Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Украинский журнал хирургии 1 (32) 2017

Експериментальне дослідження впливу препарату колаген на формування сполучнотканинних структур у зоні імплантації сітчастого протеза
Авторы: Запорожченко Б.С.(1), Холодов І.Г.(2), Колодій В.В.(1), Бондарець Д.А.(1), Роша Л.Г.(1)
(1) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
(2) — Клінічний госпіталь ДПС України, м. Одеса, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Безпосередні результати комбінованого лікування хворих на плоскоклітинний рак голови та шиї з використанням внутрішньоартеріальної хіміотерапії
Авторы: Думанський Ю.В., Ласачко П.С., Нікулін Р.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Комплексное лечение холангиоцеллюлярного рака, осложненного механической желтухой
Авторы: Тищенко А.М., Авдосьев Ю.В., Брицкая Н.Н., Лаврентьева О.Ю.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хирургическая анатомия инфра- и супраренального отделов нижней полой вены
Авторы: Русин В.И., Корсак В.В., Бойко С.А., Попович Я.М.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Мікробний пейзаж гнійних осередків у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи та при розвитку сепсису
Авторы: Трибушной О.В., Шаповал С.Д., Савон І.Л., Слободченко Л.Ю.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Гострі низхідні медіастиніти у хворих із флегмонами шиї
Авторы: Шапринський В.О., Кривецький В.Ф., Сулейманова В.Г., Мітюк Б.О., Hаср Закі Наджіб
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Застосування сучасних технологій у лікуванні хворих із декомпенсованою формою варикозної хвороби нижніх кінцівок
Авторы: Кохан Р.C., Гощинський В.Б., Пятничка О.З.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Симультанные лапароскопические лифтинговые операции при сочетанной патологии органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза у больных c сердечно-легочной патологией
Авторы: Запорожченко Б.С., Колодий В.В., Горбунов А.А., Запорожченко М.Б., Бондарец Д.А., Холодов И.Г.
Одесский областной медицинский центр,
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Сучасна структура пошкоджень  при політравмі в потерпілих на тлі ожиріння
Авторы: Хіміч С.Д.(2), Чемерис О.М.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Эффективность эндоваскулярной лазерной коагуляции разной мощности излучения у больных варикозной болезнью вен нижних конечностей
Авторы: Синяченко Ю.О., Самойленко Г.Е., Синяченко О.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Осложнения продольной гастропликации: методы профилактики и способы коррекции
Авторы: Милица К.Н.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Вплив комплексної терапії на віддалені результати лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи
Авторы: Бєлінська В.О.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Результати хірургічного лікування хронічного панкреатиту та кіст підшлункової залози з огляду на їх морфологічний стан на час операції
Авторы: Шевченко Б.Ф., Бабій О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Індивідуальний вибір хірургічної тактики при лікуванні хронічного панкреатиту та псевдокіст підшлункової залози
Авторы: Горбунов А.А., Запорожченко Б.С., Муравйов П.Т., Колодій В.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Панкреатоплевральні нориці: особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування
Авторы: Кутовий О.Б.(1), Снісар А.В.(2), Пелех В.А.(2), Стрижений В.Г.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування механічної жовтяниці  на тлі жовчнокам’яної хвороби
Авторы: Десятерик В.І., Котов О.В., Мамчур Д.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Особливості клініки закритої травми живота в постраждалих з одночасним пошкодженням головного мозку
Авторы: Чайка В.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Адсорбционно-реологические свойства крови при варикозной болезни в процессе хирургических методов лечения
Авторы: Синяченко Ю.О., Самойленко Г.Е.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Современные аспекты профилактики травмы мочеточника при гинекологических операциях и хирургические методы ее коррекции
Авторы: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Фуксзон А.С.(2), Слободянюк Е.Н.(2), Мех В.А.(2)
(1) — Центр хирургии и урологии Endostep, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Ультраміні-перкутанна лазерна нефролітотрипсія та екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія в лікуванні хворих на нефролітіаз
Авторы: Савенков В.І.(1), Мальцев А.В.(2), Левченко Д.А.(2)
(1) — Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала», м. Харків, Україна

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Особенности пролонгированного дренирования верхних мочевых путей в общей концепции послеоперационной терапии пациентов со сложными камнями мочеточника
Авторы: Стецишин Р.В.(1), Рощин Ю.В.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, КУЗ «Областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала», г. Харьков, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Анатомія та фізіологія лімфатичної системи органів черевної порожнини та заочеревинного простору у дітей (огляд літератури)
Авторы: Юдін О.І., Веселий С.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.05.13
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Случай успешного хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного гигантской псевдоаневризмой общей печеночной артерии
Авторы: Воробей А.В.(1), Шулейко А.Ч.(1), Вижинис Е.И.(1), Попель Г.А.(1), Шкурин С.В.(2), Чака Д.В.(2)
(1) — Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Минская областная клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Дата: 2017.05.13
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста