Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 2 (45) 2013

Острый лейкоз у детей
Authors: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.! Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Оцінка стану судинної стінки та функції ендотелію  в дітей, хворих на системний червоний вовчак
Authors: Бережний В.В., Марушко Є.Ю., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії № 2
Categories: Rheumatology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Роль α-дефензинів 1–3 у формуванні антимікробного захисту в дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, викликаний бактеріями роду Haemophilus
Authors: Леженко Г.О.1, Абатуров О.Є.2, Пашкова О.Є.1, Пантюшенко Л.І.3, 1 Запорізький державний медичний університет, 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 3 Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей Донецької області
Authors: Климовицький Ф.В., НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України, Поворознюк В.В., ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі
Authors: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Калініченко А.О., Харківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Применение препарата урсодеоксихолевой  кислоты при лечении дисфункций билиарного тракта у детей
Authors: Ярошевская Т.В., Сапа Н.Б., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Фармакогенетичні аспекти дезобструктивної терапії нападів бронхіальної астми в школярів
Authors: Микалюк Л.В., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Применение препарата Стоматофит А в комплексном лечении острого герпетического стоматита у детей 3–4 лет
Authors: Шпак C.B., Ковальчук В.В., Ходорчук И.В., ГУ «Институт стоматологии АМНУ», Одесский национальный медицинский университет
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches
Диспергируемая лекарственная  форма амоксициллина в лечении нетяжелых внебольничных пневмоний у детей
Authors: Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Гадецкая С.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Досвід амбулаторного лікування піодермій у дітей раннього віку
Authors: Жданович О.І., Коломійченко Т.В., ДУ «ІПАГ НАМН України», Коханов І.В., НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Особливості функціонального стану  серцево-судинної системи у дітей із целіакією
Authors: Омельченко О.В., Кафедра педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету
Categories: Gastroenterology, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей
Authors: Щербатюк Н.Ю., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Цистатин С — ранний маркер повреждения почек  у детей с сахарным диабетом 1-го типа
Authors: Сенаторова А.С., Харьковский национальный медицинский университет, Муратова Е.Г., Харьковская областная детская клиническая больница
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Рецепторная основа механизмов развития  локального воспаления слизистой оболочки  желудка у детей с хеликобактерной инфекцией
Authors: Герасименко О.Н., Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей
Authors: Крамарев С.А., Кафедра детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Infectious diseases, Antibacterial therapy
Sections: Specialist manual
Сучасні тенденції в харчуванні дітей раннього віку (12–36 міс.): європейський та світовий досвід
Authors: Шадрін О.Г.1, Добрянський Д.О.2, Няньковський С.Л.2, Клименко В.А.3, Бєлоусова О.Ю.4, Івахненко О.С.2, 1 ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ, 2 Кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 3 Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету, 4 Кафедра педіатричної гастроентерології і нутриціології ХМАПО
Categories: Pediatrics/Neonatology, Dietetics
Sections: Manuals
Хронічний шкірно-слизовий кандидоз як первинний імунодефіцит у дітей
Authors: Чернишова Л.І.1, Бондаренко А.В.1, Волоха А.П.1, Лапій Ф.І.1, Чернишов В.П.2, Мароді Л.3, 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, 3 Університет м. Дебрецен, Угорщина
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Случай острого лейкоза у ребенка раннего возраста
Authors: Богадельников И.В., Усова С.В., Дябина Т.А., Чветко С.Т., Вяльцева Ю.В., ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», Крымское республиканское учреждение «Детская инфекционная клиническая больница», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology, Oncology
Sections: Specialist manual
Аритмогенная дисплазия правого желудочка —  вариант первичной кардиомиопатии
Authors: Сухарева Г.Э.1, Садовой В.И.2, 1 ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней, 2 КРУ «КТМО «Университетская клиника», г. Симферополь
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сравнительная оценка различных методов  обезболивания пациентов после  хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника
Authors: Георгиянц М.А., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Волошин Н.И., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual
Туберозный склероз: обзор литературы  и собственное клиническое наблюдение
Authors: Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Хапченкова Д.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Карташова О.С., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Синдром и феномен Вольфа — Паркинсона — Уайта у детей (обзор литературы)
Authors: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Паршин С.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Внезапная сердечная смерть у детей. Часть 2
Authors: Пшеничная Е.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль филаггрина в аллергологии детского возраста
Authors: Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Павлик Е.В., Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции  патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов  и развитии воспаления. Часть 2. Протеины NLR семейства, участвующие в активации RIP2-ассоциированного пути возбуждения
Authors: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Condition of vascular wall and endothelial function in children with systemic lupus erythematosus
Authors: Berezhnyi V., Marushko Ie., P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Pediatrics №2
Categories: Rheumatology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Age and Gender Peculiarities of Children’s Bone Mineral Density in Donetsk Region
Authors: F. V. Klymovytsky 2, V. V. Povoroznyuk 1, 1 D. F. Chebotarev Institute of Gerontology of UNAMS, 2 Research Institute of Traumatology and Orthopedics of M. Gorky Donetsk National Medical University
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The role of α-defensins 1-3 in the formation of antimicrobial protection in children with recurrent bronchitis caused by bacteria of the genus Haemophillus
Authors: G.O. Lezhenko1, O.E. Abaturov2, O.E. Pashkova1, L.I. Pantyushenko3, 1 Zaporizhzhya State Medical Univescity, 2 SI «Dnipropetrovsk Medical Academy», 3 Zaporizhzhya State Clinical Childrens Hospital
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Markers of unfavorable course of bronchopulmonary dysplasia in children at the present stage
Authors: G.S. Senatorova, L. M. Chernenko, A. O. Kalinichenko, Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics No.1 and Neonatology
Categories: Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Characteristics of the functonal status of cardiovascular system in children with celiac disease
Authors: Omelchenko O.V., Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics No. 1 & Neonatology
Categories: Gastroenterology, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Cystatin C - an early marker of renal damage in children with diabetes mellitus type 1
Authors: AS Senatorova, Kharkiv National Medical University, EG Muratova, Kharkiv Regional Children''s Hospital
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
The receptor basis of the mechanism of development of local inflammation of the mucous membrane of the stomach in children with helicobacter pylori infection
Authors: Gerasymenko O.N., State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Chronic mucocutaneus candidiasis as a primary immunodeficiency in children
Authors: Chernyshova L.I.1., Bondarenko A.V. 1, Volokha A.P.1, Lapiy F.I. 1, Chernyshov V.P.2, Marodi L.3, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, Kiev, Ukraine, 2 SІ “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology”, 3 University of Debrecen, Hungary
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
A Case of Acute Leukemia in a Baby
Authors: Bogadelnikov I.V., Usova S.V., Dyabina T.A., Chvetko S.T., Vyaltseva Y.V., Crimean Medical University named.after S.I.Georgievsky, Simferopol, Ukraine, Regional Childrens Hospital, Simferopol, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology, Oncology
Sections: Specialist manual
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (arvd) as a variant of primary cardiomyopathy
Authors: Sukhareva G.E.*, Sadovoy V.I.**, *State Institution Crimean State Medical University named after S.I. Georgievsky, Paediatrics Department with the Course of Children Infectious Diseases (head of the department: prof. Lagunova N.V.), **Crimean State Institution KTMO University Clinic.
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
A Comparison of Two Types of Postoperative Pain Control After Scoliosis Surgery
Authors: Georgiyants M.A.*, Voloshyn M.I.**, * Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;** Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Kharkiv, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual
Tuberous sclerosis. Сlinical observation
Authors: Bordugova E.V, Konopko N.N.,Khapchenkova D.S.,Kartashova O.S.*, Donetsk National Medical University named by M. Gorky, Department of Pediatrics of Faculty of Intership and Postgraduate, * State Institution " Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named by V.K. Gusak of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Donetsk, Ukraine
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
WPW syndrome and the phenomenon in children (review)
Authors: Nagornaya N.V., Pshenichnaya Ye. V., Parshin S.A., Donetsk National Medical University of M. Gorky
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Sudden cardiac death of children. Part 2
Authors: Pshenichnaya Y., Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Role of filaggrin in pediatric allergology
Authors: Volosovets O.P., Kryvopustov S.P., Pavlyk O.V., O.O. Bogomolets National Medical University
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Predictors of hearing impairment in premature newborns
Authors: O. Melnichuk, Kharkiv Municipal Perinatal Centre (Head doctor – S.M. Korovay).
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Homocysteine content in blood serum of adolescents with arterial hypertension.
Authors: M. A. Gonchar’, Kharkov National Medical University, N. V. Konovalova, Regional Children Clinical Hospital, Kharkov, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Influence of information technologies on adolescent health
Authors: Ieshchenko A.V., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Autoimmune enteropathy in children:  review of literature and own supervision
Authors: Lymarenko M.P., *Logvynenko N.G., Mayorenko O.P., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine, *Municipal specialized house of child, Donetsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Modern trends in breastfeeding of infants and interaction features in the pair "mother-child"
Authors: I.S.Seman-Minko, Yu.M.Nechytaylo, O.H.Buryak, Bukovina State Medical University, Ukraine, Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Condition of adaptation mechanisms to the teaching load in high school students with different levels of professional readiness
Authors: G.N. Danilenko, Zh.V. Sotnikova-Meleshkina, O. Ya. Mikhalchuk, K.A. Stepanchenko, State Institution “Institution of Children and Adolescents Health Care National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual