Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я."News of medicine and pharmacy" 5 (403) 2012

Authors: Т.В. Колесник, д.м.н., профессор, К.Ю. Егоров, ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Date: 2012.04.10
Authors: А.Г. Евдокимова, Е.В. Коваленко, В.В. Евдокимов, Московский государственный медико-стоматологический университет, Россия
Date: 2012.04.10
Date: 2012.04.10
Authors: Марценковський І.А., д.м.н., професор, головний позаштатний спеціаліст, МОЗ України зі спеціальності «дитяча психіатрія»
Date: 2012.04.10
Authors: О.А. Беденко-Зваридчук, керівник юридичної компанії «МедАдвокат», керівник проекту «Медико-правовий портал 103-aw.org.ua», голова комітету з медичного права Асоціації правників України
Date: 2012.04.10
Authors: О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, А.О. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, Г.Б. Голяченко, Л.М. Романюк, Н.О. Лісовська, Н.Є. Федчишин Тернопільський державний університет ім. І. Горбачевського
Date: 2012.04.10
Authors: Е.И. Юлиш, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней ДонНМУ им. М. Горького
Date: 2012.04.10
Authors: А.И. Дядык, Н.Ф. Яровая, С.Р. Зборовский, Ю.В. Сулиман, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней и общей практики — семейной медицины ФИПО
Date: 2012.04.10
Authors: В.В. Косарев, д.м.н., профессор, С.А. Бабанов, д.м.н., профессор Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Россия
Date: 2012.04.10
Date: 2012.04.10
Authors: С.Г. Бурчинский, к.м.н., профессор, ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», г. Киев
Date: 2012.04.10
Authors: Л.В. Юдина, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Date: 2012.04.10
Date: 2012.04.10
Authors: К.І. Дорикевич, ст. викладач кафедри організації і економіки фармації та технології ліків Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Date: 2012.04.10
Authors: О.В. Синяченко, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, зав. кафедрой пропедевтики внутренней медицины Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Date: 2012.04.10
Authors: Н.Б. Губергріц, П.Г. Фоменко, Г.М. Лукашевич, О.О. Голубова, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Date: 2012.04.11
Authors: Г.П. Рузин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Харьковского национального медицинского университета
Date: 2012.04.11
Authors: І.І. Нікберг, д.м.н., професор, чл.-кор. Російської академії природознавства, м. Сідней, Австралія
Date: 2012.04.11