Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017

Кількісна оцінка результатів лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени
Авторы: Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М., Бойко С.О.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Взаимосвязь фиброза и гипоксии поджелудочной железы в патогенезе хронического панкреатита
Авторы: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Владимирская Т.Э., Швед И.А., ­Вижинис Е.И., Орловский Ю.Н., Макки М.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультразвукові зміни при варикозній хворобі нижніх кінцівок на фоні дисплазії сполучної тканини
Авторы: Дзюбановський І.Я.(1), Продан А.М.(1), Пятночкa О.З.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська комунальна міська лікарня, м. Тернопіль, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хирургическое лечение рака желудка: возможности прогнозирования выживаемости на современном этапе
Авторы: Киркилевский С.И.(1), Лурин А.Г.(3), Дубинина В.Г.(2), Лукьянчук О.В.(2, 3), Машуков А.А.(1-3), Биленко А.А.(2), Згура А.Н.(3), Мерлич С.В.(3), Рациборский Д.В.(3), Максимовский В.Е.(2), Шилин И.В.(3), Осадчий Д.Н.(2)
(1) — Национальный институт рака, г. Киев, Украина
(2) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(3) — КУ «Одесский областной онкологический диспансер», г. Одесса, Украина

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Біомаркери запалення при третинному перитоніті
Авторы: Матвійчук О.Б.
Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Оцінка результатів хірургічного лікування та якості життя пацієнтів із післяопераційними вентральними грижами і супутнім ожирінням після виконання різних типів герніопластик
Авторы: Дзюбановський І.Я., П’ятночка В.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Функціональні можливості гіпофізарно-наднирникової системи у роділь з поєднаною прееклампсією
Авторы: Ольшевська О.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультразвуковые аспекты в диагностике осложненных форм острого панкреатита
Авторы: Яремчук А.М., Жариков С.О., Пицентий Е.С., Девнозашвили М.Э.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Перебіг гестаційного періоду у жінок з лейоміомою матки
Авторы: Ольшевський В.С.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Етіологія та патогенез спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури)
Авторы: Веселий С.В., Нгуєн Н., Кліманський Р.П.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Современные виды лечения больных хронической венозной недостаточностью, осложненной трофическими язвами  (обзор литературы)
Авторы: Лупальцов В.И., Китченко С.С.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Хондросаркома грудини. Резекція грудини з пластикою дефекту титановою сіткою.  Рідкісний випадок із практики
Авторы: Гіпп І.Г.(1, 2), Гриньків Т.М.(2), Орищин І.Я.(2), Милян Ю.П.(1, 2)
(1) — Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівський державний онкологічний лікувально-діагностичний центр, м. Львів, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Використання графів логічної структури  при підготовці студентами теми  «Лістерії. Лабораторна діагностика»
Авторы: Боєва С.С., Ананьєва М.М., Слюсарев О.А.
Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології у взаємозв’язку з організацією навчання з анатомії людини
Авторы: Гусєв В.М., Дубіна С.О., Хапченкова Д.С., Бондаренко С.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Застосування інтерактивних методів навчання у вивченні медичної паразитології
Авторы: Сєрих Н.О., Волкова О.М.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста