Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» Том 13, №1, 2018

Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 1)
Авторы: Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С., Моісеєнко Р.О., Виговська О.В., Кривопустов С.П., Заболотько В.М., Аряєв М.Л., Абатуров О.Є., Крючко Т.О., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Крамарьов С.О., Петренко В.І., Левицький А.Ф., Марушко Ю.В., Марушко Т.В., П’ятницький Ю.С., Шадрін О.Г., Муквіч О.М., Микичак І.В., Косовська Т.П., Лисак В.П., Сороколат Ю.В., Терещенко А.В., Банадига Н.В., Беш Л.В., Больбот Ю.К., Боярська Л.М., Волосянко А.Б., Гончарь М.О., Дудник В.М., Зубаренко О.В., Клименко Т.М., Колоскова О.К., Леженко Г.О., Овчаренко Л.С., Сенаторова А.С., Сміян О.І., Сорокман Т.В., Стоєва Т.В., Чернишова О.Є., Цодікова О.А., Бондаренко Т.В., Голяк М.В., Добровольська Л.О., Знак О.Р., Єфремова Н.М., Карчевич Т.Є., Лук’яненко О.В., Луньова А.В., Марченко Н.М., Михно С.Л., Писаренко С.Г., Покатілова Т.М., Рубанова Є.І., Сташко О.В., Шмалько Н.О., Щербинська К.М., Мозирська О.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна Центр медичної статистики МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Експресія мРНК галектину-9 при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази
Авторы: Абатуров О.Є.(1), Досенко В.Є.(2), Нікуліна А.О.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Взаємозв’язки порушень біохімічного й імунологічного гомеостазу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з урахуванням тривалості захворювання
Авторы: Шевченко Н.С.(1, 2), Лебец І.С.(1, 2), Кашкалда Д.А.(1), Неліна І.М.(1), Зайцева Є.М.(1)
(1) — Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Скорочення тривалості синдрому астенії у дітей, що розвинулась на тлі гострих респіраторних захворювань, з використанням метаболічної терапії препаратом Кардонат
Авторы: Стоєва Т.В., Браткова Л.Б., Прохорова С.В., Рижикова Т.І.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Опыт применения комбинированной терапии препаратами Тос-Май и Лангес у детей с острыми неспецифическими заболеваниями органов дыхания инфекционно-воспалительного характера
Авторы: Речкина Е.А., Стриж В.А. ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев, Украина
Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей
Авторы: Крючко Т.О.(1), Абатуров О.Є.(2), Ткаченко О.Я.(1), Токарева Н.М.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Харчова поведінка та якість життя школярів старших класів м. Львова
Авторы: Няньковський С.Л., Садова О.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Класична галактоземія: особливості діагностики та лікування
Авторы: Пічкур Н.О., Ольхович Н.В., Дороніна Я.І.
Центр орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей
Авторы: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.04.11
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Рівень забезпеченості вітаміном D та особливості продукції IFN-γ і IL-4 у дітей раннього віку з повторним бронхообструктивним синдромом
Авторы: Больбот Ю.К., Годяцка К.К., Бордій Т.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Особливості кальцієвого гомеостазу в дітей шкільного віку
Авторы: Квашніна Л.В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Антигистаминные препараты при лечении аллергического ринита у детей
Авторы: Абатуров А.Е., Кривуша Е.Л., Бабич В.Л.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Пластичний бронхіт: клінічне спостереження
Авторы: Гончарь М.О.(1), Муратов Г.Р.(1, 2), Логвінова О.Л.(1, 2), Пушкар О.М.(2), Яблонська Н.М.(2), Костенко В.В.(2), Башкірова Н.В.(2), Долгарева С.Б.(2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 2)
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2), Леженко Г.А.(3)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина
(3) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Про раптову екзантему (Exanthema subitum) у дітей
Авторы: Андрух В.С.
МП «Ефект», м. Долина, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період
Авторы: Гончарь М.О., Бойченко А.Д.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Хронічна гранулематозна хвороба: діагностика та ведення хворих на сучасному етапі
Авторы: Клименко В.А., Піонтковська О.В., Лупальцова О.С., Халтурина Т.О., Савво О.М., Тімохіна Н.І., Соболєва Г.М.
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Делеція 22q11.2 хромосоми: світові критерії визначення, стандарти діагностики та моніторингу
Авторы: Гончарь М.О.(1), Логвінова О.Л.(1, 2), Страшок А.І.(2), Коновалова Н.В.(1, 2), Івахненко Д.А.(1)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Гастроінтестинальні симптоми при гострих нейроінфекціях у дітей
Авторы: Марков А.І., Крамарьов С.О.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 8)
Авторы: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2018.04.12
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста