Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 14, №2, 2018

Від редактора
Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Біологічна роль йоду та йодна недостатність як патогенетичний фактор виникнення тиреоїдної патології у вагітних та її профілактика
Авторы: Кравченко В.І., Медведєв Б.К.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості клінічно-діагностичних параметрів дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет типу 2 в динаміці лікування залежно від поліморфізму G894Т гена ендотеліальної NO-синтази
Авторы: Зорій І.А., Пашковська Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на цукровий діабет залежно від ендотеліальної дисфункції
Авторы: Перцева Н.О., Чуб Д.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив дифузного нетоксичного зоба на розвиток плацентарної недостатності, перебіг гестації та пологів
Авторы: Паєнок О.С.(1), Паньків І.В.(2), Грицишин Б.Р.(1), Костів М.О.(1)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Протромбогенний фенотип тромбоцитів у пацієнтів із непроліферативною діабетичною ретинопатією
Авторы: Гудзь А.С.(1), Максимців М.Л.(1), Зябліцев С.В.(2), Могілевський С.Ю.(3)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Вплив тестостерону на якість та мінеральну щільність кісткової тканини в чоловіків
Авторы: Поворознюк В.В., Мусієнко А.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Риск развития синдрома обструктивного апноэ сна у больных сахарным диабетом 2-го типа
Авторы: Даминова Л.Т.(1), Есимова Д.М.(2), Муминова С.У.(3), Садыкова Д.Ш.(3), Султанова Ф.Т.(3)
1 - Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
2 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
3 - Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2018.06.18
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Аналіз морфології зубця Т у фазовому просторі на одноканальній електрокардіограмі у дітей із цукровим діабетом 1-го типу
Авторы: Морозик А.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Антигіперглікемічна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Гликемический скрининг и вторичные нарушения углеводного обмена при эндокринной патологии
Авторы: Луценко Л.А.
Киевский городской клинический эндокринологический центр, г. Киев, Украина

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Эффективный вариант лечения сахарного диабета 2-го типа
Авторы: Чернявская И.В., Земляницына О.В., Романова И.П., Кравчун Н.А.
Государственное учреждение «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Показатели качества жизни женщин с диффузным токсическим зобом после лечения радиоактивным йодом
Авторы: Мирзаева У.З., Гулямова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Частота и структура заболеваний щитовидной железы у детей и подростков по данным обращаемости
Авторы: Урманова Ю.М., Азимова Ш.Ш., Рихсиева Н.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Гипофизарный синдром Кушинга. Анализ впервые выявленных случаев
Авторы: Кирилюк М.Л., Дашук Т.И., Кирилюк Н.В.
Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Особливості ураження нервової системи при первинному гіпотиреозі (огляд літератури)
Авторы: Білоус І.І., Павлович Л.Б.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Иммунные и противовоспалительные факторы в механизме лечебного действия метформина при сахарном диабете 2-го типа (аналитический обзор с включением собственных данных)
Авторы: Зак К.П., Фурманова О.В.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури)
Авторы: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В., Юшко К.О., Щенявська О.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2018.06.19
Рубрики: Кардиология, Эндокринология, Диетология
Разделы: Справочник специалиста
Review of the monograph “Diabetic cardiovascular neuropathy”
Авторы: Victoria Serhiyenko, Alexandr Serhiyenko
Дата: 2018.06.19
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста