Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Международный эндокринологический журнал Том 13, №8, 2017

Від редактора
Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: От первого лица
Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи в дітей з алергодерматозами
Авторы: Сорокман Т.В., Лозюк І.Я., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Особливості баріатричного впливу Стифімолу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією
Авторы: Зуєв К.О.
Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ, Україна

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Авторы: Большова О.В., Спринчук Н.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Динамика размеров щитовидной железы у больных диффузным и узловым зобом, аутоиммунным тиреоидитом на фоне монотерапии препаратом Альба® в различных регионах Украины
Авторы: Панькив В.И.(1), Гурьянов В.Г.(2), Петровская Л.Р.(3)
(1) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, г. Ивано-Франковск, Украина

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Деякі аспекти профілактики післяопераційного рецидиву у хворих на вузлові форми зоба
Авторы: Ткачук Н.П., Білоокий В.В., Гирла Я.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Визначення експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації у тканинах фолікулярних неоплазій щитоподібної залози
Авторы: Сазонов М.Є., Корчагін Є.П., Гойденко Н.І.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лікування солідних вузлів щитоподібної залози з використанням лазеріндукованої термотерапії
Авторы: O.V. Shidlovskyi
State Institution of Higher Education “I. Horbachevskyy Ternopil State Medical University”, Ternopil, Ukraine

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Нові підходи до післяопераційного лікування хворих на вузловий зоб і автоімунний тиреоїдит
Авторы: М.І. Sheremet
Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Диагностические решения клинической задачи «Оценка состояния костной ткани»
Авторы: Бобрик М.И.(1), Резниченко В.М.(2), Сидорова И.В.(3)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Поликлиника № 2» ГУД, г. Киев, Украина
(3) — МЛ «ДІЛА», г. Киев, Украина

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Скринінг абдомінального ожиріння та цукрового діабету при онкологічних захворюваннях у жінок
Авторы: Перцева Н.О., Рокутова М.К., Мельник В.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Украина

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Алгоритм диагностики сочетанной хирургической патологии у пациентов с заболеваниями эндокринной системы
Авторы: Завгородний С.Н.(1), Кубрак М.А.(1), Рылов А.И.(1, 2), Данилюк М.Б.(1, 2)
(1) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
(2) — КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи», г. Запорожье, Украина

Дата: 2018.01.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан центральної зони сітківки у хворих із проліферативною діабетичною ретинопатією
Авторы: Гудзь А.С., Максимців М.Л.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Порівняльна оцінка впливу чинників прогресування діабетичної ретинопатії на показники ліпідного обміну при метаболічному синдромі
Авторы: L.Yu. Pуlуpenko, V.М. Serdіuk, O.P. Kucher
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Стан забезпечення вітаміном D, рівень кальцію, магнію і паратгормону у хворих на цукровий діабет
Авторы: Щубелка Х.М., Олексик О.Т., Ганич Т.М.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та лікування
Авторы: Никитюк Л.А., Кравченко А.М., Пасько В.С., Ковальська А.О.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Синдром Видемана — Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы
Авторы: Большова Е.В., Вишневская О.А.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Автоімунний полігландулярний синдром 2-го типу (клінічний випадок синдрому Карпентера)
Авторы: V.V. Chernikova1, O.O. Soloviuk(2), O.A. Soloviuk(1)
(1) — Municipal Institution “Regional Clinical Endocrine Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council, Zaporizhzhia, Ukraine
(2) — Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Мікробіом приепітеліальної біоплівки товстої кишки білих щурів з експериментальним тиреотоксикозом
Авторы: Сидорчук Л.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Зміни звивистих канальців нирок при введенні НАДФ на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в щурів
Авторы: Грицюк М.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Порівняльна характеристика активності фібринолізу в умовах експериментального перитоніту та його розвитку на тлі цукрового діабету
Авторы: F.V. Grynchuk, A.F. Grynchuk, V.V. Maksimiuk
Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні аспекти медичної освіти в Україні
Авторы: R. Yatsyshyn, P. Gerych, О. Didushko
Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Дата: 2018.02.01
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Медицинское образование