Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №2, 2022

Back to issue

Abstracts of the Research-to-Practice Conference with International Participation “X Scientific Session of the Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. The Latest Technologies in Theoretical and Clinical Gastroenterology” (June 16–17, 2022, Dnipro, Ukraine)

Ефективність препарату на рослинній основі за токсичного CCl4-індукованого гепатиту у щурів

Етапність лікування ускладнень гриж стравохідного отвору діафрагми

Новітній підхід до органозберігаючого втручання при холецистолітіазі в поєданні з внутрішньоміхуровою папілярно-тубулярною неоплазією: клінічний випадок

Чутливість до антибіотиків біоплівкоутворюючих штамів стафілококів, що виділені з ШКТ при дисбіозі

Склад запального інфільтрату та морфометричні показники слизової оболонки товстого кишечника при різних формах тяжкості неспецифічного виразкового коліту

Морфологічні та морфометричні показники стану слизової оболонки товстого кишечника при хворобі Крона

Стан пероксидації ліпідів при хронічному панкреатиті за мультиморбідності з ішемічною хворобою серця та остеоартрозом

Місце цитокінів та жорсткості артеріальної стінки в оцінці перебігу неалкогольної жирової хвороби ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue