Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Медицина неотложных состояний» №5(92), 2018

Отдельные моменты из истории украинской анестезиологии: взгляд из прошлого и настоящего в будущее
Авторы: Усенко Л.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: История медицины
Біомедична етика як невіддільна складова світогляду лікаря
Авторы: Кобеляцький Ю.Ю., Канчура Т.В., Петрашенок Є.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Некоторые вопросы гидродинамики и энергетики циркуляторного и гемического звеньев системы транспорта кислорода (часть 2)
Авторы: Михневич К.Г.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Диагностические возможности при дисфункции протезов клапанов сердца (обзор литературы)
Авторы: Шатов Д.В., Захарьян Е.А.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, АР Крым

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Приховані небезпеки періопераційного періоду: фокус на гіпофосфатемії
Авторы: Галушко О.А.(1), Бабак С.І.(2), Болюк М.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Огляд світової практики діагностики смерті мозку
Авторы: Курочка Г.В.(1, 2), Куйбіда Ю.О.(3), Йовенко І.О.(2), Царьов О.В.(1, 2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна
(3) — Frimley Park Hospital, Frimley, UK

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Клиническая физиология и клиническая фармакология современной инфузионной терапии циркуляторного шока (обзор литературы)
Авторы: Йовенко И.А.(1), Царев А.В.(2), Кузьмова Е.А.(1), Мынка В.Ю.(1), Селезнева У.В.(1)
(1) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОС, г. Днепр, Украина
(2) — КГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Больовий синдром у дітей із гемобластозами. Сучасний стан проблеми
Авторы: Адамчук Н.М.(1), Сорокіна О.Ю.(2)
(1) — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Маловідомі риси давно відомого препарату: в центрі уваги — Нефопам
Авторы: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Арєшніков Д.Б., Мельник В.М., Ващук Ф.С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Роль місцевих анестетиків у післяопераційному знеболюванні й відновленні моторно-евакуаторної функції кишечника
Авторы: Ліпич О.П., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Функціональний статус як предиктор кардіальних ускладнень після абдомінальних операцій у пацієнтів з ожирінням
Авторы: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Комбінована регіонарна анестезія при операції піхвової екстирпації матки, кольпоперинеорафії з леваторопластикою
Авторы: Чаплинський Р.П.(1), Панов В.М.(1), Сафонов Р.А.(1), Омельченко-Селюкова А.В.(2)
(1) — КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Сучасні можливості ургентної фіброезофагогастродуоденоскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з гострою хірургічною патологією
Авторы: Філоненко В.О.(1), Лєсний В.В.(2), Лєсна А.С.(2)
(1) — Обласна лікарня інтенсивної терапії міста Маріуполь, м. Маріуполь, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Досвід застосування налбуфіну гідрохлориду в схемі інтраопераційної мультимодальної аналгезії як частина протоколу прискореної періопераційної реабілітації в баріатричній хірургії
Авторы: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Синдром обструктивного апноэ сна в периоперационном периоде: подводные камни или недооцененные возможности?
Авторы: Артеменко В.Ю., Пальжок А.Д., Андреева С.Н., Конашевская С.В.
Медицинский центр № 1 Into-Sana, г. Одесса, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Опыт применения односторонней спинальной анестезии в ургентной хирургии
Авторы: Бурцев Д., Малюк Ю., Новиков С., Петрашенок Е., Кобеляцкий Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Нефропротекция в оперативной урологии
Авторы: Гармиш О.С.(1), Смирнова Я.В.(1), Фомченко К.А.(1), Криштафор А.А.(2), Гармиш И.П.(2)
(1) — КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Варианты мультимодальной аналгезии хирургического лечения колоректального рака
Авторы: Горкавый Е.А., Лесной И.И.
Национальный институт рака, г. Киев, Украина

Дата: 2018.10.10
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Вікові особливості показників референтних значень нейронспецифічної єнолази
Авторы: Клигуненко О.М., Кущ К.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Опыт применения имплантационных венозных порт-систем для пациентов, требующих длительной химиотерапии в отделении интенсивной терапии
Авторы: Клигуненко Е.Н.(1), Баранов И.В.(2), Площенко Ю.А.(1), Новиков С.П.(2), Фролов К.Б.(2), Василишин А.В.(2), Кириллова Л.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровская городская многопрофильная клиническая больница № 4» ДОС», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Корекція ферментативного стану й перекисного окиснення ліпідів у онкохворих із мультиорганними оперативними втручаннями
Авторы: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Використання епідуральної анестезії зі збереженням спонтанного дихання в онкохворих при проведенні тривалих гінекологічних лапароскопічних втручань
Авторы: M.V. Krasnoselskiy(1), Ye.M. Krutko(1), M.V. Shulga(1), V.G. Seredenko(1), Ye.V. Shulga(2)
(1) — State Institution “Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
(2) — V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Базові принципи профілактики когнітивних розладів та відновлення когнітивних функцій при критичних станах
Авторы: Кріштафор А.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Рідинні та волемічні порушення у пацієнтів із різними формами гострого панкреатиту після проведення стартової інфузійної терапії
Авторы: Муризіна О.Ю.(1), Устіянович О.С.(2)
(1) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська ШМКЛ» ДОР», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Клинические исследования
Роль трансплант-координатора: беседа с семьей потенциального донора
Авторы: Андреев С.И.(1), Андреев П.С.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Кондиционирование потенциального донора
Авторы: Андреев С.И.(1), Соловьюк А.О.(2), Андреев П.С.(2)
(1) — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
(2) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития
Авторы: Клигуненко Е.Н., Кравец О.В., Площенко Ю.А., Сединкин В.А., Халимончик В.В.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Медицинское образование
Дидактичні основи вибору методу навчання за модулем «Невідкладні стани» із підготовки до ліцензованого іспиту «Крок 3»
Авторы: Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Медицинское образование
Медицина невідкладних станів: формування клінічного мислення на засадах OSCE
Авторы: Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Медицинское образование
Особенности анестезиологического пособия у роженицы со спинальной амиотрофией Верднига — Гоффмана: клинический случай
Авторы: Клигуненко Е.Н.(1), Максимова Е.В.(2), Дудас А.Б.(2), Сединкин В.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Днепропетровский областной перинатальный центр со стационаром» ДОС», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Гипонатриемия при раке мочевого пузыря (клинический случай)
Авторы: Пякшина Е.В., Гармиш О.С., Захарова Н.В., Рац И.Г., Криштафор А.А.
КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста
Інтенсивна терапія синдрому поліорганної недостатності при політравмі: місце екстракорпоральної гемокорекції
Авторы: Йовенко І.О., Марзан О.О., Царьов О.В., Дубина В.М., Коваленко Л.В.
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.10.11
Рубрики: Медицина неотложных состояний
Разделы: Справочник специалиста