Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Хирургия

Хондросаркома грудини. Резекція грудини з пластикою дефекту титановою сіткою.  Рідкісний випадок із практики
Авторы: Гіпп І.Г.(1, 2), Гриньків Т.М.(2), Орищин І.Я.(2), Милян Ю.П.(1, 2)
(1) — Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівський державний онкологічний лікувально-діагностичний центр, м. Львів, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Современные виды лечения больных хронической венозной недостаточностью, осложненной трофическими язвами  (обзор литературы)
Авторы: Лупальцов В.И., Китченко С.С.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Етіологія та патогенез спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури)
Авторы: Веселий С.В., Нгуєн Н., Кліманський Р.П.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Перебіг гестаційного періоду у жінок з лейоміомою матки
Авторы: Ольшевський В.С.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультразвуковые аспекты в диагностике осложненных форм острого панкреатита
Авторы: Яремчук А.М., Жариков С.О., Пицентий Е.С., Девнозашвили М.Э.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Функціональні можливості гіпофізарно-наднирникової системи у роділь з поєднаною прееклампсією
Авторы: Ольшевська О.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Оцінка результатів хірургічного лікування та якості життя пацієнтів із післяопераційними вентральними грижами і супутнім ожирінням після виконання різних типів герніопластик
Авторы: Дзюбановський І.Я., П’ятночка В.І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Біомаркери запалення при третинному перитоніті
Авторы: Матвійчук О.Б.
Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Хирургическое лечение рака желудка: возможности прогнозирования выживаемости на современном этапе
Авторы: Киркилевский С.И.(1), Лурин А.Г.(3), Дубинина В.Г.(2), Лукьянчук О.В.(2, 3), Машуков А.А.(1-3), Биленко А.А.(2), Згура А.Н.(3), Мерлич С.В.(3), Рациборский Д.В.(3), Максимовский В.Е.(2), Шилин И.В.(3), Осадчий Д.Н.(2)
(1) — Национальный институт рака, г. Киев, Украина
(2) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(3) — КУ «Одесский областной онкологический диспансер», г. Одесса, Украина

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультразвукові зміни при варикозній хворобі нижніх кінцівок на фоні дисплазії сполучної тканини
Авторы: Дзюбановський І.Я.(1), Продан А.М.(1), Пятночкa О.З.(2)
(1) — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
(2) — Тернопільська комунальна міська лікарня, м. Тернопіль, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Взаимосвязь фиброза и гипоксии поджелудочной железы в патогенезе хронического панкреатита
Авторы: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Владимирская Т.Э., Швед И.А., ­Вижинис Е.И., Орловский Ю.Н., Макки М.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Кількісна оцінка результатів лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени
Авторы: Русин В.І., Корсак В.В., Попович Я.М., Бойко С.О.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Украинский журнал хирургии 2 (33) 2017
Дата: 2017.08.08
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Причины антибиотикорезистентности, пути ее преодоления и рациональная антибиотикотерапия при перитоните
Авторы: Беляева О.А., Кароль И.В., Крыжевский Е.Е., Балинская М.И.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Газета «Новости медицины и фармации» 5 (613) 2017
Дата: 2017.05.31
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Психопатология нейросифилиса (операциональная, синдромологическая, нозологическая, дифференциальная диагностика; лечение и реабилитация)
Авторы: Кутько И.И.
д.м.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины», г. Константиновка, Украина
Панченко О.А.
д.м.н., проф., заслуженный врач Украины, ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины», г. Константиновка, Украина
Линев А.Н.
к.м.н., доцент, Харьковская областная психиатрическая больница № 1, г. Харьков, Украина

Газета «Новости медицины и фармации» Неврология. Нейрохирургия. Психиатрия (611) 2017 (тематический номер)
Дата: 2017.05.23
Рубрики: Неврология, Хирургия, Психиатрия
Разделы: Справочник специалиста
Случай успешного хирургического лечения хронического панкреатита, осложненного гигантской псевдоаневризмой общей печеночной артерии
Авторы: Воробей А.В.(1), Шулейко А.Ч.(1), Вижинис Е.И.(1), Попель Г.А.(1), Шкурин С.В.(2), Чака Д.В.(2)
(1) — Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Минская областная клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Украинский журнал хирургии 1 (32) 2017
Дата: 2017.05.13
Рубрики: Хирургия
Разделы: Справочник специалиста
Особенности пролонгированного дренирования верхних мочевых путей в общей концепции послеоперационной терапии пациентов со сложными камнями мочеточника
Авторы: Стецишин Р.В.(1), Рощин Ю.В.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, КУЗ «Областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала», г. Харьков, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман, Украина

Украинский журнал хирургии 1 (32) 2017
Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Ультраміні-перкутанна лазерна нефролітотрипсія та екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія в лікуванні хворих на нефролітіаз
Авторы: Савенков В.І.(1), Мальцев А.В.(2), Левченко Д.А.(2)
(1) — Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала», м. Харків, Україна

Украинский журнал хирургии 1 (32) 2017
Дата: 2017.05.12
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования