Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Child`s Health" 2 (45) 2013

Острый лейкоз у детей
Authors: Нагорная Н.В.1, Вильчевская Е.В.2, Дудчак А.П.1, Бордюгова Е.В.1, Марченко Е.Н.! Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 1 Кафедра педиатрии, 2 Кафедра общей практики — семейной медицины факультета интернатуры и последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Оцінка стану судинної стінки та функції ендотелію  в дітей, хворих на системний червоний вовчак
Authors: Бережний В.В., Марушко Є.Ю., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії № 2
Categories: Rheumatology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Роль α-дефензинів 1–3 у формуванні антимікробного захисту в дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, викликаний бактеріями роду Haemophilus
Authors: Леженко Г.О.1, Абатуров О.Є.2, Пашкова О.Є.1, Пантюшенко Л.І.3, 1 Запорізький державний медичний університет, 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія», 3 Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Вікові та статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини у дітей Донецької області
Authors: Климовицький Ф.В., НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України, Поворознюк В.В., ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Маркери несприятливого перебігу бронхолегеневої дисплазії в дітей на сучасному етапі
Authors: Сенаторова Г.С., Черненко Л.М., Калініченко А.О., Харківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Применение препарата урсодеоксихолевой  кислоты при лечении дисфункций билиарного тракта у детей
Authors: Ярошевская Т.В., Сапа Н.Б., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Фармакогенетичні аспекти дезобструктивної терапії нападів бронхіальної астми в школярів
Authors: Микалюк Л.В., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Применение препарата Стоматофит А в комплексном лечении острого герпетического стоматита у детей 3–4 лет
Authors: Шпак C.B., Ковальчук В.В., Ходорчук И.В., ГУ «Институт стоматологии АМНУ», Одесский национальный медицинский университет
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches
Диспергируемая лекарственная  форма амоксициллина в лечении нетяжелых внебольничных пневмоний у детей
Authors: Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Гадецкая С.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Досвід амбулаторного лікування піодермій у дітей раннього віку
Authors: Жданович О.І., Коломійченко Т.В., ДУ «ІПАГ НАМН України», Коханов І.В., НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Особливості функціонального стану  серцево-судинної системи у дітей із целіакією
Authors: Омельченко О.В., Кафедра педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного університету
Categories: Gastroenterology, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей
Authors: Щербатюк Н.Ю., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Цистатин С — ранний маркер повреждения почек  у детей с сахарным диабетом 1-го типа
Authors: Сенаторова А.С., Харьковский национальный медицинский университет, Муратова Е.Г., Харьковская областная детская клиническая больница
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Рецепторная основа механизмов развития  локального воспаления слизистой оболочки  желудка у детей с хеликобактерной инфекцией
Authors: Герасименко О.Н., Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Место азитромицина в лечении внебольничной пневмонии у детей
Authors: Крамарев С.А., Кафедра детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Infectious diseases, Antibacterial therapy
Sections: Specialist manual
Сучасні тенденції в харчуванні дітей раннього віку (12–36 міс.): європейський та світовий досвід
Authors: Шадрін О.Г.1, Добрянський Д.О.2, Няньковський С.Л.2, Клименко В.А.3, Бєлоусова О.Ю.4, Івахненко О.С.2, 1 ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ, 2 Кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 3 Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету, 4 Кафедра педіатричної гастроентерології і нутриціології ХМАПО
Categories: Pediatrics/Neonatology, Dietetics
Sections: Manuals
Хронічний шкірно-слизовий кандидоз як первинний імунодефіцит у дітей
Authors: Чернишова Л.І.1, Бондаренко А.В.1, Волоха А.П.1, Лапій Ф.І.1, Чернишов В.П.2, Мароді Л.3, 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, 3 Університет м. Дебрецен, Угорщина
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Случай острого лейкоза у ребенка раннего возраста
Authors: Богадельников И.В., Усова С.В., Дябина Т.А., Чветко С.Т., Вяльцева Ю.В., ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», Крымское республиканское учреждение «Детская инфекционная клиническая больница», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology, Oncology
Sections: Specialist manual
Аритмогенная дисплазия правого желудочка —  вариант первичной кардиомиопатии
Authors: Сухарева Г.Э.1, Садовой В.И.2, 1 ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней, 2 КРУ «КТМО «Университетская клиника», г. Симферополь
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сравнительная оценка различных методов  обезболивания пациентов после  хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника
Authors: Георгиянц М.А., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Волошин Н.И., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual
Туберозный склероз: обзор литературы  и собственное клиническое наблюдение
Authors: Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Хапченкова Д.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Карташова О.С., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Синдром и феномен Вольфа — Паркинсона — Уайта у детей (обзор литературы)
Authors: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Паршин С.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Внезапная сердечная смерть у детей. Часть 2
Authors: Пшеничная Е.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль филаггрина в аллергологии детского возраста
Authors: Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Павлик Е.В., Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции  патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов  и развитии воспаления. Часть 2. Протеины NLR семейства, участвующие в активации RIP2-ассоциированного пути возбуждения
Authors: Абатуров А.Е.1, Волосовец А.П.2, Юлиш Е.И.3, 1 ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», 2 Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Condition of vascular wall and endothelial function in children with systemic lupus erythematosus
Authors: Berezhnyi V., Marushko Ie., P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Pediatrics №2
Categories: Rheumatology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Age and Gender Peculiarities of Children’s Bone Mineral Density in Donetsk Region
Authors: F. V. Klymovytsky 2, V. V. Povoroznyuk 1, 1 D. F. Chebotarev Institute of Gerontology of UNAMS, 2 Research Institute of Traumatology and Orthopedics of M. Gorky Donetsk National Medical University
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The role of α-defensins 1-3 in the formation of antimicrobial protection in children with recurrent bronchitis caused by bacteria of the genus Haemophillus
Authors: G.O. Lezhenko1, O.E. Abaturov2, O.E. Pashkova1, L.I. Pantyushenko3, 1 Zaporizhzhya State Medical Univescity, 2 SI «Dnipropetrovsk Medical Academy», 3 Zaporizhzhya State Clinical Childrens Hospital
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Markers of unfavorable course of bronchopulmonary dysplasia in children at the present stage
Authors: G.S. Senatorova, L. M. Chernenko, A. O. Kalinichenko, Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics No.1 and Neonatology
Categories: Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Characteristics of the functonal status of cardiovascular system in children with celiac disease
Authors: Omelchenko O.V., Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics No. 1 & Neonatology
Categories: Gastroenterology, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Cystatin C - an early marker of renal damage in children with diabetes mellitus type 1
Authors: AS Senatorova, Kharkiv National Medical University, EG Muratova, Kharkiv Regional Children''s Hospital
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
The receptor basis of the mechanism of development of local inflammation of the mucous membrane of the stomach in children with helicobacter pylori infection
Authors: Gerasymenko O.N., State institution «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Chronic mucocutaneus candidiasis as a primary immunodeficiency in children
Authors: Chernyshova L.I.1., Bondarenko A.V. 1, Volokha A.P.1, Lapiy F.I. 1, Chernyshov V.P.2, Marodi L.3, 1 National Medical Academy of Postgraduate Education named P.L.Shupyk, Kiev, Ukraine, 2 SІ “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology”, 3 University of Debrecen, Hungary
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
A Case of Acute Leukemia in a Baby
Authors: Bogadelnikov I.V., Usova S.V., Dyabina T.A., Chvetko S.T., Vyaltseva Y.V., Crimean Medical University named.after S.I.Georgievsky, Simferopol, Ukraine, Regional Childrens Hospital, Simferopol, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology, Oncology
Sections: Specialist manual
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (arvd) as a variant of primary cardiomyopathy
Authors: Sukhareva G.E.*, Sadovoy V.I.**, *State Institution Crimean State Medical University named after S.I. Georgievsky, Paediatrics Department with the Course of Children Infectious Diseases (head of the department: prof. Lagunova N.V.), **Crimean State Institution KTMO University Clinic.
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
A Comparison of Two Types of Postoperative Pain Control After Scoliosis Surgery
Authors: Georgiyants M.A.*, Voloshyn M.I.**, * Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;** Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology Kharkiv, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics, Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual
Tuberous sclerosis. Сlinical observation
Authors: Bordugova E.V, Konopko N.N.,Khapchenkova D.S.,Kartashova O.S.*, Donetsk National Medical University named by M. Gorky, Department of Pediatrics of Faculty of Intership and Postgraduate, * State Institution " Institute of Urgent and Reconstructive Surgery named by V.K. Gusak of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Donetsk, Ukraine
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Dermatology
Sections: Specialist manual
WPW syndrome and the phenomenon in children (review)
Authors: Nagornaya N.V., Pshenichnaya Ye. V., Parshin S.A., Donetsk National Medical University of M. Gorky
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Sudden cardiac death of children. Part 2
Authors: Pshenichnaya Y., Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Role of filaggrin in pediatric allergology
Authors: Volosovets O.P., Kryvopustov S.P., Pavlyk O.V., O.O. Bogomolets National Medical University
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Predictors of hearing impairment in premature newborns
Authors: O. Melnichuk, Kharkiv Municipal Perinatal Centre (Head doctor – S.M. Korovay).
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Homocysteine content in blood serum of adolescents with arterial hypertension.
Authors: M. A. Gonchar’, Kharkov National Medical University, N. V. Konovalova, Regional Children Clinical Hospital, Kharkov, Ukraine.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Influence of information technologies on adolescent health
Authors: Ieshchenko A.V., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Autoimmune enteropathy in children:  review of literature and own supervision
Authors: Lymarenko M.P., *Logvynenko N.G., Mayorenko O.P., Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Ukraine, *Municipal specialized house of child, Donetsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Modern trends in breastfeeding of infants and interaction features in the pair "mother-child"
Authors: I.S.Seman-Minko, Yu.M.Nechytaylo, O.H.Buryak, Bukovina State Medical University, Ukraine, Department of Pediatrics, Neonatology and Perinatal Medicine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Condition of adaptation mechanisms to the teaching load in high school students with different levels of professional readiness
Authors: G.N. Danilenko, Zh.V. Sotnikova-Meleshkina, O. Ya. Mikhalchuk, K.A. Stepanchenko, State Institution “Institution of Children and Adolescents Health Care National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual