Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Травма» Том 18, №2, 2017

Біомеханічне визначення навантаження  на ліктьовий суглоб при переломах головки променевої кістки
Авторы: Лазарев І.А., Курінний І.М., Страфун О.С., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Реабілітація хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки
Авторы: Рушай А.К., Климовицький В.Г., Климовицький Ф.В., Лісунов С.В., Богданова Л.В.
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Оцінка ефективності та ускладнень неоад’ювантної поліхіміотерапії  у комбінованому лікуванні хворих  на остеосаркому довгих трубчастих кісток
Авторы: Чорний В.С.(1), Коноваленко В.Ф.(2), Проценко В.В.(3)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок
Авторы: Бур’янов О.А.(1), Ярмолюк Ю.О.(2), Лось Д.В.(3), Вакулич М.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, м. Київ, Україна
(3) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Применение наружного чрескостного остеосинтеза в практике специализированного травматологического отделения городской больницы (на примере городской больницы № 3 г. Краматорска)
Авторы: Климовицкий В.Г.(1), Черныш В.Ю.(1), Климовицкий Ф.В.(1), Демочка С.В.(2), Нехно В.С.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — КМУ «Городская больница № 3», г. Краматорск, Украина

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Первинне ендопротезування при переломах вертлюжної ділянки в осіб похилого та старечого віку
Авторы: Канзюба А.І., Климовицький В.Г., Хайло П.А., Канзюба М.А.
НДІ ТО Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Экспериментальное моделирование взрывных переломов грудопоясничного отдела позвоночника
Авторы: Радченко В.А., Попсуйшапка К.А., Карпинский М.Ю., Карпинская Е.Д., Тесленко С.А.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Вплив карбацетаму на когнітивні порушення при експериментальній черепно-мозковій травмі, можлива роль вазопресину
Авторы: Зябліцев С.В, Стародубська О.О., Богза С.Л.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Екстрена медична допомога при зовнішніх кровотечах на догоспітальному етапі
Авторы: Макогончук А.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Медикаментозна корекція гострого больового синдрому в комплексному лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату
Авторы: Шуба В.Й.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба
Авторы: Бур’янов О.А.(1), Клапчук Ю.В.(2), Бородай О.Л.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Північного регіону Департаменту охорони здоров’я МО України, м. Харків, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Клинические исследования
Дифференцированный подход  к выбору вида хирургического пособия  при коррекции вальгусной деформации  первого пальца стопы
Авторы: Прозоровский Д.В.(1), Бузницкий Р.И.(2), Романенко К.К.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні тенденції лікування перипротезних переломів стегнової кістки
Авторы: Білінський П.І., Паламар Б.І., Дроботун О.В., Андрейчин В.А., Шишко Е.О., Вихров С.Л.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Криворізька міська лікарня № 5 ДОР, м. Кривий Ріг, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Радиочастотная нейроабляция  крестцово-подвздошного сустава  как метод лечения болевого синдрома
Авторы: Рой И.В., Фищенко Я.В., Кудрин А.П.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Analysis of the current state of treating intra-articular factures of the calcaneus
Авторы: V.S. Kozopas
Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Municipal City Clinical Emergency Hospital, Lviv, Ukraine

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Аналіз сучасного стану лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток
Авторы: Козопас В.С.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Внедрение в работу телеоперационной технологии в условиях отделения  экстренной помощи
Авторы: Тарасов М.Ю., Климовицкий Р.В., Чубатов А.Е.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Вплив коморбідності на результати ендопротезування суглобів нижніх кінцівок у хворих з остеоартрозом при спондилоепіфізарній дисплазії
Авторы: Гужевський І.В., Герасименко С.І., Панченко Л.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Оцінка віддалених результатів лікування постраждалих із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок, яких лікували на базі КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова
Авторы: Григорук В.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Біомеханічні характеристики окремих методів остеосинтезу ребер
Авторы: Панасенко С.І.(1, 2), Ковальчук С.Б.(3), Гур’єв С.О.(1), Горик О.В.(3), Шейко В.Д.(2), Бурлака О.А.(3)
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(3) — Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

Дата: 2017.05.25
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста
Результати моніторингу біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих із пухлинами кісток після ендопротезування та лікування бісфосфонатами
Авторы: Проценко В.В.(1), Туз Є.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна

Дата: 2017.06.13
Рубрики: Травматология и ортопедия
Разделы: Справочник специалиста