanage
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Pediatrician''s attitude to immunoprophylaxis and their influence on the level of coverage with vaccination among children
Authors: Abaturov A.E., Siedunova O.V., Agafonova E.A. - State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Pablic Health of Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Prediction of the individual risk of bronchial obstruction during acute bronchitis at infants
Authors: Abaturov A.E., Rusakova Е.A. - State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Single-nucleotide polymorphism (rs11204981) in filaggrin gene (FLG) and its functional meaning for asthma among children with eczema
Authors: Pavlyk O., Iemets O., Stroy D., Volosovets O., Krivopustov S., Dosenko V. - O. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Diagnosis, clinical manifestations, treatment and prognosis for children with coarctation of the aorta
Authors: Kalashnikova K.A., Nikitina N.O., Galich S.R. - Odessa National Medical University, Department of Propedeutics of Pediatrics, Odessa, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Gastrointestinal food allergy in the children as the up-to-date issue
Authors: Okhotnikova O.M., Gladush Y.I., Fedushka H.M., Pidvyshenna T.V., Borovik Y.R., Bondarenko L.V., Ukrainska T.L., Pidgirna N.V., Shestakova O.S., Zarudna O.F., Gritshenko O.M. - P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Monitoring results of bcg vaccination complications
Authors: Lyepshina S.M. - M. Gorky Donetsk National Medical University; Skripka L.V. - State Institution "Donetsk Regional Laboratory Center; Tyshchenko Ye.V, Skripka N.S., Yurovskaya Ye.I. - M. Gorky Donetsk National Medical University; State Sanitary-Epidemiological Service in Ukraine"
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Efficiency vazotropnovi therapy in children with neurocyrcolatory dystonia of hypertensive type
Authors: Shlimkevych I.V. - SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University", Department of Pediatrics, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches