Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Украинский журнал хирургии 1 (20) 2013

Морфологічна діагностика хвороби Крона
Авторы: Русин В.І.1, Чобей С.М.1, Шкріба І.І.1, Токач Н.Г.2, Кобаль М.М.2, 1 Ужгородський національний університет, 2 Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
К вопросу о баллонной дилатации сфинктера Одди
Авторы: Дронов А.И., Насташенко И.Л., Земсков С.В., Довбенко О.В., Швец Ю.П., Насташенко А.И., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хирургическое лечение хронического панкреатита с протоковой гипертензией без протоковой дилатации
Авторы: Клименко А.В., Клименко В.Н., Стешенко А.А., Туманский В.А., Коваленко И.С., Запорожский государственный медицинский университет
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Классификация повреждений удерживающего аппарата аноректума в хирургии рака прямой кишки
Авторы: Бондарь Г.В.1, Башеев В.Х.1, Совпель О.В.2, 1 Донецкий областной противоопухолевый центр, 2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия, Онкология
Разделы: Клинические исследования
Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту
Авторы: Чорномидз А.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Оптимизация хирургического лечения перфоративной гастродуоденальной язвы
Авторы: Лупальцов В.И., Хаджиев А.Ч., Харьковский национальный медицинский университет
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Изменения сердца при панкреонекрозе
Авторы: Конькова М.В., Котлубей Е.В., Шаталов А.Д., Колесникова М.Б., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Кардиология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Способ палатопластики поперечным рассечением мягкого неба с продольным соединением раны у больных с врожденными расщелинами неба
Авторы: Азимов М.И., Азимов А.М., Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Хирургия, Стоматология
Разделы: Клинические исследования
Можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування доброякісних осередкових утворень печінки
Авторы: Колкін Я.Г., Хацко В.В., Шаталов О.Д., Кузьменко О.Є., Войтюк В.М., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Бактеріальний чинник та шляхи оптимізації лікувальної програми у хворих на гострий апендицит
Авторы: матвійчук б.о., квіт а.Д., Терлецький О.М., Тимочко М.І., Осінчук О.І., Луцишин В.І., Якубовська М.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Кровотеча невиразкової етіології у хворих на серцеву патологію
Авторы: Раденко Є.Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Кардиология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях
Авторы: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Булик І.І., Національний інститут хірургії та трансплантології України ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хірургічне лікування інфікованих виразок у хворих із синдромом діабетичної стопи
Авторы: Василюк С.М., Кримець С.А., Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Хирургия, Эндокринология
Разделы: Клинические исследования
Патогенетическое обоснование алгоритма экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического сепсиса
Авторы: Нестеренко А.Н., Воробьева Т.И., Якубенко Е.Д., Колесникова Т.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Патоморфоз рака прямой кишки, индуцированный неоадъювантной химиолучевой терапией
Авторы: Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э., Совпель И.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия, Онкология
Разделы: Клинические исследования
Профилактика острого панкреатита при операциях   на органах верхнего этажа брюшной полости
Авторы: В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, В.Н. Войтюк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Спеціалізований флебологічний кабінет —   нова організаційна форма   з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок
Авторы: Паламарчук В.І., Ходос В.А., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Зміни показників клітинного імунітету організму у хворих на гострий біліарний панкреатит
Авторы: Осадець В.С., Івано-Франківський національний медичний університет
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия, Иммунология
Разделы: Клинические исследования
Мини-инвазивная   холецистэктомия с использованием биологической сварки тканей у ранее оперированных больных
Авторы: Сало М.Ф., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Лазерная допплеровская флоуметрия   в динамике микроциркуляции у обожженных шахтеров в стадии ожогового шока
Авторы: Солошенко В.В., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Медицина неотложных состояний, Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Особенности диагностики и хирургического лечения аденом печени
Авторы: Хацко В.В.1, Шаталов А.Д.1, Пархоменко А.В.2, Потапов В.В.2, Фоминов В.М.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Дата: 2013.03.29
Рубрики: Гастроэнтерология, Хирургия
Разделы: Справочник специалиста