Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Theses of the twelfth British-Ukrainian symposium "Protocols vs individualization of treatment in anesthesiology and intensive care" (2020, Kyiv, Ukraine)

Opiates or adjuvants? Pain management in children with cancer

Change of the indicator enzyme levels in detoxication process including plasma sorption in the stage of intensive treatment

Plasma sorption in hepatonephric failure

Сlinical predication of arterial hypotension in premature infants with early onset sepsis

The pharmacodynamic aspects of the action of polyhydric alcohols in the practice of intensive care

Можливості профілактики катетерасоційованих інфекційних ускладнень у відділеннях інтенсивної терапії

Білатеральний erector spinae plane block на двох рівнях хребта як компонент загальної анестезії при хірургічній корекції сколіотичної деформації

Внутрішньочеревний тиск як критерій можливого виникнення тяжких ускладнень у хворих після операцій на органах черевної порожнини

Корекція ускладнень при високій субарахноїдальній блокаді

Передопераційна регідратаційна терапія та функціональні показники в пацієнтів у ранньому післяопераційному періоді

Почасовий розподіл госпітальної летальності в постраждалих із політравмою

Протоколи, стандарти, настанови та критичне мислення в інтенсивній терапії

Прогностичні критерії при бойовій проникаючій черепно-мозковій травмі. Ступінь ураження головного мозку за даними комп’ютерної томографії

Коли краще починати післяопераційне знеболювання

Спірні питання інтенсивної терапії синдрому відміни алкоголю з делірієм

Оптимізація анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій

Можливості модуляції окремих компонентів хірургічної стрес-відповіді в клініці

Можливості мультимодальної низькоопіоїдної анальгезії у великій абдомінальній хірургії

До питання підвищення ефективності знеболювання в хірургії

Амантадин у дітей з комою нетравматичного походження: ретроспективне одноцентрове дослідження

Клінічний випадок із практики: дитина з анти-NMDA-рецепторним енцефалітом

Клінічний випадок успішного лікування хворого на ВІЛ-інфекцію у ВІТ

Невідкладна консервативна терапія геморагічного мозкового інсульту

Оцінка рівня болю в пацієнтів дитячого віку

Інтенсивна терапія хворих із гастрошизисом та омфалоцеле залежно від ступеня синдрому інтраабдомінальної гіпертензі

Влияние пациент-контролируемой эпидуральной аналгезии на исход родов

Периферичні регіонарні блоки в акушерстві

Тромбоэмболии легочной артерии, варианты лечения

Діагностика та інтенсивна терапія ішемічного інсульту

Аналіз етіологічних чинників гострих отруєнь

Динаміка рівня глюкози крові у хворих із гострим панкреатитом при застосуванні ентерального харчування

Вплив раннього ентерального харчування на рівень альбуміну сироватки крові у хворих із гострим панкреатитом

Профессиональное выгорание у медперсонала ОАИТ — post-intensive care syndrome (PICS)

Клинический опыт opioid free anaesthesia при радикальной мастэктомии

Помилки при застосуванні медикаментів в анестезіологічній практиці. Запрошення до участі в опитуванні серед лікарів-анестезіологів

Вплив застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту

Інфузійна терапія у пацієнтів з опіковим сепсисом

Дефицит эссенциальных элементов как предиктор течения ожоговой болезни

Особливості показників доставки кисню у пацієнтів при передній резекції прямої кишки

Особливості тканинного дихання в пацієнтів у періопераційному періоді при абдомінальних втручаннях

Використання плазмаферезу в інтенсивній терапії

Застосування гіпербарооксії при ендо- й екзотоксикозах у післяопераційному періоді

Гостра серцева недостатність у хворих на інфекційний ендокардит

Вплив реосорбілакту на систему кровообігу у хворих на сепсис

Нове у підходах до сучасних методів еферентної терапії

Аналгоседація в офтальмології

Особливості анестезіологічного забезпечення ендоскопічних хірургічних втручань у дітей

Позитивний досвід застосування ЕКМО як методу лікування дихальної недостатності, викликаної синдромом TRALI

Анестезіологічне забезпечення малоінвазивних втручань на коронарних судинах в умовах гострого коронарного синдрому

Мікробіологічна структура даних бактеріологічних досліджень посівів трахеобронхіального дерева у пацієнтів з пораненнями черевної порожнини

Якість життя у віддаленому періоді при різних варіантах профілактики й лікування когнітивних дисфункцій, обумовлених цивільною або бойовою травмою

Вплив гемотрансфузії на функціональні показники

Чи впливає термін зберігання еритроцитарної маси на лабораторні показники

Регіонарна анестезія в пацієнтів із вогнепальними пораненнями кінцівок і посттравматичними стресовими розладами під час реконструктивних оперативних втручань

Періопераційний температурний менеджмент у пацієнтів під час загальної анестезії

Порівняльна характеристика інгаляційної і внутрішньовенної анестезії при операціях з приводу видалення пухлин товстого кишечника

Дихальна недостатність при абдомінальних пораненнях

Спосіб профілактики й лікування пошкоджень головного мозку у хворих на гострий ішемічний інсульт

Вплив хірургічної стабілізації переломів ребер на результати лікування пацієнтів з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок і політравмою

Оцінка системи згортання крові й персоналізації її лікування у пацієнтів з механічною підтримкою лівого шлуночка серця в ранньому післяопераційному періоді

Когнитивная дисфункция в послеоперационном периоде после холецистэктомии у пациентов с ожирением

Дисфагия: фундаментальные принципы интенсивной терапии

Повреждение эндотелиального гликокаликса при сепсисе и септическом шоке, вызванное воспалением

Влияние жидкостной ресусцитации на септическое повреждение эндотелиального гликокаликса

Потенциальные терапевтические стратегии для подавления разрушения эндотелиального гликокаликса при сепсисе

Способ неинвазивной диагностики состояния церебральных перфузии и метаболизма

Етичні аспекти спілкування з родичами пацієнта

Смерть мозку: еволюція поняття та актуальність проблеми

Катетеризація периневрального простору сідничного нерва в полі зору хірурга у пацієнтів після ампутації нижньої третини стегна

Вплив якості інтенсивної терапії на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на травматичну хворобу при політравмі

Нуклеїнові кислоти та нітроген оксиду як біомаркери прогнозу в пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою

Роль анестезіолога в сучасній мініінвазивній хірургії серця

Актуальні питання методів знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у хворих з абдомінальною патологією

Оптимізація антибіотикотерапії в критичних станах за допомогою фармакокінетично-фармакодинамічного підходу

Порівняльна оцінка програмного забезпечення для тотальної внутрішньовенної анестезії (ТВВА) та інфузії за цільовою концентрацією (ІЦК)

Антибактериальная терапия перитонитов, связанных с перитонеальным диализом

Властивості cистеми згортання крові у гемодіалізних пацієнтів із ХХН V стадії за показниками базових коагуляційних тестів

Вибір дози кетаміну при сумісному застосуванні його з пропофолом під час процедурної седації

Вплив субнаркотичних доз кетаміну на ефективність процедурної седації дексмедетомідином в амбулаторній практиці

Оцінка індексу резерву кисню під час процедурної седації при виконанні колоноскопічних досліджень в амбулаторних умовах

Роль локального мікробіологічного моніторингу в оптимізації стартової протимікробної терапії тяжкої госпітальної хірургічної інфекції

Сучасні підходи до лікування та профілактики стресових виразок у поранених

Результати застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату у хворих з ішемічним мозковим інсультом

Результати застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату у хворих із тяжкою черепно-мозковою травмою

Результати застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією

Результати застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату у хворих із геморагічним інсультом

Особливості анестезіологічного забезпечення колоноскопій у хворих із колоректальним раком

Чи можна вирішити проблему дефіциту медсестер ВІТ у період масового надходження хворих з COVID-19?

Показання до інтубації при тяжких пневмоніях: що нового в 2020 році

Загальні анестетики як компоненти метаболічного захисту мозку під час проведення керованої гіпотензії в пластичній хірургії

Аналіз післяопераційних нехірургічних ускладнень і летальності в невідкладній абдомінальній хірургії в пацієнтів похилого віку

Випадок резистентної центральної гіпертермії та її терапії баклофеном

Ультразвукова візуалізація вільного повітря в черевній порожнині при перфорації порожнистих органів. FAS-GIP Protocol

Переваги застосування розчину лідокаїну для спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба

Ефективність інтраопераційної капнометрії та контролю рО2 дихальної суміші для запобігання післяопераційним порушенням газового складу крові в поранених та хворих із пошкодженням черевної стінки

Блокади передньої черевної стінки як компонент мультимодальної анальгезії в гінекологічних хворих після проведення відкритих хірургічних втручань

Неінвазивна вентиляція легень в інтенсивній терапії дихальної недостатності пацієнтів із торакальною травмою

Возможности применения дексмедетомидина у пациентов различных возрастных групп

Особливості анестезіологічного забезпечення пацієнтів із патологією щелепно-лицевої ділянки при проведенні реконструктивних хірургічних втручань

Частота возникновения головной боли после люмбальной пункции с использованием длительного и короткого постельного режима при односторонней спинальной анестезии малой дозой гипербарического бупивакаина (5 мг)

Гіпербарична оксигенація як метод у комплексному лікуванні діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок

Сравнение состояния внутрисердечной и центральной гемодинамики у пациентов с недостаточностью митрального клапана при ее хирургической коррекции в зависимости от способа кардиопротекции

Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у військовослужбовців, ускладненої інфекційно-токсичним шоком

Триггеры гемотрансфузии у пациентов в критических состояниях

Інтраопераційна міокардіальна ішемія в екстракардіальній хірургії: аналіз висвітлення проблеми

Інтенсивна терапія серцевої недостатності у хворих, які перенесли операцію аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом

Використання інгаляційного анестетика ізофлуран при лапароскопічних антирефлюксних операціях з урахуванням протоколу ERAS та фармакоекономічної доцільності для ЛПУ

Використання дексмедетомідину в анестезіологічному забезпеченні оперативних втручань у хворих із тиреотоксикозом

Сучасні можливості використання непрямої калориметрії в періопераційному енергомоніторингу

Анестезіологічна допомога пораненим під час збройного конфлікту на Сході України

Інтенсивна терапія гастроінтестинальної недостатності в новонароджених: шляхи підвищення ефективності

Синдром «запертої людини» (locked-in syndrome). Клінічний випадок

Особенности лечения боли у детей с паллиативным статусом. Прорывная боль

Особливості анестезіологічного забезпечення дітей із портальною гіпертензією

Застосування каламіну при пелюшковому дерматиті в дітей відділення інтенсивної терапії з хірургічною патологією

Досвід використання Similac Alimentum у ранньому післяопераційному періоді в дітей

Застосування в дітей із торакальною патологією ендоскопічних зшиваючих апаратів Endo FLEX та анестезіологічний супровід


Similar articles

Features of anaesthetic management during transpapillary endoscopic interventions
Authors: Арешніков Д.Б.(3) , Дронов О.І.(2), Насташенко І.Л.(2), Хініч Г.Ю.(3), Хрисанфов Д.Ю.(3), Бондар М.В.(1), Кучинська І.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня № 10, Київський міський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози ім. В.С. Земскова, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 1 (80) 2017
Date: 2017.03.17
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
An overview of clinical practice guidelines for outpatient sedation
Authors: Черній В.І.(1), Колганова К.А.(2, 3), Пайкуш В.А.(4, 5), Васильєва І.В.(6, 7)
(1) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(2) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
(3) — А2 Clinic, м. Дніпро, Україна
(4) — Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, м. Львів, Україна
(5) — Центр стоматологічної імплантації та протезування «ММ», м. Львів, Україна
(6) — ТОВ «Клініка професора Заблоцького», м. Київ, Україна
(7) — ТОВ «Міждисциплінарний дентальний центр ім. Ю.В. Опанасюка», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(95), 2018
Date: 2019.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue